Neurale Stamcellen: moleculaire en fysiologische controle van in vivo migratie en differentiatie. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Karakterisering van innate immuunresponsen in het centraal zenuwstelsel: modulatie tot immunologische acceptatie van allogene celimplantaten. 01/01/2011 - 31/12/2014

  Abstract

  Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Controle van glioblastoma door modulatie van innate immuunresponsen in de hersenen. 01/01/2011 - 31/12/2014

   Abstract

   Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Invloed van progenitorcellen op de leverregeneratie na majeure resectie in pathologische levercondities. 01/01/2011 - 31/12/2012

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Aanwezigheid, isolatie en kweek van leverprogenitorcellen na leverresectie in een model van voorafbestaande chronische leverschade bij de rat. 01/07/2009 - 31/12/2013

    Abstract

    De studie onderzoekt welke hepatische progenitor cellen betrokken zijn in leverregeneratie na voorafbeschadigde levers door chemo & non-alcholische steatohepatitis in de muis. De recruitering naar en de eventuele bijdrage van CD133 stamcellen naar de beschadigde lever zal nagekeken worden, en of deze CD133 cellen de leverregeneratie gunstig beïnvloeden. Deze studie zal meer inzicht verschaffen bij leverregeneratie van beschadigde levers bij patienten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Klinisch en preklinisch onderzoek naar het effect van cellulaire mediatoren op het bijsturen van pathogene responsen in multiple sclerose. 01/01/2009 - 31/12/2012

    Abstract

    In voorliggend project willen we de haalbaarheid en toepasbaarheid van tolerogene DC en Treg als cellulaire mediatoren om pathogene reacties in MS patiënten te onderdrukken, klinisch en preklinisch onderzoeken. Huidig onderzoek zal de fundamentele basis leggen voor de eventuele latere ontwikkeling van een cellulair vaccin voor de behandeling van MS. Patiënten die lijden aan MS zouden in de toekomst gevaccineerd kunnen worden met tolerogene DC en/of immuunonderdrukkende Treg om alzo autoreactieve T-cellen, die autoimmuniteit veroorzaken, te elimineren of te inactiveren.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Invloed van progenitorcellen op de leverregeneratie na majeure resectie in pathologische levercondities. 01/01/2009 - 31/12/2010

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Celbiologisch en experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen en modulatoren van het protectief effect van erythropoïetine. 01/07/2007 - 31/12/2011

     Abstract

     Recente gegevens wijzen erop dat erythropoïetine (EPO) de nier zowel functioneel als morfologisch beschermt tegen ischemie/reperfusieschade, bv. na niertransplantatie, en de hierdoor geïnduceerde acute nierinsufficiëntie. De onderliggende mechanismen van deze protectie zijn echter niet gekend. In dit NOI-BOF project zullen zowel in vivo (ischemisch ratmodel, humane biopsies) als in vitro (humane tubulaire niercellenkweek) de onderliggende mechanismen van het protectief effect van EPO onderzocht worden. Resultaten uit deze studie moeten ons toelaten de nodige inzichten te verkrijgen die nodig zullen zijn om in een latere fase klinisch onderzoek te verantwoorden.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Transplantatie van embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen na ruggenmerg- en hersentrauma. 01/01/2007 - 31/12/2010

     Abstract

     In dit project stellen we als hypothese dat transplantatie van zeer specifiek gedefinieerde embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen (ES-NSC), genetische gemodificeerd ter secretie van neurotrofe factoren, zal bijdragen tot versneld en/of verbeterd herstel na TBI en SCI. Dit versnelde en/of verbeterde herstel kan het gevolg zijn van: A) een verminderd secundair neuraal verlies door secretie van neurotrofe factoren, en/of B) een verhoogd neuraal herstel door functionele integratie van getransplanteerde ES-NSC en /of gerekruteerde endogene NSC.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Genexpressie van modulatoren van inflammatie en fibrose in protocolbiopsies van transplantnieren. Een onderzoek naar pathofysiologische mechanismen van chronisch entfalen. 01/01/2004 - 31/12/2007

      Abstract

      In een prospectief, gerandomizeerd onderzoek bij nieuwe niertransplantrecipiënten zal de invloed van een combinatietherapie met prednisolone, mycofenolaat mofetil en cyclosporine vergeleken worden met prednisolone plus mycofenolaat mofetil en rapamycine op de expressie van genen, geassociëerd met inflammatie en fibrose, in protocolbiopsies van de transplantnier, 6 maanden na transplantatie. Aan de hand van laser capture microscopie, zullen glomeruli, tubulo-epitheliale cellen, en interstitiële cellen geïsoleerd worden. Na extractie van het RNA, zal semiquantitatieve RT amplificatie met Taqman PCR uitgevoerd worden voor target-genen, zoals: IL 10, IL 12, TNF alfa, B7-1, B7-RP1, CD40, CXCR3, CCR5, perforine, granzyme, angiotensine II, TGF-ß1, PAI-1, TIMP-1, en endotheline.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Rol van T-cellen en macrofagen bij nier en lever ischemie/reperfusie beschadiging. 01/10/2001 - 30/09/2004

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Invloed van immunosuppressiva op de regeneratie van de getransplanteerde nier na ischemie/reperfusie. 30/09/1995 - 31/12/1996

      Abstract

      Acute nierinsufficientie is nog steeds, in min of meerdere mate, een bijna altijd aanwezige complicatie in de onmiddellijke postoperatieve periode. Dit is het gevolg van ischemie - reperfusie beschadiging en eventueel een allo transplant rejectie infiltraat. In hoeverre immunosuppressieve medikatie, en meer in het bijzonder cyclosporine, een rol speelt in de vertraagde regeneratie van de getransplanteerde nier is tot heden onbekend, en is het onderwerp van studie in een model van niertransplantatie bij de rat.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject