Eddy Van de Voorde

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Transport en ruimtelijke economie

Expertise

  • Onderzoek naar organisatie goederenvervoer en logistiek en transportplanning en regionale planning. Beoordeling infrastructuurprojecten en analyse interactie economie, ruimtelijke planning en geografie. Beoordeling transportbeleid (wegvervoer, haven en maritieme sector).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.