Voor haar doctoraatsonderzoek richtte Elke zich op de objectivering van de bepaling van onderhoudsbijdragen voor kinderen na een ouderlijke breuk, met bijkomende aandacht voor de gedeelde zorg van kinderen. Als post-doctoraal onderzoeker binnen het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid is ze momenteel werkzaam op het ERC Singleton project rond singlehood bij jongvolwassenen. Verder doceert Elke als gastprofessor de vakken Toegepaste Multivariate Analyse en het Lab Familiedynamieken, en als deeltijds ZAP-lid het vak Sociology binnen de bachelor Social-Economic Sciences.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor externe fondsen

Bijzonder academisch personeel

  • onderzoeker

Admin. & techn. personeel

  • stafmedewerker

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat