Onderzoeksgroep

Expertise

- Onderzoeksexpertise betreffende echtscheiding, in het bijzonder betreffende onderhoudsbijdragen voor kinderen en de verblijfsregeling van kinderen na echtscheiding. Rond deze onderwerpen werd gewerkt binnen de onderzoeksprojecten FiTTiF (Families in transitie, transitie in families) en Familie 2.0, zowel kwantitatief op register- en surveydata, als kwalitatief aan de hand van diepte-interviews. - Onderzoeksexpertise in het kader van tevredenheidssurveys. Ervaring werd hierin opgedaan bij de organisatie van dergelijke surveys voor externen, nl. de Vlaamse Brandweer en het COV. - Dienstverlenende ervaring in het kader van projectbeheer voor het project Scheiding in Vlaanderen. - Onderwijservaring over gevorderde statistiek en onderzoeksmethodologie.