Els Du Bois

Doctor in de Productontwikkeling

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Productontwikkeling

Expertise

  • Ontwerpen voor een circulaire economie | ecodesign - slimme materiaalselectie, user-centered materiaalkenmerken, materiaalidentiteit van nieuwe materialen (zoals biomaterialen en gerecyleerde materialen) - duurzame product ervaring, levensduurverlenging van producten, product service systems, duurzaam gedrag - einde levensduur, hergebruik producten, hergebruik componenten, recycleren, composteren, plastic soup - kwalitatieve levenscyclusanalyse

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.