Eric Struyf

Post-doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Onderzoeksmanager van het Global Change Ecology Centre. Mijn huidige expertise ligt in de ontwikkeling van multi- en transdisciplinaire onderzoeksprojecten omtrent muli-factoriële globale veranderingen. Ik ontwikkel ook de wetenschapscommunicatie-strategie. Als onderzoeker was ik eerder gespecialiseerd in niutriëntencycli doorheen landschappen, en de menselijke impact hierop

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.