Frank Willaert

Emeritus gewoon hoogleraar

Publicaties in de kijker

Bruges
Willaert Frank  
Europe : a literary history, 1348-1418 / Wallace, David [edit.]-p. 546-560
Citatielink
7. Niederländische Lyrik
Willaert Frank  
Lyrische Werke / Mertens, Volker [edit.]; e.a.-p. 307-345
Citatielink
Lyriklandschaft Lotharingien
Willaert Frank  
Dialog mit den Nachbarn : mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert / Bastert, Bernd [edit.]; e.a.-p. 37-49
Citatielink
De ruimte van het boek: literaire regio's in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen
Willaert Frank  
Leiden, Stichting Nederlandistiek, 2010,34 p.
Citatielink
Liederen
Hadewijch   Fraeters Veerle   Willaert Frank   Grijp Louis Peter  
Groningen, Historische Uitgeverij, 2009,455 p.
Citatielink
Het geheugen van Hadewijch
Willaert Frank  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-80 (2009) p. 3-20
Citatielink
Sangsprüche in den Niederlanden? Die Unsichtbarkeit einer Gattung und deren Bedeutung für die Geschichte der mittelniederländischen Lyrik
Willaert Frank  
Sangspruchdichtung: Gattungskonstitution und Gattungsinterferenzen im europäischen Kontext: Internationales Symposium Würzburg, 15.-18. Februar 2006-p. 55-76
Citatielink
Mélancolie me fait chanter: le chansonnier de Gruuthuse (Bruges, ca. 1400) et la poétique de l'écriture
Willaert Frank  
L'écrit et le manuscrit à la fin du moyen âge-p. 379-396
Citatielink
Minnesänger, Festgänger?
Willaert Frank  
Zeitschrift für deutsche Philologie - ISSN 0044-2496-118:3 (1999) p. 321-335
Citatielink
Visioenen
Hadewijch   Dros Imme   Willaert Frank  
Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker, 1996,226 p
Citatielink
Is Ruusbroecs "Brulocht" literatuur?
Willaert Frank  
Siet, de brudegom comt: facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381) / Mertens, Thom [edit.]-p. 49-64,89
Citatielink
Hovedans: fourteenth-century dancing songs in the Rhine and Meuse area
Willaert Frank  
Medieval Dutch literature in its European context / Kooper, Erik [edit.]-p. 168-187
Citatielink
Een zoet akkoord: middeleeuwse lyriek in de Lage Landen
Willaert Frank  
Amsterdam, Prometheus, 1992,441 p.
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur