Frederik Stevens is actief als mandaatsassistent en betrokken bij diverse vakken voor zowel bachelor- als masteropleidingen van het Departement Politieke Wetenschappen. Daarnaast bekleedt hij de functie van secretaris van de opleidingscommissie voor de Master Political Science. Zijn promotieonderzoek richt zich op het analyseren van de invloed die belangengroepen kunnen uitoefenen op de politieke agenda.