Onderzoeksgroep

Expertise

Farmaceutische zorg Pharmacotherapy Bioinformatica

Schatting van de impact van het gebruik van opioïden in Belgische gemeenschappen via de combinatie van rioolwateranalyse en voorschrijfgegevens. 01/01/2019 - 31/10/2019

Abstract

Het gebruik van opioïden is recent sterk toegenomen met als resultaat een crisis met epidemische eigenschappen in Noord-Amerika. Ook in Europa is het gebruik van opioïden in stijgende lijn, maar in mindere mate dan in Noord-Amerika. Toch is het belangrijk om het gebruik van deze substanties in Europa nauw in de gaten te houden. In dit project zal er een high throughput bioanalytische assay ontwikkeld worden om een brede range aan biomarkers van opioïdengebruik in rioolwater te kunnen detecteren. Met deze assay kunnen we dan realtime, objectieve en complementaire informatie vergaren over het gebruik van opioïden in hoge spatiële en temporele resolutie door middel van staalnames van rioolwater in verschillende locaties in België. Deze data betreffende het gebruik van opioïden zal getrianguleerd worden met andere data (bvb. Farmanet, Gezondheidsenquête) om zo een beter genuanceerd beeld te krijgen over het gebruik van opioïden in België. Dit is van belang voor beleidsmakers om strategieën te optimaliseren en te evaluaren betreffende de preventie, behandeling en risicovermindering met betrekking tot opioïdengenbruik. De data kan verder ook gebruikt worden om de illegale markt van opioïden beter in kaart te brengen en om de relatie tussen socio-demografische parameters en het gebruik van deze substanties beter in te schatten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de evaluatie van Begeleiding Nieuwe Medicatie (BNM). 15/05/2014 - 15/01/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IFEB. UA levert aan IFEB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject