Hein Heidbuchel

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC)

Expertise

  • - Klinisch onderzoek naar de behandeling van ritmestoornissen, zowel farmacologisch, als door implanteerbare toestellen en ablatie (catheter technieken). - Studie naar de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van voorkamerfibrillatie, met focus op ontstekings- en fibrose-pathways, en het effect daarom van anti-fibrogenetische interventies (meer specifiek de neureguline/Erb4 pathway), zowel in mens, een groot diermodel (varkens met geïnduceerde VKF), als een klein diermodel (muis). - Studies mbt ontstollingstherapie bij patiënten met voorkamerfibrillatie. - Geindividualiseerd patiënten en familie-beleid bij cardiogenetische aandoeningen, ondermeer door geïndividualiseerde in vitro express van mutaties en karakteristiek van de fenotypische expressie in standaard cellijnen of geïnduceerde pluripotente stamcellen met differentiatie naar cardiomyocyten (iPSC-CM) - Geindividualiseerde ablatiebehandeling van patiënten met persistente voorkamerfibrillatie, gebaseerd op nieuwe mapping- en ablatie-technologie die zowel substraat als functionele karakteristieken samenbrengen (zoals fibrose-mapping en rotor-mapping) - Evaluatie van een klinisch screeningspad voor obstructief slaap apnee syndroom bij patiënten met voorkamerfibrillatie op basis van cardiorespiratoire polygrafie in de ambulante setting. - Innovatieve geïntegreerde zorgmodellen voor patiënten met voorkamerfibrillatie in een multidisciplinair VKF-centrum, met specifieke aandacht voor terugkoppelsystemen (zoals educatie op basis van kennislacunes; mHealth; evaluatie van patient-reported outcomes; telemonitoring voor adherentie-opvolging etc). - Sportcardiologisch onderzoek, zowel bij jonge atleten (bv. epigenetica van ARVC; opzetten van een EU register mbt atleten met LV fibrose; karakterisatie van aritmieën bij atleten) als oudere atleten (o.a. lange-termijn veranderingen in het sporthart; o.a. prevalentie van subklinische coronaire atheromathose en perifere vasculaire dysfunctie). - Onderzoek in een diermodel (muizen) van post-myocarditis fibrose in het LV, en het effect van sport op aritmogene remodellering daarbij.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.