Onderzoeksgroep

Expertise

Antibiotica gevoeligheidstesten - Bacteriële clonaliteit - Detectie van genen en nieuwe resistentiemechanismen in bacteriën - Analyse van interactie tussen bacteriële resistentie en antibioticagebruik - Interactieve databank van antibioticagebruik - Kwantitatieve en tijdelijke analyse van antibioticagebruik - Kwalitatieve analyse van antibioticagebruik - Moleculaire detectie voor M. pneumoniae, C. pneumoniae, B. pertussis en L. pneumophila

Belgische alliantie voor klinisch onderzoek van infectieziekten (BECRAID). 01/01/2023 - 31/12/2024

Abstract

Nieuwe ziekteverwekkers, zoals het coronavirus dat de COVID-19-pandemie veroorzaakt, en antibioticaresistentie hebben de mortaliteit en morbiditeit van infectieziekten (IZ) verder doen toenemen. Om de impact van IZ op de gezondheid van individuen en de bevolking te beperken en het klinisch onderzoek van IZ te bevorderen, is de 'European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases (ECRAID; www.ecraid.eu) opgericht, een Europese onderzoeksinfrastructuur. De pandemie heeft het belang aangetoond van innovatief onderzoek naar de beste behandeling van COVID-19-patiënten in de eerste lijn, waar de meeste patiënten met IZ worden behandeld, idealiter om ziekenhuisopname en erger te voorkomen. Dit is onderzoek waar zowel België als Europa achterliepen, en waar Vlaanderen een pionier zou kunnen zijn door (B)ECRAID te steunen. BECRAID wil een duurzame, financieel autonome onderzoeksinfrastructuur opzetten voor onderzoek naar IZ in de eerste lijn in Vlaanderen en Vlaanderen vertegenwoordigen in ECRAID. BECRAID krijgt zeer veel steun van mogelijke gebruikers in Vlaanderen, en heeft het potentieel om uit te breiden naar woonzorgcentra, naar België en zelfs naar andere relevante ziekten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het opzetten van innovatieve benaderingen voor optimale infectiepreventie van resistente bacteriën in NICU's door onderzoek, implementatiewetenschap en surveillance te integreren in een duurzaam wereldwijd platform (NeoIPC). 01/04/2021 - 31/03/2026

Abstract

NeoIPC zal wereldwijd overdraagbare resultaten genereren om de overdracht van resistente pathogenen in ziekenhuizen te verminderen, gezamenlijk onderzoek en IPC-implementatie-inspanningen te bevorderen en te vergemakkelijken met een brede en langdurige impact op ernstig zieke pasgeborenen en zuigelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform (VACCELERATE). 28/01/2021 - 27/01/2025

Abstract

De aanhoudende COVID-19-pandemie zorgt wereldwijd voor een ongekende last. Door vaccins geïnduceerde immuniteit is de enige veelbelovende oplossing. Er is voortdurende behoefte aan fase 2- en 3-vaccinonderzoeken om langdurige, grootschalige immuniteit van de hele Europese bevolking. VACCELERATE wordt de pan-Europese ruggengraat die fase 2 en 3 COVID-19-vaccinonderzoeken versnelt. Het doel van VACCELERATE is om alle Europese belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vaccins met elkaar te verbinden om een pan-Europees platform te voorzien voor het opzetten en uitvoeren van klinische proeven. VACCELERATE vormt het single entry-point voor snelle respons voor belanghebbenden, van volksgezondheidsautoriteiten tot vaccinontwikkelaars, om tegemoet te komen aan de respectieve behoeften en een kickstart te geven met name fase 2- en 3-vaccinonderzoeken. VACCELERATE brengt de capaciteit in kaart van klinische proef- en laboratoriumlocaties om geschikte locaties te identificeren individuele fase 2 & 3 vaccinstudies. Capaciteitsopbouw via training zal de kwaliteit op locaties in heel Europa verhogen. Vrijwilligersregisters vergemakkelijken de werving van patiënten. Toegang tot laboratoriumlocaties en een gestandaardiseerde set assays zijn essentieel voor klinische fase 2- en 3-onderzoeken wordt verstrekt. Een geharmoniseerde Europese benadering van vaccinproeven wordt mogelijk gemaakt door de onderwijsnormen op elkaar af te stemmen, de laboratoriumondersteuning te coördineren en gestandaardiseerde assays en proefprotocollen aan te bieden. Geharmoniseerde dataverzameling, open datadeling en pooling van data voor sterkere analyse maakt datastandaardisatie mogelijk. VACCELERATE biedt oplossingen voor karakteristieke problemen bij de ontwikkeling van vaccins tijdens pandemieën door hiaten in de kennis op het gebied van volksgezondheid te dichten en kennisoverdracht te verbeteren. VACCELERATE voegt de enorme maar verspreide expertise over heel Europa samen in één netwerk om strategisch wetenschappelijk leiderschap en begeleiding te bieden bij vaccinproeven in Europa. Naast de COVID-19-pandemie zal het een gevestigd netwerk voor paraatheid bij pandemieën zijn, klaar om het hoofd te bieden aan opkomende pandemieën in de toekomst, en een spil in Europa's vermogen om vaccins te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Impact van de duur van de antibioticatherapie en van de orale step-down naar amoxiciline of co-amoxiclav op de effectiviteit, veiligheid en selectie van antimicrobiële resistentie bij ernstige en zeer ernstige pneumonie bij kinderen (PediCAP Trial). 01/04/2019 - 31/03/2025

Abstract

De doelstellingen van PediCAP zijn De lacunes in de kennis over antibioticatherapie van gemeenschapsverworven longontsteking in de pediatrische leeftijd op te vullen, in termen van optimale duur, mondeling stapsgewijze evaluatie van de effectiviteit, veiligheid en selectie van antimicrobiële resistentie. Evalueer de economische impact van antibioticatherapie in termen van kosteneffectiviteit. Implementeren van de infrastructuur die de studieplaatsen met elkaar verbindt om kennis uit te wisselen, een studie- en algemeen programma te ontwikkelen voor het overbelasten van onderzoeksvaardigheden en initiatieven voor capaciteitsontwikkeling te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De waarde van diagnostiek om antimicrobiële resistentie te bestrijden door optimalisering van antibiotica gebruik (VALUE-Dx). 01/04/2019 - 30/09/2024

Abstract

De diagnostiek speelt een grote rol in de begeleiding van gezondheidsprofessionals en hoe zij infectieziekten behandelen. In de gemeenschapszorg worden antibiotica vaak overmatig gebruikt en onnodig voorgeschreven, wat AMR in de hand werkt. VALUE-Dx heeft als doel om op Europese schaal bewijs te leveren voor de relevantie van de diagnostiek in de strijd tegen AMR op medisch en economisch vlak, evenals voor de volksgezondheid. Hierbij gaat de aandacht vooral naar acute infecties van de luchtwegen opgelopen in de gemeenschapszorg, aangezien die het meeste aanleiding geven tot medische raadpleging en oneigenlijk gebruik van antibiotica. De resultaten van VALUE-Dx zouden van toepassing kunnen zijn op andere veel voorkomende infecties zoals urineweginfecties, bloedbaaninfecties (sepsis) en infecties van de luchtwegen opgelopen in ziekenhuizen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Uitgebreide netwerken voor bewaking van antimicrobiële resistentie met Next Generation Sequencing (AmReSu). 01/10/2020 - 31/03/2024

Abstract

Antimicrobiële resistentie (AMR) neemt wereldwijd toe, met 700.000 doden per jaar. In Kroatië en Hongarije is AMR verantwoordelijk voor de snelle stijging van de morbiditeits- en mortaliteitscijfers. Het door de EU gefinancierde AmReSu-project zal de innovatiecapaciteit op het gebied van AMR-surveillance in beide landen versterken, waarbij de nadruk zal liggen op sequeneren van het gehele genomen in samenhang met de nieuwe generatie sequentietechnieken. Het zal ook een "AMR-toezichtvisie" vaststellen. Het project steunt op de samenwerking van de Semmelweis Universiteit in Boedapest en Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevic" in Zagreb met twee internationaal toonaangevende onderzoeksinstellingen, het Laboratorium voor Medische Microbiologie aan de Universiteit Antwerpen en het Gezondheidsonderzoeksinstituut van de Balearen. AmReSu zal het faciliteren van kennisoverdracht, opleidingsactiviteiten van de beste verrichtingen en de bevordering van excellentie in onderzoek vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De effectiviteit van de beschermingsmaatregelen in de eerste lijn tegen SARS-CoV-2 op basis van gevalideerde, niet-invasieve, zeer gevoelige serologische testen 01/06/2020 - 31/05/2021

Abstract

Huisartsen en hun medewerkers (H&M) verzorgen de meeste COVID-19 en andere patiënten en verlichten de druk op de ziekenhuizen. Hun capaciteit veilig stellen tijdens uitbraken is levensbelangrijk, maar gegevens ontbreken over 1. het aantal geïnfecteerde of zieke H&M in ons land, 2. hoe snel ze uitvallen, 3. hun klinische presentatie, 4. hun risicofactoren en 5. de effectiviteit van beschermende maatregelen om te voorkomen dat ze ziek worden. Deze vragen vereisen snel antwoord om beleidsmaker te informeren. We hebben hiervoor ook accurate (gevoelige!) testen van de immuunrespons nodig. Daarom evalueren we een nieuwe methode om een gedroogde bloeddruppel (GBD) te verkrijgen en digitale ELISA. GBD via vingerprik is een veelbelovende, minimaal invasieve optie zonder besmettingsgevaar om (zelf) een bloedstaal af te nemen en al toegepast in allerlei domeinen. In een subgroep van deelnemers, vergelijken we de accuraatheid van testen bij gebruik van de nieuwe GBD methode, eenvoudig in gebruik, met nog minder risico op besmetting en de nodige hoeveelheid bloed preciezer doserend, met een gebruikelijk vingerprik bloedstaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De impact van gemengd polymicrobiële longflora op de ontwikkeling van ventilator-geassocieerde pneumonie. 01/10/2019 - 31/05/2022

Abstract

Longontsteking is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisinfecties met een mortaliteit van meer dan 30%. Eén op drie patiënten die mechanische beademing krijgen, ontwikkelt ventilator-geassocieerde pneumonie (VAP). Ondanks deze hoge incidentie en mortaliteit, blijft de ziektepathogenese van VAP slecht begrepen. Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus zijn de meest voorkomende oorzaken van VAP en veroorzaken samen tot 50% mortaliteit. Recent werk in ons laboratorium heeft een immunosuppressieve rol van mechanische ventilatie aan het licht gebracht die waarschijnlijk een rol speelt bij de pathogenese van VAP. Deze data, samen met de observaties dat VAP polymicrobieel is -- hoewel één of twee organismen vaak de overhand hebben -- en dat polymicrobiële flora een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn van immunosuppressie bij sepsis en enkele andere infectie-gerelateerde aandoeningen, hebben geleid tot de onderzoekshypothese dat polymicrobiële flora in de geventileerde longen geassocieerd is met lokale immunosuppressie en samen met MV-geïnduceerde immunosuppressie leidt tot groei van pathogene bacteriën in het voorzaken van VAP. Daarnaast willen we ook de immunosuppressieve rol van Staphylococcus spp. bij VAP-pathogenese ontrafelen, omdat van deze organismen bekend is dat zij een immuunmodulerende rol hebben en vaak samen worden gevonden bij VAP-patiënten. Ten slotte willen we de belangrijkste interacties tussen P. aeruginosa en S. aureus in gehumaniseerde muismodellen vaststellen, die samen met de andere doelstellingen belangrijke, en misschien ook drug-targetable stappen in de pathogenese van VAP kunnen onthullen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimalisatie van een microfluidische strip en uitleestoestel door design en engineering van de diagnosesnelheid van de minimale inhibitorische concentratie (mic) van antibiotica (MIC-STRIP). 01/02/2019 - 31/07/2020

Abstract

De snelle beschikbaarheid van informatie betreffende bacteriële pathogenen en hun antimicrobiële resistentie is van cruciaal belang in het beheer van besmette patiënten en de controle op de ontwikkeling en verspreiding van antibioticum resistentie. MIC-STRIP is een nieuwe fenotypische methode die de uitlezing van antimicrobiële resistentie van een bacteriële infectie binnen 4 uur toelaat en aldus een snelle gepaste antibioticumbehandeling mogelijk maakt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Europese Alliantie voor klinisch onderzoek naar infectieziekten (ECRAID) - Business Plan (ECRAID-Plan). 01/01/2019 - 30/06/2021

Abstract

ECRAID zal een bedrijfsplan ontwikkelen in overeenstemming met de door Europa gefinancierde netwerken om een klinische onderzoeksinfrastructuur te creëren die vanaf 2021 operationeel zal zijn. Dit bedrijfsplan heet ECRAID-Plan. Het werkt samen met de netwerkpartners en Monitor Deloitte om een businessplan te ontwikkelen. Het businessplan zal een overzicht geven van ECRAID-diensten, activiteiten, governancestructuur en financiële duurzaamheidsplannen. ECRAID streeft naar versterking van de allianties met de particuliere sector en internationale organisaties die betrokken zijn bij besmettelijke ziekten om investeringen in de bescherming van de Europese volksgezondheid te stimuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Europese Innovatieve procurement van gezondheidsinnovatie (EURIPHI). 01/01/2019 - 30/06/2020

Abstract

De onmiskenbaar noodzakelijke hervorming van de gezondheids- en zorgstelsels in Europa vereist de goedkeuring van innovatie en geïntegreerde oplossingen. Een manier om vooruitgang te boeken is een heroverweging van het aankoopbeleid. Een positieve verandering op dit gebied zou zijn om de aanbestedingspraktijken te verheffen tot een aanpak die de waarde van innovatie of een geïntegreerde oplossing beloont. De waarde zal worden toegekend door multidisciplinaire teams die inspelen op specifieke patiënten, actoren in de gezondheidszorg en systeembehoeften, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke en economische perspectieven. De EU-coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA) in het kader van Horizon 2020 "Innovatie in de gezondheidszorg" is een zeer welkom initiatief. Dit EU-initiatief is gericht op de goedkeuring van innovatie in de gezondheids- en zorgstelsels en de bevordering van de aankoop van innovatiepraktijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Selecteren van sites en laboratorium ondersteuning voor de Merck studie binnen COMBACTE 03/11/2017 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vechten tegen bacteriële resistentie in Europa - Clostridium difficile infecties (Combacte - CDI) 01/11/2017 - 30/04/2021

Abstract

Clostridium difficile infectie (CDI) is één van de meest voorkomende infecties in de gezondheidszorg, waarbij zowel gehospitaliseerde patiënten en mensen rondom getroffen worden. Opmerkelijk hierbij is het groeiend besef dat deze infecties ook gebeuren in individuen die niet recent zijn blootgesteld aan medische interventies, zoals toediening van antibiotica. Als gevolg van CDI is er een verhoging van morbiditeit en mortaliteit en een verhoogd gebruik van middelen in de gezondheidszorg. Hierdoor is er nood aan efficiënte strategieën ter preventie en behandeling. Epidemiologische data zijn echter gelimiteerd beschikbaar en de meeste studies onderzoeken slechts een gedeelte van de gezondheidseconomie en blijven gelimiteerd gefocust op één land of één gezondheidszorg systeem. Er is dus grote nood aan een robuuste, alomvattende studie over de impact van CDI over Europese landgrenzen heen. Daarenboven weten we dat er grote variatie bestaat in de frequentie van testen en de gevoeligheid van de beschikbare CDI diagnostische testen in de verschillende Europese landen en dat daardoor de impact van het probleem onderschat wordt. Vechten tegen bacteriële resistentie in Europa-CDI (COMBACTE-CDI) heeft als doel een groter begrip van de epidemiologie en de klinische impact van CDI in verschillende Europese landen. Ons project voorziet een gezamenlijke aanpak bestaande uit drie wetenschappelijke werkpakketten (WP). Een grote epidemiologische studie op Europees niveau wordt opgezet in WP1 om de impact van CDI te bepalen (voorkomen, distributie, terugkeer, morbiditeit, mortaliteit, overdracht) over de gehele gezondheidseconomie. Om de actuele aanpak (richtlijnen, testen, toezicht, behandeling, kosten) en de impact ervan in te schatten in Europa, zal een case/controle studie volgen in WP2, die wordt gecombineerd met data gegenereerd uit vragenlijsten. WP3 zal een uitgebreid Europees platform creëren dat zal dienen ter ondersteuning voor toekomstige proof-of-concept en klinische studies over nieuwe preventie en behandelingsstrategieën voor CDI. De drie onderzoeks- werkpakketten zullen ondersteund worden door een management werkpakket (WP4).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inzicht in methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) biofilms: identificatie van belangrijke genetische determinanten die bijdragen tot biofilm vorming van zeer pathogene en wereldwijd succesvolle klonen 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

De laatste 20 jaar, is methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) een belangrijke oorzaak van met inwendige medische apparatuur geassocieerde infecties, postoperatieve wondinfecties in ziekenhuizen en van longontsteking in de samenleving. De MRSA bacterie vormt een biofilm, waarbij de bacterie ingebed is in een zelfgeproduceerde extracellulaire matrix, die bescherming biedt tegen het immuunsysteem van de gastheer en antibiotica, wat behandeling moeilijk maakt. Ons laboratorium heeft aangetoond dat de twee pathogene en wereldwijd gekende MRSA-klonen, USA300 en EMRSA-15,beide grote hoeveelheden biofilm produceren. Dit fundamentele project heeft als doel de rol van globale regulatoren en faag-gecodeerde mobiele elementen tijdens het reguleren van biofilm vorming te identificeren in USA300 en EMRSA-15. Deze identificatie zal leiden tot betere alternatieven om de biofilm te verstoren of als aanvullende therapie op antibiotica, die momenteel ineffectief zijn tegen MRSA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Opzet en opleiding van overeengekomen locaties voor de waarnemingsstudie Neo-Obs-001. 01/04/2017 - 30/06/2021

Abstract

NeoAMR is een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van het Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP), een gezamenlijk initiatief van DNDi en de WHO, dat gericht is op het ontwikkelen en leveren van nieuwe behandelingen voor bacteriële infecties waar resistentie tegen geneesmiddelen aanwezig of aan het ontstaan is, of waarvoor er onvoldoende behandeling bestaat. Het overkoepelende doel van NeoAMR is de ontwikkeling van nieuwe verbeterde behandelingsschema's voor het beheer van neonatale sepsis in omgevingen met een hoge prevalentie van multidrug-resistente en in hoge mate resistente pathogenen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MIC STRIP Project. 01/03/2017 - 28/02/2022

Abstract

Humaan respiratoir syncytiaal virus (RSV) veroorzaakt zware ziektes in heel jonge kinderen, ouderen en hoge risico groepen. Schatting is dat RSV geassocieerd is met 34 miljoen gevallen van acute infecties van de lagere luchtwegen (ALRI), 3.4 miljoen hospitalisaties, en 55.000 tot 199.000 doden bij kinderen jonger dan 5 jaar in 2005. Deze schattingen zijn gebaseerd op beperkte date en is een substantieel gebrek aan kennis (over morbiditeit en geassocieerde gezondheidszorg en sociale kosten) in Europa. RSV infectie bij kinderen is geassocieerd met piepende ademhaling en astma. Deze lange-termijn effecten zorgen voor een significante hogere druk op de gezondheidszorg. Daarenboven is RSV een belangrijke oorzaak van ALRI morbiditeit in oudere mensen en COPD patienten. De meeste gepubliceerde data rond het effect van RSV in de oudere populatie (> 65 jaar) zijn afkomstig uit de US en de ziekenhuissetting. Het gebrek aan kennis heeft een impact op de mogelijkheid van Europa om evidence-based beslissingen te nemen op nationaal vlak ivm nieuwe vaccins en behandelingen. Er is een gelijkaardige nood om klinische data te assembleren om correlaties voor RSV te identificeren ivm klinisch management, ziekte classificatie in klinische studies en identificatie van biomarkers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Respiratoir syncytium virus consortium in Europa (RESCEU). 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is buiten medische kringen niet goed bekend, maar de meeste mensen hebben er waarschijnlijk wel last van gehad tijdens de kinderjaren, omdat het de meest voorkomende oorzaak is van ernstige respiratoire aandoeningen bij baby's en kinderen wereldwijd. Ook ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn gevoelig voor RSV-infectie. Hoewel de symptomen van de meeste mensen mild zijn, kan dit leiden tot longontsteking en vereisen 3,4 miljoen gevallen jaarlijks ziekenhuisopname. Er is geen specifieke behandeling of vaccin voor RSV. Het doel van het RESCEU-project is om informatie te verzamelen over de omvang van de RSV-infectie in Europa en de economische gevolgen ervan. Vervolgens zal het deze informatie gebruiken om richtlijnen voor 'best practices' op te stellen om de manier te verbeteren waarop RSV-gevallen in Europa worden gemonitord en om toekomstige vaccinatieprogramma's vorm te geven. Het team zal ook patiëntmonsters verzamelen en analyseren om biologische markers te identificeren die geassocieerd zijn met ernstige RSV-infectie. Deze informatie kan helpen bij de diagnose en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins vergemakkelijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

i-4-1 Health. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Het i-4-1-Health project richt zich op het voorkomen van infectieziekten en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) in de grensstreek Vlaanderen-Nederland. Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infectieziekten lastiger met ziekte, sterfte en onnodige (zorg)kosten als gevolg. De onderliggende oorzaken omvatten alle onderdelen van de maatschappij, zoals de gezondheidszorg, de bevolking, de landbouw en het milieu. Samenwerking met verschillende disciplines en sectoren in de grensregio is noodzakelijk om verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan. De 26 partnerorganisaties gaan infectierisico's, antibioticagebruik en DNA van resistente bacteriën op vergelijkbare wijze inzichtelijk maken met behulp van apps en een platform voor geavanceerde moleculair biologische analysen. Deze innovatieve hulpmiddelen helpen om antimicrobiële resistentie in de veehouderij, in de bevolking én in de zorg in kaart te brengen. Hierdoor kunnen besmettingsroutes van infectieziekten vroegtijdig worden opgespoord en risico's voor de maatschappij worden beperkt. Essentieel binnen dit project is een duurzaam samenwerkingsverband op te zetten wat zich in de toekomst verder uit kan breiden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MIC-STRIP: ontwikkeling van een microfluidische strip en toestel voor een snelle en accurate bepaling van de minimale inhibitorische concentratie (MIC) van antibiotica. 01/05/2016 - 30/04/2017

Abstract

Vanwege de antibioticumresistentieproblematiek, waarbij steeds meer soorten bacteriën resistent worden tegen steeds meer antibiotica, is er dringend nood aan een strategie waarbij de arts accurate en volledige data verkrijgt omtrent het al dan niet gevoelig zijn van pathogenen voor bepaalde antibiotica. Collaboratief onderzoek tussen het Labo Medische Microbiologie en de groep productontwikkeling van Universiteit antwerpen en het Brussels Photonics Team van de Vrije Universiteit Brussel zal leiden tot de ontwikkeling van een microfluidische strip en een bijhorend toestel voor een snelle en accurate bepaling van de minimale inhibitorische concentratie (MIC) van antibiotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Nieuwe diagnostische tools voor infectieziektes (ND4ID) 01/03/2016 - 29/02/2020

  Abstract

  Infectieziektes zijn een belangrijke last voor de publieke gezonheid en globale economie, vooral door de antimicrobiele resistentie. Snelle point-of-care (POC) in vitro diagnostiek bepalingen (IVD) zijn essentiële middelen voor effectief klinisch management van patiënten met infectieziektes. Nochtans is er nog steeds een grote niet-beantwoorde klinische nood aan snellere POC IVDs die meer klinisch relevante, actie-gerichte informatie genereren. Op een efficiënte manier deze nood beantwoorden vraagt een verandering in de huidige benadering van opleiding van onderzoekers in IVDs, om zo een nieuwe groep onderzoekers te creëren die in staat zijn de kloof te dichten tussen klinisch en technologisch perspectief. ND4ID neemt deze uitdaging aan door 15 jonge onderzoekers een uniek, van wereldklasse trainingsprogramma aan te reiken waarbij ze in aanraking zullen komen met de volledige breedte van disciplines vanuit klinisch, technologisch en markt-gericht oogpunt van zowel de academische als niet-academische sector. Door een aantal synergistische onderzoeksprojecten rond nieuwe POC assays gericht op de belangrijkste en dringendste klinische noden bij wereldspelers van academische en private onderzoeksgroepen wordt aan de ESRs een holistisch trainingsprogramma aangeboden dat hen voorbereidt om leiders te worden in het toekomstige IVD veld. Deze opleiding door onderzoek wordt ondersteund door een uniek, netwerk-omvattend trainingsprogramma die klinische, technische and translationele kennis combineert met relevante ervaring in IVD onderzoek, ontwikkeling en exploitatie. Op deze manier zal ND4ID ESRs aanleveren die hoog bevraagd zullen zijn, en een voorbeeldfunctie zullen uitoefenenen voor andere academische en niet-academische spelers betrokken bij de opleiding van IVD onderzoekers, en zal Europa's positie in het competitieve veld van IVD technologie verder versterkt worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Belangrijke determinanten van biofilmvorming in twee hoog pathogene en wereldwijd succesvolle methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) klonen. 01/01/2016 - 31/12/2019

  Abstract

  Sedert 20 jaar is methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) één van de belangrijkste oorzaken van medische apparatuur geassocieerde en post-chirurgische wondinfecties in ziekenhuizen en van algmeen voorkomende longontsteking. Recent onderzoek toont aan dat bij deze infecties MRSA vooral het biofilm phenotype aanneemt, als gemeenschap ingekapseld in een extracellulaire matrix die bescherming biedt tegen het gastheer immuunsysteem en antibiotica, waardoor deze infecties weerstand bieden aan elke behandeling. Recente data binnen ons laboratorium tonen aan dat de twee meeste pathogene en globaal meest succesvolle MRSA klonen, USA300 en EMRSA-15, ook prolifische biofilms vormen. Transcriptomics heeft echter op een spectaculaire manier aangetoond dat er verschillende mechanismen van biofilmvorming bestaan tussen deze twee klones. Dit fundamentele onderzoeksproject is dus gericht op het ontrafelen van de rol van nieuwe regulatoren in de biofilmvoriming bij USA300 en EMRSA-15. De identificatie van genen gereguleerd door deze belangrijke determinanten zou een uitgangspunt vormen voor de identificatie van doelwitten voor de ontregeling van de biofilmvorming wat een beter alternatief zou bieden voor antibiotica die momenteel inefficiënt zijn tegen MRSA.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Definiëren van de impact van antibiotica resistentie in Vietnam over verschillende ecosystemen. 01/01/2016 - 31/12/2017

  Abstract

  Het globale (mis)bruik van antibiotica heeft geleid tot een alarmerend voorkomen en verspreiding van antibiotica resistente bacteriën (ARB). Landen zoals Vietnam met onbeperkte, vrij beschikbare antibiotica zijn vooral onderhevig aan het opduiken van pan-resistente 'super-bugs' en onrustwekkend weinig behandelingsmogelijkheden voor levensbedreigende infectieziektes. Een explosief toenemende bevolking en onvoldoende sanitaire voorzieningen hebben het ARB reservoir in het Vietnamese milieu nog verder doen toenemen. Deze studie, die wordt uitgevoerd in Hanoi stad en omgeving, heeft tot doel een longitudinaal en holistisch inzicht te bekomen in ARB in de gemeenschap en ziekenhuisomgeving om ARB selectie hotspots te identificeren in Vietnam. Om dit te bereiken, willen we het ARB voorkomen in verschillende ecosystemen (water, voedsel, bodem) en menselijke ingewanden bepalen en ontleden, en relatie met het ARB voorkomen in nosocomiale and gemeenschap-gerelateerde infectieziektes. Daarnaast zullen ook de aanpassingskosten van resistentie en de impact van residuele antibiotica in het behoud van ARB in reservoirs en patiënten verder uitgediept worden. We zullen state-of-the-art technieken gebruiken om ARB te charachteriseren en vernieuwende functionele metagenomics om de resistente 'metamobilome' die voorkomt in Vietnamese ecosystemen op te helderen. Deze translationele study tussen IEHSD, Vietnam en UA, België zal niet enkel een uitgebreide uitwisseling van kennis en expertise tussen partners vergemakkelijken, maar ook resultaten genereren die zullen helpen om interventie-strategieën te ontwikkelen om deze publieke gezondheidscrisis te bezweren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Inzicht in methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) biofilms: identificatie van belangrijke genetische determinanten die bijdragen tot biofilm vorming van twee zeer pathogene en wereldwijd succesvolle klonen, USA300 en EMRSA-15. 01/10/2015 - 30/09/2017

   Abstract

   De laatste 20 jaar, is methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) een belangrijke oorzaak van met inwendige medische apparatuur geassocieerde infecties, postoperatieve wondinfecties in ziekenhuizen en van longontsteking in de samenleving. De MRSA bacterie vormt een biofilm, waarbij de bacterie ingebed is in een zelfgeproduceerde extracellulaire matrix, die bescherming biedt tegen het immuunsysteem van de gastheer en antibiotica, wat behandeling moeilijk maakt. Ons laboratorium heeft aangetoond dat de twee pathogene en wereldwijd gekende MRSA-klonen, USA300 en EMRSA-15,beide grote hoeveelheden biofilm produceren. Dit fundamentele project heeft als doel de rol van globale regulatoren en faag-gecodeerde mobiele elementen tijdens het reguleren van biofilm vorming te identificeren in USA300 en EMRSA-15. Deze identificatie zal leiden tot betere alternatieven om de biofilm te verstoren of als aanvullende therapie op antibiotica, die momenteel ineffectief zijn tegen MRSA.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Bestrijding van bacteriële resistentie in Europa - Carbapenem-resistentie (COMBACTE-CARE). 01/03/2015 - 30/06/2023

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Bestrijding van bacteriële resistentie in Europa - moleculen tegen gram-negatieve infecties (COMBACTE-MAGNET). 01/01/2015 - 31/12/2022

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek naar antibiotica resistentie en de immuun respons van profylactische en therapeutische vaccins. 01/01/2015 - 31/12/2021

    Abstract

    Het huidig VAXINFECTIO onderzoek is het resultaat van complementair werk in de multidisciplinaire domeinen van de microbiologie, vaccinologie en immunologie. Tijdens de afgelopen 6 jaar heeft de Methusalem financiering significant bijgedragen tot de uitbouw, integratie en internationale erkenning van deze domeinen. Het toekomstig Methusalem onderzoek heeft als doelstelling de verdere ontwikkeling van het geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek, met een bijzondere focus op het beter begrijpen van de immuun respons van profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumor vaccins) en het beheersen van de antibiotica resistentie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Multidisciplinair onderzoek van vaccinatie en infectieziekten (Vaxinfectio-PO). 01/01/2015 - 31/12/2020

    Abstract

    Geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek met focus op een verbeterde kennis van de immuunrespons bij profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumorvaccins) en het beperken van antibioticaresistentie. Verschillende innovatieve onderzoekstopics zijn lopende of zitten in de pipeline: potentiële ontwikkeling van theranostische toestellen (e.g. snelle Point of Care diagnostica, optische biosensoren, lab-on-chip, microarrays) voor detectie van pathogenen and geassocieerde resistentie en dit in samenwerking met verschillende Europese onderzoekspartners; potentiële ontwikkeling van snelle diagnostische tests en injectiesystemen; potentiële ontwikkeling van patiënt specifieke cellulaire vaccins voor gerichte antivirale en antikanker therapie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Methicilline-resistente Stahylococcus aureus (MRSA): Ontwikkeling van in vitro en in vivo laboratorium modellen als voorspellende brug tussen in vitro geneesmiddelonderzoek en klinische evaluatie. 01/01/2015 - 31/12/2019

    Abstract

    Infectieziektemodellen in vitro alsook in vivo diermodellen worden veel gebruikt om de klinische translatiemogelijkheden in te schatten. Het project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe diermodellen voor moeilijk te behandelen infecties. Daamaast wenst men meer inzicht te verwerven in microbiele antibiotica resistentiemechanismen in relatie tot de totale microbiele populatie en antibioticumtherapie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    COllaborative Management Platform for detection and Analyses of (Re-)emerging and foodborne outbreaks in Europe (COMPARE). 01/12/2014 - 30/11/2019

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Herinvesteringen in O&O faciliteren en verantwoord gebruik van antibiotica (DRIVE-AB). 01/10/2014 - 31/12/2017

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Platform voor Europese paraatheid tegen (terug-) opkomende epidemieën (PREPARE). 01/02/2014 - 31/01/2021

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Milieu- en voedselreservoirs van antibiotica resistente organismen en de link met menselijke ziektes. 01/11/2013 - 31/10/2015

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Onderzoek en dienstverlening in het kader van het GRACE-project (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe). 01/07/2013 - 31/03/2015

      Abstract

      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Cardiff University. UA levert aan Cardiff University de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Studie naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk. 01/03/2013 - 31/08/2013

       Abstract

       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BAPCOC. UA levert aan BAPCOC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Bestrijding van bacteriële resistentie in Europa (COMBACTE-NET). 01/01/2013 - 31/03/2024

        Abstract

        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Capaciteitsopbouw om state of the art surveillance systemen te implementeren m.b.t. antibioticaconsumptie en -resistentie in Kosovo (KOSOVO). 01/01/2013 - 30/06/2015

        Abstract

        Verhoging van onderzoekscapaciteit in de gezondheidszorg in Kosovo om de prevalentie te bepalen van antibiotica-resistente bacteriën en de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica te verbeteren in Kosovo, met als algemeen doel om de gezondheid en het welzijn van patiënten en hun gezinnen, besmet met antimicrobieel resistente organismen, te verbeteren in Kosovo.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Inzichten omtrent mechanismen van colistine-resistentie in pathogene Escherichia coli en Klebsiella species. 01/10/2012 - 30/09/2016

         Abstract

         De incidentie van infecties veroorzaakt door multi- en pan-drug resistente Enterobacteriaceae zoals Escherichia coli en Klebsiella neemt wereldwijd toe. Bijgevolg werd colistine, een oud antibioticum dat niet langer in gebruik was, opnieuw geïntroduceerd in de klinische praktijk als laatste therapeutisch redmiddel, aangezien het het enige antibioticum is waarvoor dergelijke bacteriën gevoelig zijn gebleven. Het toenemend gebruik heeft echter onvermijdelijk geleid tot het opduiken van colistine-resistentie (CR) bij gram-negatieve bacteriën. Het hoofddoel van dit project is een inzicht te krijgen in het ontstaan van colistine-resistente Enterobacteriaceae (CRE), waarover op dit ogenblik nog zeer weinig gekend is. We hebben een unieke collectie opgebouwd van CR E. coli and Klebsiella spp., zowel afkomstig van gehospitaliseerde patiënten en zieke dieren als gegenereerd in-vivo in een Galleria mellonella mot model, die de basis zal vormen van dit project. Met deze isolaten en hun colistine-gevoelige tegenhangers zijn we van plan om het volgende te ondernemen: 1, Stamtypering; 2, Selectie van CR in-vitro; 3, Genoomsequenering en comparatieve genoomanalyse; 4, Doelgerichte gen sequenering en proteïne expressie; 5, Stabiliteitsstudies; 6, Fitheidsstudies en 7, Beoordeling van mortaliteit en pathogeniteit. Hoewel de stamtypering gedaan is voor sommige Klebsiella, zullen we andere CRE typeren om na te gaan of CR geassocieerd is met bepaalde stamtypes. Continue cultuur experimenten in een morbidostat opstelling zullen de in-vitro selectie van CRE onder continue antibioticadruk mogelijk maken, de cultuur zal op regelmatige tijdstippen bestudeerd worden tijdens verscheidene stadia van resistentieontwikkeling. De posities van mutaties die mogelijk verantwoordelijk zijn voor CR zullen opgespoord worden door volledige genoomsequenering van in-vivo en in-vitro CRE isogene stammen. Gentargets die geïdentificeerd worden met behulp van genoomanalyse zullen opnieuw gesequeneerd worden om de mutaties verantwoordelijk voor CR te bevestigen en deze zullen verder gekarakteriseerd worden met behulp van real-time PCR en proteoomanalyse. De stabiliteit van CR en fitheid van dergelijke stammen zal beoordeeld worden aan de hand van passages in colistine-vrij medium of onder constante colistine druk in het morbistat model. De effecten van CR op de mortaliteit zullen onderzocht worden in het high-throughput reproduceerbaar in-vivo Galleria mellonella model. Tenslotte zal de impact van CR op virulentie en pathogeniteit bestudeerd worden in een hoger proefdiermodel, een ventilator-geassocieerd pneumonie (VAP) rat model dat reeds opgezet is in ons laboratorium.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling van in vitro en in vivo modellen om de dynamiek van de vorming en behandeling van mono- en polymicrobiële biofilms te bestuderen. 01/10/2012 - 30/09/2014

          Abstract

          Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Antimicrobieel gebruik, project EO1669. 03/09/2012 - 31/12/2012

          Abstract

          Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WHO. UA levert aan WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Routine diagnostisch hulpmiddel voor infecties van de urinewegen veroorzaakt door ESBL en carbapenamase producerende bacteriën (ROUTINE). 01/09/2012 - 29/02/2016

           Abstract

           Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het gebruik van anti-bacteriële wasgel bij pasgeboren en kinderen na opname in het ziekenhuis. 01/09/2012 - 28/02/2013

            Abstract

            Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Fond. Penta-Onlus. UA levert aan Fond. Penta-Onlus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Ontdekken van nieuwe grenzen voor biologisch en medisch onderzoek door "Next generation sequencing". 28/06/2012 - 31/12/2017

             Abstract

             Dit project beoogt om in een sterk samenwerkend verband tussen Antwerpse onderzoeksgroepen een "next generation sequencing" platform te ontwikkelen ter bevordering van research in geneeskunde en biologie. Het consortium omvat meer dan 16 onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines in de geneeskunde, biologie en biomedische informatica. Identificatie van nieuwe genen en mutaties in een brede waaier van zeldzame Mendeliaanse aandoeningen, het verwerven van meer inzichten in de genetische oorzaken van kanker en het ontrafelen van de genetische basis van infectieziekten zijn belangrijke doelstellingen van het project. Deze nieuwe kennis zal in belangrijke mate bijdragen tot betere diagnostiek en behandeling van deze ziekten bij de mens. Het project zal ook de interactie tussen omgeving en genen bestuderen. De effecten van omgevingsfactoren op genetische variatie bij waterorganismen, het effect van teratogene factoren op de embryologische ontwikkeling van gewervelde dieren en de invloed van omgeving op groei van mais en Arabidopsis, zullen geanalyseerd worden. De verwerking van deze grote hoeveelheden genomische en transcriptomische data, verkregen vanuit de verschillende onderzoeksgroepen, zal gecoördineerd worden door de recent opgerichte UZA/UA bioinformatica onderzoeksgroep Biomina.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Karakteriseren van gastheer-pathogeen interacties en biofilmvorming bij patiënten met ventilator-geassocieerde pneumonie. 01/01/2012 - 31/12/2015

              Abstract

              Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               iTRACE. 01/01/2012 - 31/12/2014

               Abstract

               Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Resistentie in gram-negatieve organismen: studie van interventie strategieën (R-GNOSIS). 01/10/2011 - 31/03/2017

                Abstract

                R-GNOSIS (2011-2015) combineert vijf internationale klinische interventiestudies, allen ondersteund door zeer innovatieve microbiologie en wiskundige modellering, dit om - in de meest relevante patiëntenpopulaties - de werkzaamheid en effect van eindpunt interventies vast te stellen om bloodstelling, dragerschap, besmetting en verspreiding van multiresistente Gram-negatieve bacteriën (MDR-GNB) te reduceren. Alle klinische werkpakketten (WP), zullen de wetenschap voorbij the state-of –the –art brengen in het genereren van nieuwe en translationeel klinisch relevante kennis, via hypothese-gedreven onderzoek met een focus op de patiënt gerichte resultaten die belangrijk zijn voor de mensen in Europa en daarbuiten. De studies en analyses voorgesteld in R-GNOSIS zullen een stap voorwaarts zijn in het identificeren van evidence-based preventieve maatregelen en klinische richtlijnen voor de eerste lijn en artsen gekoppeld aan een ziekenhuis alsook voor gezondheidszorg autoriteiten, om de verspreiding en impact van de strijd ongekende stijging van infecties veroorzaakt door de MDR-GNB in Europa. De Universiteit Antwerpen (UA) leidt het werkpakket betreffende ;'Functionele microbiologie en binnen-gastheer transmissie dynamiek van genen, plasmiden en klonen van MDR-GNB;. Hier passen we een bedside-to-bench;translationele benadering toe om de impact van antibiotica en darmen dekolonisatie bij MDR-GNB pathogenen en commensalen in de gemeenschap of het ziekenhuis door gebruik te maken van state-of-the-art microbiologische toepassingen. Onze geavanceerde in-vitro-analyses om resistentiegenoverdracht, de ecologie en evolutie van resistentie te onderzoeken zal ook baanbrekend modelstudies ondersteunen. De resultaten van de geplande diagnostische interventies zullen een revolutie veroorzaken binnen de huidige screeningpraktijken voor MDR-GNBs in ziekenhuizen en de invoering van het gebruik van point-of-care testen (POCTs) in de eerste lijn.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Translationaal onderzoek van anti-bacteriologische weerstand en in de omgeving opgelopen infecties in Europa (TRACE). 16/06/2011 - 31/12/2018

                 Abstract

                 Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESF. UA levert aan ESF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Ontwikkeling van een 'Rapid Point-of-Care testplatform' voor infectieziekten (RAPP-ID). 01/04/2011 - 30/09/2016

                  Abstract

                  RAPP-ID is een 5 jaar durend Europees project met 10 academische en 9 industriële partners (4 KMO's en 5 grote farmaceutische ondernemingen) dat ondersteund wordt door de Europese Commissie via IMI-JU financiering. Dit project heeft als doel een testplatform te ontwikkelen dat een snelle diagnose van de aanwezigheid en de oorzaak van een bacteriële, virale of fungale infectie kan bewerkstelligen. Bovendien zal bijkomende informatie worden bekomen over de resistentie tegen antibiotica in geval van een bacteriële infectie. In tegenstelling tot de huidige diagnostische testen, die enkele dagen kunnen duren, zal een snelle diagnostische test (in de ziekenhuissetting binnen de 2 uur en bij de huisarts binnen een half uur) leiden tot een gerichte behandeling en correcter gebruik van antibiotica. Hiertoe worden binnen RAPP-ID de modernste biotechnologische en biochemische technieken gecombineerd met ultragevoelige detectie-technologieën. RAPP-ID focust op bloedstroominfecties, lage luchtweginfecties en tuberculose.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project website

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Rol van bacteriële biofilms als belangrijke oorzaak van therapeutisch falen in intensieve zorgeenheden: een in vitro en in vivo studie van 'biofilm' virulentie factoren. 01/01/2011 - 31/12/2014

                   Abstract

                   Isolaten van bacteriën zullen verzameld worden op de intensieve zorgafdeling bij patiënten met urinaire en intravasculaire catheters en endotracheale tubes voor onderzoek naar hun biofilm-vormende eigenschappen in relatie met therapiefalen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van moleculair-biologische en beeldvormings technieken en in vitro en in vivo biofilm modellen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan Escherichia coli verantwoordelijk voor urineweginfecties, Pseudomonas aeruginosa als oorzaak van ventilatie-geassocieerde pneumonie en Staphylococcus aureus voor systemische infecties door veneuze catheters. De verkregen bank van volledig getypeerde stammen zal een diepgaande studie toelaten over mogelijke virulentie factoren die aan de basis liggen van biofilm vorming en therapiefalen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Karakterisatie van het naso-oro-pharyngeale microbioom en resistoom in de Europese populatie. 01/01/2011 - 31/12/2013

                   Abstract

                   Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Aanwezigheid van antibiotica-resistente pathogene bacteriën in de omgeving en de humane comensale flora: is er een verband met ziekte? 01/10/2010 - 09/05/2013

                    Abstract

                    Het hoofddoel van deze studie is een beschrijving te geven van antibiotica-resistente klinisch relevante bacteriën (ARB) in de omgeving en de humane commensale flora in Gauteng/Zuid-Afrika. Bovendien zal de genetische verwantschap van deze ARB worden bestudeerd om de mechanismen van verspreiding van ARB in de bevolking te begrijpen.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     In vitro en in vivo studie van mono- en polymicrobiële biofilms als belangrijke oorzaak van therapeutisch falen in intensieve zorgeenheden. 01/10/2010 - 30/09/2012

                     Abstract

                     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Resistentie tegen antibiotica en het voorschrijven bij Europese kinderen (ARPEC). 01/09/2010 - 31/08/2013

                     Abstract

                     De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de kwaliteit bij het voorschrijven van antibiotica voor kinderen in Europa en het reduceren van de prevalentie van antimicrobiële resistentie van bacteriële infecties bij kinderen.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Ondersteuning van de puntprevalentiestudie van gezondheidszorg-geassocieerde infecties en antimicrobieel gebruik in Europese ziekenhuizen. 01/06/2010 - 31/03/2011

                      Abstract

                      Het project omvat een pilootstudie waarbij de EU HAI-AB survey, ontwikkeld door ECDC, zal worden getest. Dit zal resulteren in een volwaardige survey in 2011 in Europa. De pilootstudie zal worden uitgevoerd in een groot aantal Europese landen. Het project heeft tot doel de haalbaarheid van een dergelijke survey na te gaan, met inbegrip van het identificeren van de grote methodologische problemen en valkuilen en het testen van instrumenten voor datainvoer. Bovendien zal de pilootstudie de landen de kans geven om verschillende configuraties te testen op vlak van deelnemende ziekenhuizen, keuze van instrumenten en protocol versie voor de aanvang van de volwaardige survey.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Impact van specifieke antibiotische therapie op de prevalentie van resistente bacteriën van een menselijke gastheer (SATURN). 01/01/2010 - 31/12/2014

                       Abstract

                       SATURN (Impact of Specific Antibiotic Therapies on the prevalence of hUman host ResistaNt bacteria; 2010-2014) is een collaboratief onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de EU en kadert binnen het Zevende Kaderprogramma. SATURN streeft naar een verbetering van methodologische standaarden en naar onderzoek dat meer duidelijkheid moet brengen omtrent de impact van antibioticagebruik op het verwerven, de selectie en de transmissie van antimicrobiële resistentie (AMR) in verschillende omgevingen, m.b.v. zowel ecologische data, alsook analyses op moleculair en individueel patiëntenniveau. A.h.v. de beoogde resultaten worden mogelijks klinische en beleidsmatige beslissingen genomen die uiteindelijk zullen leiden tot een vermindering van AMR in Europa. Verschillende klinische studies, uitgevoerd door zowel ziekenhuizen als lokale artsen, zullen fungeren als een platform voor microbiologisch en farmacologisch onderzoek, dat verricht zal worden door meerdere academische instellingen binnen Europa. De Universiteit Antwerpen coördineert hierbij het werkpakket (WP) 'bacteriële genetica en functionele studies'. De hoofddoelstelling van dit WP bestaat erin de mogelijkheid te onderzoeken van verscheidene antibiotica om te selecteren voor resistentie in de respiratoire en intestinale flora van patiënten en hun contactpersonen of in onbehandelde controles en hierbij de persistentie van de geselecteerde resistente bacteriën periodisch te vergelijken na toediening van antibiotica. De geplande functionele en genetische studies zullen gebruik maken van zowel in vitro als in vivo modellen om het humaan microbioom te ontleden. Verdere studies omtrent populatiebiologie, klonale fitness en virulentie van antibiotica-resistente en antibiotica-sensitieve bactieriën zullen meer inzicht creëren in de onderliggende mechanismen van de succesvolle verspreiding van belangrijke AMR klonen in Europa.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Fase 1 partnerprogramma (2010-2014) voor institutionele samenwerking tussen de Universiteit van Limpopo (Republiek Zuid-Afrika) en de Vlaamse universiteiten. 01/01/2010 - 31/12/2014

                        Abstract

                        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Identificatie van nieuwe aan het celoppervlak uitgedrukte factoren betrokken bij virulentie en biofilmvervorming van methicilline-resistente Staphylococcus aureus. 01/01/2010 - 31/12/2013

                         Abstract

                         Een eerst doelstelling van het project is de identificatie van genen die coderen voor nieuwe virulentiefactoren die worden uitgedrukt op het bacteriële oppervlak van MRSA. Een tweede doelstelling is het verschil tussen het vermogen van HA-MRSA en CA-MRSA om biofilms te vormen te onderzoeken in aanwezigheid en afwezigheid van antibioticumselectie. Een derde objectief van het project is te verklaren waarom bepaalde MRSA klonen zeer epidemisch zijn.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Verzamelen van nationale gegevens over het resistentieprofiel van Streptococcus pyogenes. 01/01/2010 - 31/12/2010

                          Abstract

                          Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BAPCOC. UA levert aan BAPCOC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Multidisciplinair onderzoek van vaccinatie en infectieziekten. 01/11/2009 - 31/12/2014

                           Abstract

                           Geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek met focus op een verbeterde kennis van de immuunrespons bij profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumorvaccins) en het beperken van antibioticaresistentie. Verschillende innovatieve onderzoekstopics zijn lopende of zitten in de pipeline: potentiële ontwikkeling van theranostische toestellen (e.g. snelle Point of Care diagnostica, optische biosensoren, lab-on-chip, microarrays) voor detectie van pathogenen and geassocieerde resistentie en dit in samenwerking met verschillende Europese onderzoekspartners; potentiële ontwikkeling van snelle diagnostische tests en injectiesystemen; potentiële ontwikkeling van patiënt specifieke cellulaire vaccins voor gerichte antivirale en antikanker therapie.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project website

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            De geschiktheid van het voorschrijven van antibiotica in de eerstelijns gezondheidszorg in Europa met betrekking tot resistentie tegen antibiotica (APRES). 01/10/2009 - 31/03/2014

                            Abstract

                            Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Een sterk geïntegreerde optische sensor voor point of care identificatie van bacteriën die sepsis veroorzaken en bepaling van het antibiotica resistentieprofiel. (InTopSens) 01/09/2008 - 31/08/2011

                             Abstract

                             InTopSens heeft tot doel de ontwikkeling van snelle fotonische ongelabelde biosensoren met detectielimieten onder 1 pg/mm2. Door de integratie van verschillende biosensoren op een ongelabelde biochip wordt de identificatie van bacteriën die sepsis veroorzaken mogelijk gemaakt alsook de determinering van hun antibioticumresistentieprofiel. Sepsis wordt gekenmerkt door meervoudig orgaanfalen resulterend in de dood. Binnen de Europese Unie wordt geschat dat sepsis € 7,6 miljard aan gezondheidszorg kost en per jaar 146 000 levens eist. De voornaamste remedie tegen sepsis bestaat uit een snelle diagnose gevolgd door een geschikte antibioticumbehandeling. De momenteel beschikbare 'snelle' detectiemethoden zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en hebben een duurtijd tot 12 uur. Bijgevolg wordt merendeels een empirische antibioticumbehandeling gestart alvorens de testresultaten te kennen. Dit ongerichte en heel vaak ongeschikte antibioticumgebruik heeft geleid tot meervoudige antibioticumresistentie bij bacteriën met inbegrip van de sepsis veroorzakende bacteriën. De ontwikkeling van het InTopSens toestel tot een modulaire test voor sepsis wordt voorgesteld voor de detectie van sepsis veroorzakende pathogenen en de profilering van hun antibioticumresistentie. De test wordt uitgevoerd naast het bed van de patiënt in de intensieve zorgen eenheid van het ziekenhuis. Uitgaande van een druppel bloed (~ 5 ml) aangebracht op de chip wordt binnen 5-10 minuten de aanwezigheid van bacteriën en de identificatie tot op species/genus niveau bereikt. Het antibioticumresistentieprofiel van de bacteriële pathogenen zal beschikbaar zijn binnen 30 minuten. Ongeveer 120 datapunten zijn nodig om dit profiel te identificeren zodat dankzij de grote integratiemogelijkheden op een 1 mm2 chip tot 250 datapunten kunnen worden geïntegreerd. Het finale prototype zal zowel preklinisch als klinisch gevalideerd worden om het potentieel na te gaan van deze sepsistest in het voorkomen/verminderen van ongepast antibioticumgebruik bij sepsispatiënten.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project website

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Een geïntegreerd platform dat theranostische toepassingen mogelijk maakt in de eerstelijn gezondheiszorg. (TheraEdge) 01/03/2008 - 31/08/2012

                              Abstract

                              TheraEDGE (Een geïntegreerd platform dat theranostische toepassingen op het punt van primaire zorg mogelijk maakt) is een geïntegreerd project dat gedurende vier jaar ondersteund wordt door de Europese Commissie als deel van FP7, ICT- Informatie en Communicatie Technologieën, Objectief ICT-2007.5.1 (Persoonlijke Gezondheidssystemen voor Monitoring en Point-of-Care Diagnostiek). Dit project heeft als doel, organismen die aan de basis liggen van CA-LLWI (Community acquired lagere luchtweginfecties) snel te detecteren en resistentieprofielen tegen antibiotica die vaak gebruikt worden voor de behandeling van CA-LLWI te identificeren. Een diagnostisch systeem, dat gebaseerd is op single molecule detectie, zal ontwikkeld worden voor de snelle diagnose en behandeling van LLWI op het punt van primaire zorg. Het Laboratorium voor Medische Microbiologie (UA) leidt twee werkpakketten in TheraEDGE, Klinische definitie/validatie en Bioassay ontwikkeling. Bij de Klinische definitie/validatie zal het TheraEDGE toestel gevalideerd worden door de analytische specificiteit, sensitiviteit en reproduceerbaarheid ervan te beoordelen en zijn prestaties op klinische specimens te testen in vergelijking met de beste conventionele methoden die beschikbaar zijn. In het kader van de Bioassay ontwikkeling zal een selectie gemaakt worden van de meest relevante etiologische agentia van CA-LLWI en geassocieerde antibioticaresistenties. Daarnaast zullen probes ontwikkeld worden tegen verscheidene targets voor de specifieke detectie van pathogenen die CA-LLWI veroorzaken en tenslotte zullen deze probes gevalideerd worden voor het lab-on-a-chip concept.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project website

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Geïntegreerd onderzoek naar vaccins en infectieziekten. 01/01/2008 - 31/12/2014

                               Abstract

                               De behandeling en preventie van bacteriële en virale infecties is de focus van het Methusalem-project VAXINFECTIO. Hierbij komen antibioticaresistentie, anti-tumor afweerreacties bij witte bloedcellen, de evaluatie van vaccinaties en de socio-economische aspecten van antibioticagebruik aan bod. Het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (Vaxinfectio) van de Universiteit Antwerpen - bestaande uit het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) en het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) - werkt hierbij nauw samen met het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project website

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Het beleid van lage luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk optimaliseren op basis van etiologisch, diagnostisch, prognostisch en interventie-onderzoek. 01/01/2008 - 31/12/2011

                                Abstract

                                Algemene doelstelling: Met een Vlaams huisartsennetwerk deelnemen aan GRACE. Specifieke doelstellingen: 1. Bepalen van het aandeel bacteriële LLWI. 2. Beschrijven van de belangrijkste bacteriële verwekkers en nagaan in welke mate ze resistent zijn tegen eerstelijnsantibiotica. 3. Nagaan of de CRB-65 beslisregel toelaat het risico op complicaties in te schatten bij patiënten met LLWI. 4. Beschrijven en vergelijken van aanwezige richtlijnen over LLWI. 5. Het ontwikkelen van een evidentiepakket voor een doelgerichter antibioticabeleid bij LLWI in de eerste lijn en nagaan of de implementatie van dit model effectief is.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. 01/12/2007 - 31/12/2014

                                 Abstract

                                 Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Oprichting van een translationeel platform voor geïntegreerd vaccinonderzoek. 01/12/2007 - 26/11/2012

                                  Abstract

                                  Het project beoogt om, voortbouwend op de expertise van het Vaccin & Infectieziekten Instituut op vlak van uitvoering van vaccin trials (fase 1-4), microbiologische diagnostiek en immunologisch basisonderzoek een translationeel platform voor geïntegreerd vaccin-onderzoek te ontwikkelen. Dit platform zal volgens ISO-normen functioneren en d.m.v. snelle transitie van lab naar 'bed-side', en snelle feedback van bed-side naar lab, snelle bijsturing kunnen garanderen van een nieuwe generatie HPV-vaccins (humaan papillomavirus vaccin). Dit platform zal eveneens toelaten om in samenwerking met de industriële partner serologische en urine-testen te ontwikkelen voor 'early efficacy testing' en opvolging van gevaccineerden. Tenslotte zal binnen deze samenwerkingsstructuur basisonderzoek naar mucosale cellulaire immuniteit kunnen worden opgestart. Door middel van deze projectfinanciering zal het instituut in staat zijn om de aanwezige kennis rond HPV-testing en vaccindoeltreffendheid te consolideren en meer gericht te gaan ontwikkelen met oog voor een verdere economische valorisatie; bovendien zal de huidige samenwerking van meer dan 20 jaar met de farmaceutische industrie zal een extra dimensie krijgen met nieuwe mogelijkheden tot expansie en samenwerking.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Antibiotica resistentie- en tolerantie-mechanismen en eventuele fitheidkosten in streptokokken die luchweginfecties verwekken. 01/10/2007 - 30/09/2010

                                   Abstract

                                   Het doel van dit onderzoeksproject is 1. Onderzoek naar baseline resistentie en verandering veroorzaakt door amoxicilline versus placebo therapie aan de hand van het model van de oropharyngeale steptokokken bij patiënten met CA- (community-acquired) LLWI en onderzoek naar de mechanismen van fenotypische tolerantie. 2. Onderzoek naat telithromycine resistentiemechanismen in SPY 3. Bepalen van de fitheid kost en opsporen van eventuele compenserende mutaties in macrolide/telithromycine-resistente SPY en amoxicilline-resistente SPN.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Wetenschappelijke evaluatie van de consumptie van antibiotica voor menselijk gebruik (ESAC-3). 03/09/2007 - 01/07/2011

                                    Abstract

                                    Het doel van het ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) project is het collecteren van antibioticaconsumptiegegevens en dit afzonderlijk in de ambulante praktijk en de ziekenhuissector. Er nemen 34 landen deel aan het project, waarvan alle 27 EU lidstaten, 3 EEA/EFTA landen en 3 kandidaatlanden (Kroatië, Macedonië en Turkije). Daarnaast zal het project tevens antibioticaconsumptiegegevens verzamelen afkomstig van specifieke verbruikersgroepen in die landen waar dit type data beschikbaar zijn. Hiertoe zijn er 4 subprojecten die focussen op de ambulante praktijk, ziekenhuizen, rusthuizen en socio-economische determinanten.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project website

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Wetenschappelijke evaluatie van de consumptie van antibiotica voor menselijk gebruik. (ESAC2-vervolg) 18/05/2007 - 17/08/2007

                                     Abstract

                                     Er zal getracht worden om de registratie van antibiotica in alle Europese landen te harmoniseren. Er zal een data collectie systeem ontwikkeld worden met gestandaardiseerde gegevens betreffende antibioticaverbruik in de verschillende Europese landen, uitgedrukt in volume en kostprijs, afzonderlijk voor de ambulante en de hospitaalsector. Bovendien zal deze databank ook gegevens bevatten ivm determinanten van antibioticagebruik, kwaliteitsindicatoren voor het opzetten van een degelijk antibioticabeleid, strategieën om het antibioticagebruik te beperken en een referentielijst van lopende projecten en gepubliceerde studies op nationaal en internationaal niveau. Zowel wetenschappers als gezondheidsdiensten zullen de databank kunnen raadplegen om verbruiksgegevens te koppelen aan resistentiepatronen en om de resultaten van interventies op het antibiotica gebruik te kunnen evalueren.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project website

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Gedragsverandering van zorgverleners en publiek naar een meer voorzichtig gebruik van anti-microbiële agentia (CHAMP). 01/04/2007 - 31/03/2011

                                      Abstract

                                      Het doel van CHAMP (Changing behaviour of Health care professionals And the general public towards a More Prudent use of anti-microbial agents) is het doelmatig gebruik van antibiotica te bevorderen door efficiënte hulpmiddelen te ontwikkelen om gedrag van professionelen in de gezondheidszorg, patiënten in de eerste lijn en het algemene publiek in verband met het voorschrift en gebruik van antibiotica te veranderen.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Beheer van antimicrobiële resistentie in het ziekenhuis en de verspreiding in de gemeenschap. (MOSAR) 01/02/2007 - 31/01/2012

                                       Abstract

                                       MOSAR is een vijf jaar durend (2007-2012), geïntegreerd Europees project dat deel uitmaakt van het Zesde Kaderprogramma. Tijdens dit project wordt vooral aandacht besteed aan de voornaamste multiresistente pathogenen voorkomend in Europese ziekenhuizen. De voornaamste doelstellingen van dit project is kennis te vergaren betreffende de transmissie van multiresistente bacteriën en strategiën te ontwikkelen om het ontstaan en de verspreiding van deze multiresistente pathogenen tegen te gaan. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden klinische studies gepland in diverse risicovolle ziekenhuis settings (intensieve zorgen, operatiekwartieren en rehabilitatie centra) in meer dan 30 ziekenhuizen/rehabilitatie centra in minstens 15 Europese lidstaten en Israël. Tijdens deze klinische studies zal de impact van snelle detectie van methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococci (VRE) en Enterobacteriaceae producing extended spectrum beta-lactamases (ESBL) onderzocht worden als strategie om antibiotica-resistantie in te dijken. Aan de Universiteit van Antwerpen (UA) zullen commercieel beschikbare chromogene media en moleculaire methoden voor de detectie van MRSA, VRE en ESBLs uitvoerig gevalideerd worden, waarna de meest geschikte methoden geïmplementeerd zullen worden tijdens drie klinische studies uitgevoerd binnen MOSAR. Daarnaast zullen nieuwe, innovatieve moleculaire methoden ontwikkeld en gevalideerd worden in samenwerking met enkele kleine en middelgrote ondernemingen. Deze methoden zullen, na preklinische optimalisatie en validatie, gevalideerd worden in een klinische omgeving. Stammen ontvangen van de geïnculdeerde ziekenhuizen zullen gecollecteerd worden aan de UA en van deze stammen zal een databank gecreëerd worden. Alle deze stammen zullen gekarakteriseerd worden in samenwerking met de MOSAR partners en de epidemiciteit van MRSA en VRE zal bepaald worden.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project website

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. 01/10/2006 - 30/09/2009

                                        Abstract

                                        Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit Antwer- pen 2003). Voor lage luchtweginfectie (LLWI) ontbreekt eenduidige evidentie betreffende de effectiviteit van antibiotica. Bovendien laat het onderzoeksbewijs niet toe patiënten te identificeren die (geen) baat zouden hebben van een behandeling met een antibioticum. Voor middenoorontsteking met effusie (OME) bieden antibiotica een erg geringe winst. Aan de andere kant is er wel relevante onderbouwing van de algemene effectiviteit van heelkunde bij OME. In dit verband echter is er een zwakke selectiviteit gedocumenteerd bij de verwijzingen van huisartsen naar neus-, keel-, oor-specialisten (NKOs). Het huidige onderzoeksproject wil bijdragen aan de ontwikkeling van interventies om de voorspellende waarde van OM verwijzingen te verhogen en om pragmatische keuzes in verband met het gebruik van antibiotica voor alle patiënten met LLWIs en voor belangrijke klinische subgroepen patiënten met LLWIs te bevorderen.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         De ontwikkeling en verspreiding van een Europees onderwijspakket en website over antibiotica en hygiëne voor leerlingen van de lagere en de middelbare school. (E-BUG PACK) 15/06/2006 - 14/09/2009

                                         Abstract

                                         E-bug is een Europees, door DG SANCO gefinancierd onderwijspakket over antibiotica en hygiëne voor leerlingen van de lagere en de middelbare school. Dit pakket zal de gunstige werking van antibiotica benadrukken, maar eveneens het belang van het voorzichtig gebruik en hoe onoordeelkundig gebruik kan leiden tot verhoogde resistentie. Hand-en luchtweghygiëne, alsook verspreiding van infecties zullen behandeld worden, inclusief het aanleren van hoe de handen het meest effectief te wassen. Aangezien het internet een krachtig onderwijsmedium is geworden, zal dit pakket vergezeld worden door een website met complementaire spelletjes en interactieve quizzen.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project website

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Genetica als hulpmiddel in de strijd tegen antibiotica resistentie bij lage luchtweg infecties in Europa. (GRACE) 01/03/2006 - 31/08/2011

                                          Abstract

                                          GRACE is een Expertisenetwerk dat zich op het complexe en controversiële gebied van community-verworven lage luchtweg infecties (LLWI) toelegt, één van de hoofdoorzaken voor een bezoek aan de huisarts. Het overmatig gebruik van antibiotica voor de behandeling van deze LLWIs kost veel aan de gemeenschap niet enkel wegens het antibiotica gebruik maar ook omwille van de dramatische stijging aan antibiotica resistentie. De algemene doelstelling van GRACE is antimicrobiële resistentie te bestrijden door het integreren van expertise centra en het exploiteren van genomica in het onderzoek van community-verworven LWI. Microbiële en menselijke genomica zullen geïntegreerd worden met gezondheidswetenschappelijk onderzoek bestaande uit klinische waarnemings en interventiestudies, gezondheidseconomisch onderzoek en opleiding en voorlichting om beleid aangaande de behandeling van deze infecties te veranderen. GRACE is uitzonderlijk aangezien het onderzoekers van basislaboratoriumwetenschappen, klinische geneeskunde, en gezondheidseconomie samenbrengt. In het gezamenlijk uitgevoerde onderzoeksprogramma, zullen 17 academische groepen, die wijd over 9 lidstaten van de EU en 5 Kleine/middelgrote ondernemingen worden uitgespreid deelnemen. GRACE zal professioneel onderwijs, met inbegrip van web-based onderwijs en praktische cursussen, via twee belangrijke Europese wetenschappelijke organisaties (de Europese Organisatie voor Klinische Microbiologie en Infectieziekten en de Europese Respiratoire Organisatie) organiseren om de expertise van het project te verspreiden. Een hoog niveau van coördinatie zal door een professioneel IT-ondersteund en strenge beheersstructuur worden verkregen, om een optimale synergie van de componenten van GRACE te bereiken. Wij pogen om een genomisch laboratoriumnetwerk in 8 Europese landen en een netwerk van huisartsen in 11 Europese landen te ontwikkelen tijdens de eerste 18 maanden van het project, en dan op de infrastructuur voort te bouwen om het gezamenlijk uitgevoerde onderzoeksprogramma tot stand te brengen. Het consortium zal een virtueel "Europees Onderzoekscentrum LLWI" worden, met potentieel om een forum te worden dat onderzoek en goede praktijk op het gebied van community-verworven LLWI promoot.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project website

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Dubbel blind placebo gecontroleerde randomisatiestudie naar het effect van pre-emptieve aciclovir therapie in het voorkomen van lage luchtweginfectie met Herpes simplex virus bij patiënten op intensieve zorgen. 01/01/2006 - 31/12/2007

                                           Abstract

                                           Objectieven van de studie: -Het effect van pre-emptieve aciclovir therapie is het voorkomen van HSV infecties van de LLW te beoordelen aan de hand van dubbel blind, placebo gecontroleerde randomisatiestudie bij patiënten op INZO met HSV reactivatie in de bovenste luchtwegen; om zo eventuele verschillen in outcome tussen beide groepen aan te tonen. -Verdere gegevens omtrent de incidentie van HSV in de luchtwegen te verzamelen. -Verdere risicofactoren voor HSV reactivatie in de lucntwegen te identificeren. -Na te gaan of herpesvirussen, geïsoleerd uit de keel en uit de lagere luchtwegen, genomisch identisch of verschillend zijn bij éénzelfde patiënt en/of tussen verschillende patiënten. -Door middel van moleculaire technieken de gevoeligheid van de PCR ten opzichte van de conventionele viruskweek te evalueren en door het gebruik van kwantitatieve PCR technieken na te gaan of er een verband bestaat tussen de virale lading en de ziekte-progressie en/of outcome.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Wetenschappelijke evaluatie van de consumptie van antibiotica voor menselijk gebruik (ESAC2). 01/02/2004 - 30/04/2007

                                            Abstract

                                            Er zal getracht worden om de registratie van antibiotica in alle Europese landen te harmoniseren. Er zal een data collectie systeem ontwikkeld worden met gestandaardiseerde gegevens betreffende antibioticaverbruik in de verschillende Europese landen, uitgedrukt in volume en kostprijs, afzonderlijk voor de ambulante en de hospitaalsector. Bovendien zal deze databank ook gegevens bevatten ivm determinanten van antibioticagebruik, kwaliteitsindicatoren voor het opzetten van een degelijk antibioticabeleid, strategieën om het antibioticagebruik te beperken en een referentielijst van lopende projecten en gepubliceerde studies op nationaal en internationaal niveau. Zowel wetenschappers als gezondheidsdiensten zullen de databank kunnen raadplegen om verbruiksgegevens te koppelen aan resistentiepatronen en om de resultaten van interventies op het antibiotica gebruik te kunnen evalueren.

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project website

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. 01/10/2003 - 30/09/2006

                                             Abstract

                                             Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit Antwer- pen 2003). Voor lage luchtweginfectie (LLWI) ontbreekt eenduidige evidentie betreffende de effectiviteit van antibiotica. Bovendien laat het onderzoeksbewijs niet toe patiënten te identificeren die (geen) baat zouden hebben van een behandeling met een antibioticum. Voor middenoorontsteking met effusie (OME) bieden antibiotica een erg geringe winst. Aan de andere kant is er wel relevante onderbouwing van de algemene effectiviteit van heelkunde bij OME. In dit verband echter is er een zwakke selectiviteit gedocumenteerd bij de verwijzingen van huisartsen naar neus-, keel-, oor-specialisten (NKOs). Het huidige onderzoeksproject wil bijdragen aan de ontwikkeling van interventies om de voorspellende waarde van OM verwijzingen te verhogen en om pragmatische keuzes in verband met het gebruik van antibiotica voor alle patiënten met LLWIs en voor belangrijke klinische subgroepen patiënten met LLWIs te bevorderen.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Resistentie en gebruik van antibiotica in het Middellandse-Zeegebied (ARMed). 01/01/2003 - 31/12/2006

                                             Abstract

                                             Gedurende 48 maanden zullen resistentie gegevens verzameld worden in de landen van het Middellandse- Zeegebied. De resultaten zullen onderworpen worden aan een programma voor kwaliteitscontrole. Epidiomiologische factoren die een invloed uitoefenen op de ontwikkeling van resistentie zullen in de studie betrokken worden. Gebruikscijfers van antibiotica zullen verzameld worden volgens de methode die ook in het Europese ESAC project gehanteerd wordt en het beleid in verband met infectiecontrole zal bestudeerd worden zoals in het HARMONY project wat de koppeling van de ARMed database met bestaande Europese databases zal vergemakkelijken.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Invloed van de microbiële intestinale flora en de blootstelling aan polluenten op de ontwikkeling van atopie en astma bij zuigelingen. 01/01/2003 - 31/12/2004

                                              Abstract

                                              Het toenemend voorkomen van allergische aandoeningen bij kinderen wordt toegeschreven aan een 'Westerse levensstijl'. Verminderde blootstelling aan bacterien op jonge leeftijd, verhoogde blootstelling aan chemicalien en luchtverontreiniging kunnen allergische aandoeningen induceren. Recent werden bij allergische kinderen verschillen in de darmflora vastgesteld. De invloed van verschillende aspekten van een 'Westerse levensstijl' op de microbiele flora zal vanaf de geboorte worden onderzocht en in verband worden gebracht met het ontstaan van atopie en astma.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Studie naar het gebruik van cefepime voro de behandeling van ESBL-producerende Enterobacter aerogenes. 01/01/2003 - 30/04/2003

                                              Abstract

                                              In België komen ESBL-producerende E. aerogenes stammen steeds vaker voor. Ze bezitten een epidemisch potentieel en bezitten resistentieplasmiden die overdraagbaar zijn naar andere Enterobacteriaceae species. Het gebruik van cefepime als behandeling voor infecties veroorzaakt door ESBL-producerende E. aerogenes is controversieel gezien het gebrek aan klinische data. The doel van de studie is na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de klinische outcome van patiënten geïnfecteerd met een ESBL-producerende E. aerogenes die worden behandeld met cefepime en het type ESBL aanwezig bij deze patiënten.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Evaluatie van de bioveiligheid van probiotische melkzuurbacteriën bestemd voor humaan gebruik. (PROSAFE) 01/03/2002 - 31/08/2006

                                               Abstract

                                               Probiotische bacteriën, voornamelijk melkzuurbacteriën (MZB) (bv. lactobacilli, pediococci, enterococci en bifidobacteriën) worden als veilig beschouwd voor humaan gebruik. Toch hebben recente infecties, de verspreiding van antibiotica resistentiegenen en de ontwikkeling van nieuwe en/of gemodificeerde probiotische melkzuurbacteriën tot een zekere ongerustheid geleid op gebied van bioveiligheid. Het doel van dit project is dan ook om de bioveiligheid van deze probiotische MZB na te gaan. Isolaten van gezonde personen en immuungecompromiteerde patiënten, commercieel beschikbare en nieuwe probiotische MZB zullen bestudeerd worden. Na taxonomische identificatie van de probiotische MZB zal hun bioveiligheid worden nagegaan aan de hand van: (i) de detectie van antibiotica resistentie en horizontale transfer van antibiotica resistentiegenen; (ii) de detectie van nieuwe en gekende virulentiefactoren; (iii) evaluatie van immunologische effecten van MZB; (iv) overleving, kolonisatie en genetische stabiliteit van probiotische MZB in de darm. Het project zal leiden tot de ontwikkeling van bioveiligheidscriteria en testen van de bioveiligheid van MZB. De conclusies van het project zullen voorgesteld worden op de slotconferentie.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project website

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Moleculaire epidemiologie van meningokokkenziekte in België (Eugène Yourassowsky prijs). 01/02/2002 - 31/12/2002

                                                Abstract

                                                Voor 1990 fluctueerde de jaarlijkse incidentie van meningokokkenziekte in België rond één geval per 100.000 inwoners. Echter, sinds het begin van de jaren '90 nam de incidentie van meningokokkenziekte geleidelijk toe van 0.8 gevallen per 100.000 inwoners in 1990 tot 3.7 gevallen per 100.000 inwoners in 2001. De toename in het begin van de jaren '90 was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verhoogde isolatie van serogroep B stammen en meer bepaald deze van het type B:4:P1.4. Deze stammen behorende tot lijn III werden voor het eerst waargenomen in Nederland. Vergelijking van Nederlandse en Belgische isolaten suggereerde de zuidwaartse verspreiding van een enkele, genetisch duidelijk afgebakende lijn van cellen, reeds ziekteverwekkend in Nederland sedert de vroege jaren '80. Sinds 1997 namen de serogroep B meningokokken proportioneel af en kenden we een opmars van serogroep C, meer bepaald van stammen behorende tot het fenotype C:2b:P1.2,5. Deze stammen behoorden allen tot cluster A4.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Ontwikkeling van strategieën voor de controle en preventie van antibioticumresistentie in Europese ziekenhuizen (ARPAC). 01/01/2002 - 30/06/2005

                                                 Abstract

                                                 Wereldwijd hebben gehospitaliseerde patiënten een verhoogd risico om infecties te krijgen veroorzaakt door antibioticum resistente bacteriën. Deze kunnen leiden tot serieuze klinische complicaties. Het is algemeen aanvaard dat het verschijnen van dit probleem te wijten is aan selectieve druk en een slechte praktijk van infectiecontrole. Over geheel Europa zijn er verschillende controlemaatregelen voorhanden waarmee getracht wordt om dit probleem te voorkomen. In dit project zal er informatie verzameld worden over zulke procedures en finaal zullen er optimale maatregelen voor de vermindering van antibioticumresistentie in hospitalen aanbevolen worden. 1) Er is een tekort aan informatie over de prevalentie van antibioticum resistentie en het gebruik van antibiotica. Methoden voor het verzamelen, het classificeren en de kwaliteitsbepaling van bestaande gegevens in Europa, zullen ontwikkeld en in de praktijk gebracht worden. 2) Het antibioticumbeleid en het infectiecontrole beleid zullen bekritiseerd en gecontroleerd worden voor hun associatie met lage resistentie niveaus in overdraagbare organismen. 3) Snelle identificatie en typering van micro-organismen is essentieel voor het opvolgen van de epidemiologie van antibioticum resistente bacteriële pathogenen op zowel locaal als Europees niveau. Het is ook essentieel om de effectiviteit van het infectiecontrole beleid te bepalen. Gegevens van huidige typeringsstudies zullen verzameld worden en er zal een "gouden standaard" methode voor locale en referentielaboratoria aanbevolen worden. Alle gegevens verzameld in dit project zullen op zodanige wijze gemodelleerd worden dat antibioticumbeleid geassocieerd met lage resistentie niveaus en infectiecontrole beleid geassocieerd met lage niveaus van overdraagbare pathogenen geïdentificeerd kunnen worden.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  De BASIC studie . 01/01/2002 - 30/04/2002

                                                  Abstract

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Bioterrorisme : supervisie van de wetenschappelijke informatie en betrokkenheid bij beleid. 01/12/2001 - 31/10/2002

                                                   Abstract

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Wetenschappelijke evaluatie van de consumptie van antibiotica voor menselijk gebruik (ESAC). 01/11/2001 - 31/01/2004

                                                    Abstract

                                                    Gedurende 2 jaar zal getracht worden om de registratie van antibiotica in alle Europese landen te harmoniseren. Er zal een data collectie systeem ontwikkeld worden met gestandaardiseerde gegevens betreffende antibioticaverbruik in de verschillende Europese landen, uitgedrukt in volume en kostprijs, afzonderlijk voor de ambulante en de hospitaalsector. Bovendien zal deze databank ook gegevens bevatten ivm determinanten van antibioticagebruik, kwaliteitsindicatoren voor het opzetten van een degelijk antibioticabeleid, strategieën om het antibioticagebruik te beperken en een referentielijst van lopende projecten en gepubliceerde studies op nationaal en internationaal niveau. Zowel wetenschappers als gezondheidsdiensten zullen de databank kunnen raadplegen om verbruiksgegevens te koppelen aan resistentiepatronen en om de resultaten van interventies op het antibiotica gebruik te kunnen evalueren.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project website

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Telithromycine: in vitro activiteit van antimicrobiële geneesmiddelen tegen S. pyogenes: een Belgische multicenter studie 01/10/2001 - 30/04/2002

                                                     Abstract

                                                     Resistentie tegen macroliden van Streptococcus pyogenes stijgt in België. Deze resistentie is te wijten aan ofwel veranderingen van het doelwit, ofwel efflux. Dit project beoogt onderzoek naar de prevalentie van macroliden resistentie van deze respiratoire pathogenen, het voorkomen van het mechanisme door detectie van de resistentiegenen, moleculaire typering van resistente stammen en meting van de activiteit van telithromycine tegen deze organismen.

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      In vitro activiteit van cefoxitine en norfloxacine tegen recente bacteriële isolaten verzameld in verschillende Belgische ziekenhuizen. 20/04/2001 - 19/07/2001

                                                      Abstract

                                                      De in vitro activiteit van cefoxitine en norfloxacine tegen recente bacteriële isolaten verzameld in verschillende Belgische ziekenhuizen zal onderzocht worden. Dit met als doel het herverlenen van een licentie. In 4 Belgische ziekenhuizen zal men in de periode van april tot juni 2001 ongeveer 150 bacteriestammen verzamelen. Hiervan dienen er 100 gemakkelijk kweekbaar en 50 moeilijk kweekbaar te zijn. Vervolgens zal de antimicrobiële gevoeligheid van de stammen centraal bepaald worden m.b.v. de broth microdilutie methode gebruik makend van gerehydrateerde MIC panels. Bij de moeilijk kweekbare micro-organismen zal de antimicrobiële gevoeligheid ook bepaald worden m.b.v. de Etest.

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject

                                                       Europese studie naar de gevoeligheid voor ramoplanine van glycopeptide-resistante enterokokken (GRE) van klinische oorsprong. 01/03/2001 - 31/05/2001

                                                       Abstract

                                                       Onderzoeker(s)

                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                        Project type(s)

                                                        • Onderzoeksproject

                                                        Prospectieve studie naar het voorkomen en de betekenis van het Herpes simplex virus in diepe luchtwegen en onderzoek naar de rol van het virus en gastheerfactoren als een parameter voor de bepaling van risicofactoren en outcome. 01/01/2001 - 31/12/2002

                                                        Abstract

                                                        In deze studie zal herpes simplex virus in bovenste en diepe luchtwegen van patiënten opgenomen in de intensieve zorgen afdeling worden gedetecteerd met conventionele methoden en moleculair diagnostische methoden. Genotypering van de isolaten zal worden ontwikkeld om hun mogelijke oorsprong op te helderen en hun rol in het ziekteproces te definiëren. Onderzoek zal uitgevoerd worden naar de immuunafweermechanismen die een rol spelen in het pathogenese proces. Uiteindelijk is het de bedoeling om een prospectieve gerandomiseerde studie voor de behandeling en preventie van deze infecties op te zetten.

                                                        Onderzoeker(s)

                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                         Project type(s)

                                                         • Onderzoeksproject

                                                         Lage luchtweginfecties in de huisartspraktijk . 15/10/2000 - 31/03/2001

                                                         Abstract

                                                         Onderzoeker(s)

                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                          Project type(s)

                                                          • Onderzoeksproject

                                                          Ontwikkeling en evaluatie van nucleïnezuur amplificatie methodes voor de detectie van respiratoire pathogene organismen in community acquired pneumonie. (NAACAP) 01/10/2000 - 31/03/2004

                                                          Abstract

                                                          Dit project zal resulteren in een aantal snelle 'real time' multiplex nucleïnezuur amplificatie testen (NZAT) die het gehele spectrum verwekkers van atypische pneumonie beslaan, en in algoritmes voor hun toepassing. Elk van de 4 partners zal in nauwe samenwerking met de anderen een deel van de noodzakelijke testen ontwikkelen. De combinatie hiervan zal resulteren in NASBA (RNA doelwit) en PCR (DNA doelwit) multiplex testen. De deelname van een industriële partner is van cruciaal belang om technische problemen op te lossen. De testen zullen onderling gevalideerd worden door gebruik te maken van proficiency panels. De ontwikkelde testen zullen klinisch gevalideerd worden door ze toe te passen op een significant aantal goed gedocumenteerde respiratoire monsters die door 3 partners verzameld worden. De analyse van de resultaten zal toelaten om algoritmes te ontwikkelen en toe te passen omde etiologische diagnose van CAP te stellen. Het doel van dit project is de ontwikkeling en standaardisatie van moleculaire testen met 'real time' detectie door gebruik te maken van moleculaire beacons voor de etiologische agentia verantwoordelijk voor dit syndroom en de optimalisatie van de diagnostische bruikbaarheid door de individuele testen te combineren in een multiplex vorm doordat de traditionele benadering voor de diagnose van community acquired pneumonie traag, ongevoelig en omslachtig is. De gebundelde krachten van de 4 labo's, met elk zijn eigen ervaring en competentie met betrekking tot de verschillende aspecten van het probleem, staan garant om de gestelde objectieven te verwezenlijken. De implementatie van de ontwikkelde testen moet resulteren in een verbeterde gezondheidszorg door zowel een snellere diagnostiek en een correcte identificatie van een breed spectrum etiologische verwekkers verantwoordelijk voor community acquired pneumonie als een beter afgestemd gebruik van antimicrobiële middelen resulterend in een verminderde antibiotica druk en in een verminderde antibioticum resistentie.

                                                          Onderzoeker(s)

                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                           Project type(s)

                                                           • Onderzoeksproject

                                                           The Zyvox antimicrobiële activiteitsstudie. 01/06/2000 - 30/11/2000

                                                           Abstract

                                                           Het objectief van de studie is het ontwikkelen van een internationaal surveillance programma met als opdracht de evaluatie en publicatie van de in vitro activiteit van Linezolid, een oxazolide, en geselecteerde antimicrobiële middelen tegen een representatief aantal voorname aerobe bacteriën en facultatief anaerobe bacteriën geïsoleerd uit wonden, luchtwegen, en bloedkweken.

                                                           Onderzoeker(s)

                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                            Project type(s)

                                                            • Onderzoeksproject

                                                            Evaluatie van de NucliSens Basic Kit en bijhorende software 01/02/2000 - 30/09/2000

                                                            Abstract

                                                            Het doel van de studie is de evluatie van de NucliSens Basic Kit voor de detectie van M. pneumoniae, C. pneumoniae, en L. pneumophila om een idee te krijgen van de kwaliteit van de NucliSens Basic Kit reagentia, de kwaliteit van de informatie die op de bijsluiter staat, en de gebruiksvriendelijkheid en performantie van de Basic Kit software. Volgende onderzoeksvragen zullen beantwoord worden: Kunnen testen gecreëerd worden door gebruik te maken van de bijsluiter, hoe doet een Basic Kit test het ten opzichte van een standaard NASBA test, en welke controles zijn noodzakelijk, naast de positieve controle die mee met de kit geleverd wordt, om de extractie, amplificatie en detectie te kunnen beoordelen? Volgende zaken worden behandeld: Aanpassing van reeds bestaande NASBA primers en probes aan het Basic Kit concept, synthese en zuivering van deze Basic Kit primers en probes, evaluatie van de analytische gevoeligheid van de Basic Kit primers door middel van testen op verdunningsreeksen in vergelijking met standaard NASBA primers, evaluatie van de Basic Kit ECL-detectie van NASBA amplicons in vergelijking met de standaard ECL detectie van deze amplicons, evaluatie van de Basic Kit positieve controle in respiratoire monsters en de analyse van klinische respiratoire monsters. Bovendien worden de gebruiksvriendelijkheid van de software (kunnen testen gedefinieerd, aangepast en verwijderd worden?) en de prestaties (worden correcte runs verkregen, worden de resultaten juist berekend, kunnen runs eenvoudig en goed terug gevonden worden?) geëvalueerd.

                                                            Onderzoeker(s)

                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Prevalentie en karakterisatie van extended-spectrum beta-lactamase producerende E. coli en Klebsiella in Belgische ziekenhuizen die deelnemen aan de 5de NPRS studie 01/02/2000 - 31/08/2000

                                                             Abstract

                                                             Resistentie van E. coli en Klebsiella tegen breed-spectrum cefalosporines neemt toe als gevolg van productie van bepaalde beta-lactamases die in staat zijn deze antibiotica te hydrolyseren. Dit project beoogt het voorkomen van dergelijke stammen te onderzoeken in de Belgische ziekenhuizen. Methoden voor detectie zullen geëvalueerd worden, het beta-lactamase gen zal gekarakteriseerd worden en de stammen zullen moleculair getypeerd worden.

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                              Project type(s)

                                                              • Onderzoeksproject

                                                              Onderzoek naar multi-resistente Gram-negatieve Enterobacteriaceae in het Universitair ziekenhuis Antwerpen. 01/01/2000 - 31/12/2001

                                                              Abstract

                                                              Vroege detectie van multi-resistente micro-organismen en rationeel gebruik van antibiotica zijn belangrijke maatregelen voor controle en voorkoming van verspreiding van resistente bacteriën. De objectieven van de studie zijn: prospectieve epidemiologische studie naar de incidentie van colonizatie en infectie met antibiotica resistente Enterobacteriaceae, inclusief ESBL producerende stammen bij patiënten verblijvend op de afdeling voor intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen; studie van de phenotypische en genotypische karakteristieken van multi-resistente bacteriën; studie van risicofactoren geassocieerd met colonizatie en infectie met multi-resistente Gram-negatieve bacteriën; prospectieve studie naar het verband tussen resistentie en antibioticumverbruik; studie van horizontale transfer van resistentie; verbetering van patiëntenzorg en aanpassing van antibioticumbeleid.

                                                              Onderzoeker(s)

                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                               Project type(s)

                                                               • Onderzoeksproject

                                                               Telithromycine: in vitro activiteit van antimicrobiële geneesmiddelen tegen S. pyogenes: een Belgische multicenter studie. 01/06/1999 - 28/02/2000

                                                               Abstract

                                                               Resistentie tegen macroliden van Streptococcus pyogenes stijgt in België. Deze resistentie is te wijten aan ofwel veranderingen van het doelwit, ofwel efflux. Dit project beoogt onderzoek naar de prevalentie van macroliden resistentie van deze respiratoire pathogenen, het voorkomen van het mechanisme door detectie van de resistentiegenen, moleculaire typering van resistente stammen en meting van de activiteit van telithromycine tegen deze organismen.

                                                               Onderzoeker(s)

                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Onderzoek naar de gevoeligheid van salmonella en campylobacter voor antimicrobiële middelen. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                                                Abstract

                                                                CAMPYLOBACTER Campylobacters zijn een belangrijke oorzaak van gastroenteritis zowel in de ontwikkelingslanden als bij ons. Zij zijn de voornaamste bacteriële oorzaak van diarree in de Verenigde Staten en Europa. Diarree veroorzaakt door C. jejuni en C. coli is een zich zelf limiterende ziekte en vereist geen therapie behalve in ernstige gevallen van aanhoudende ziekte. Erythromycine is gedurende lange tijd het eerste keuze antibioticum geweest bij de behandeling van Campylobacter enteritis. Fluoroquinolones zijn ook effectief bij de behandeling en preventie van diarree veroorzaakt door Campylobacters. Verscheidene recente rapporten beschrijven echter een aanzienlijke toename van de resistentie van Campylobacter tegen fluoroquinolones. Campylobacter infectie is hoofdzakelijk een voedsel gebonden ziekte waarbij in het bijzonder kippen een belangrijke rol spelen. Er is groeiend wetenschappelijk bewijs dat het aanwenden van antibiotica in dieren gebruikt voor de voedselproduktie leidt tot de ontwikkeling van resistente pathogene bacteriën die de mens kunnen bereiken via de voedselketen. Ongeveer 400 Campylobacter stammen geïsoleerd van gezonde braadkippen, soepkippen, kalkoenen en varkens zullen onderzocht worden. Eerst gebeurt er een identificatie van de stammen m.b.v. multiplex PCR en/of eiwit gelelectroforese. Vervolgens wordt de gevoeligheid voor 6 antibiotica nagegaan m.b.v. agardilutie. De antibiotica die gestest worden zijn: erythromycine, ampicilline, nalidixinezuur, ciprofloxacine, tetracycline en gentamycine. SALMONELLAE In de ontwikkelde landen zijn niet-tyfoïdale Salmonella infecties de belangrijkste oorzaak van voedselinfecties bij de mens. Zij veroorzaken een aanzienlijke morbiditeit en occasioneel de dood, voornamelijk in immuungecompromiteerde patiënten. Antibioticum resistente Salmonella stammen zijn een wereldwijd probleem. Fluoroquinolones zijn de eerste keuze antibiotica voor de behandeling van invasieve salmonellosis. Nochtans, stammen resistent tegen deze antibiotica zijn reeds waargenomen. Gezien het probleem van de stijgende antibiotica resistentie is het noodzakelijk om de gevoeligheid van isolaten van dichtbij te volgen. Voor ongeveer 400 Salmonellae stammen geïsoleerd van gezonde braadkippen, soepkippen, kalkoenen en varkens zal de antimicrobiële gevoeligheid voor 11 antibiotica onderzocht worden. Deze antibiotica zijn: ampicilline, ceftriaxone, kanamycine, streptomycine, sulfamethoxazole, trimethoprim, co-trimoxazole, tetracycline, nalidixinezuur, ciprofloxacine en chloramphenicol.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                 Project type(s)

                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                 Studie naar de resistentiemechanismen van macroliden, lincosamiden en streptogramines by S. pneumoniae en S. pyogenes. 01/03/1998 - 31/07/1998

                                                                 Abstract

                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                  Project type(s)

                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                  Taxonomie en identificatie van Burkholderia cepacia : een organisme met een stijgend klinisch en economisch belang. 01/10/1997 - 30/09/1998

                                                                  Abstract

                                                                  In dit mandaat wordt een polyfasisch-taxonomisch onderzoek uitgevoerd op Burkholderia cepacia stammen afkomstig van diverse bronnen teneinde (l) de volledige biodiversiteit van de veroorzakers van luchtweginfecties bij mucoviscidosepatiënten te beschrijven- (2) de rol van de diverse taxa die routinematig als 'B. cepacia' geïdentificeerd worden, vast te leggen (hierbij worden zowel klassieke plantpathogene stammen, grond- en waterisolaten, stammen uit mucoviscidosepatiënten, en stammen die geschikt zijn voor biotechnologische toepassingen ingesloten), en (3) een gepast identificatie systeem te ontwikkelen dat moet toelaten om alle Burkholderia-achtige bacteriën correct en snel te identificeren.

                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                   Project type(s)

                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                   Epidemiologie en karakterisatie van glycopeptide-resistente enterokokken. 01/01/1997 - 31/12/1998

                                                                   Abstract

                                                                   De antibiotica resistentie en meer bepaald de glycopeptide resistentie is een stijgend probleem binnen de enterokokken die bekend staan als de vierde meest voorkomende oorzaak van nosocomiale infecties. Moleculaire analyse van het genoom van deze enterokokken geeft ons meer informatie omtrent de species identiteit, de klonale verwantschappen (PCR en PFGE) en de verspreiding van transposons verantwoordelijk voor de antibioticum resistentie.

                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                    Project type(s)

                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                    Vergelijking van de in vitro activiteit van cefpirome t.o.v. andere relevante antibiotica gericht tegen Gram-positieve bloed-isolaten. 01/10/1996 - 31/03/1997

                                                                    Abstract

                                                                    De in vitro activiteiten van cefpirome zal vergeleken worden met deze van andere antibiotica tegen Gram positieve bloedisolaten verzameld in 25 Belgische ziekenhuizen aan de hand van agar dilutie en E test.

                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                     Project type(s)

                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                     Studie van groep A streptococcen in België. 01/01/1996 - 31/12/1999

                                                                     Abstract

                                                                     De incidentie van ernstige groep A streptokokken (GAS) infecties wordt onderzocht in België. Geisoleerde GAS worden bestudeerd mbt de aanwezigheid van virulentiefactoren (M-proteinen, exotoseinen). De stammen worden getypeerd dmv PCR en "pulsed field gel electrophoresis".

                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                      Project type(s)

                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                      Onderzoek naar de populatiestructuur van medisch belangrijke micro-organismen. 01/01/1996 - 31/12/1998

                                                                      Abstract

                                                                      Met behulp van diverse moleculair biologische methoden (o.a. "pulsed-field" gel electroforese van chromosomaal DNA, ribotypering en PCR-gebaseerde technieken), zal de genetische variabiliteit onderzocht worden binnen verscheidene medisch belangrijke microbiele populaties, waaronder Neisseria species, enterococcen en Bordetella species. Deze beschikken respectievelijk over een zeer varierende, een matig varierende en een stabiele populatiestructuur.

                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                       Project type(s)

                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                       Epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van enterokokken in de darm en de mogelijke eradicatie van vancomycine-resistente enterokokken met Enterococcus faecium SF68. 30/09/1995 - 31/07/1997

                                                                       Abstract

                                                                       De aanwezigheid van enterokokken in de stoelgang zal onderzocht worden. Identificatie tot op speciesniveau en gevoeligheidsbepaling van vancomycine en teicoplanine zal uitgevoerd worden. Patiënten gekoloniseerd met multi-resistente enterokokken zullen behandeld worden met Enterococcus faecium SF68.

                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                        Project type(s)

                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                        Surveillance en epidemiologie van invasieve infecties met groep A streptococcen in België. 01/07/1995 - 30/06/1997

                                                                        Abstract

                                                                        In de tachtiger jaren werd een toename van het aantal groep A streptococcen infecties waargenomen. Wij willen de incidentie van zulke infecties in België bestuderen. Stammen zullen onderzocht worden met betrekking tot aanwezigheid van M-typen en clonale verspreiding van varianten.

                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                         Project type(s)

                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                         Studie van de antibiotische resistentie in het UZ Antwerpen. 01/07/1995 - 30/06/1996

                                                                         Abstract

                                                                         De gevoeligheid van alle gram-positieve en gram-negatieve klinische isolaten zal bepaald worden voor 16 antibiotica dmv. de Kirby Bauer schijfjes methode.

                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Multicenter in-vitro evaluatie van de gevoeligheid van isolaten t.o.v. cefepime en dit vergeleken met deze t.o.v. andere antibiotica. 01/07/1995 - 30/06/1996

                                                                          Abstract

                                                                          De gevoeligheid van bloedisolaten verzameld in 25 ziekenhuizen gevestigd in België en Luxemburg over een periode van 6 maanden zal bepaald worden voor cefepime en andere antibiotica, dmv de schijfjesmethode, open dilutie en E-test (AB biodisk).

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Toepassingen van nucleinezuuramplificatie op het gebied van de diagnose van infecties van de ademhalingswegen. 01/01/1995 - 31/12/1998

                                                                           Abstract

                                                                           Lage luchtweginfecties vormen een belangrijk medisch probleem buiten de ziekenhuizen. In slechts 50 procent van de gevallen wordt een oorzakelijk verband agens aangetoond. De "Nuclei Acid Sequence Based Amphfication" (NASBA) zal aangewend worden voor de detectie van virussen in bemonsteringen van de luchtwegen.

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                            Project type(s)

                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                            Studie van de epidemische verheffing van meningokokken meningitis in de Provincie Antwerpen in 1993. 01/01/1995 - 31/12/1996

                                                                            Abstract

                                                                            Een significante stijging van het aantal gevallen van meningokokken tradt op in de provincie Antwerpen sedert 1993. De mogelijkheid van verspreiding van een meer virulente stam zal onderzocht worden door middel van fijntyperingsmethoden waaronder Pulsed Field Gel Electrophoresis en Random Amplified Polymorphic DNA typering. Resistentie aan antibiotica zal eveneens getest worden.

                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                             Project type(s)

                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                             In vitro-studie met cefepime op Pseudomonas aeruginosa. 01/01/1995 - 31/12/1995

                                                                             Abstract

                                                                             Pseudomonas aeruginosea, verzameld in het laboratorium voor microbiologie in het UZ Antwerpen zullen getest worden tegen ceftezidime en cefepime door middel van dilutie en E test (AB Biodisk, Zweden).

                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                              Project type(s)

                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                              Genus-, species- en stamspecifieke stamspecifieke identificatie van streptococcen. 30/09/1994 - 30/09/1997

                                                                              Abstract

                                                                              Deze polyfasisch taxonomische studie van verschillende groepen slecht gekarakteriseerde streptokokken moet toelaten de identificatie op species niveau te verbeteren. Hierdoor zal het klinisch belang van de verschillende species bepaald kunnen worden. Anderzijds zullen genomische fijntyperingsmethoden worden ontwikkeld om epidemiologische studies uit te kunnen voeren.

                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                               Project type(s)

                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                               Studie van de antibiotische resistentie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 01/01/1994 - 31/12/1994

                                                                               Abstract

                                                                               Antibiotica resistentie neemt steeds grotere proporties aan in het ziekenhuis. Het antibioticumbeleid moet gebaseerd zijn op de ecologie van de bacteri+le resistentie in het ziekenhuis. Dit project beoogt het in kaart brengen van de bacteri+le resistentie en de studie van de resistentiemechanismen.

                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                Project type(s)

                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                Preventie van "Streptococcal Toxic Shock syndrome" in België. 30/09/1993 - 31/12/1994

                                                                                Abstract

                                                                                Er zijn aanwijzigingen dat het aantal patiënten met levensbedreigende infecties veroorzaakt door Str. pyogenes in westerse landen toeneemt. Wellicht gaat het om streptkokken die bepaalde M-eiwitten of bijzondere toxines produceren. Dit project beoogt het in kaart brengen van de epidemiologie van ernstige streptokokken infecties in Belgi+(M-typering, toxinebepaling).

                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                 Project type(s)

                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                 Stam- en speciesspecifieke identificatie en typering van Helicobacter-pylori voor toepassing in epidemiologisch onderzoek. 01/01/1993 - 29/09/1994

                                                                                 Abstract

                                                                                 Epidemiologische studies van Helicobacter pylori infecties bij de mens worden bemoeilijkt door de afwezigheid van snelle en specifieke typeringsmethodes zowel op de stam- als op species niveau. In dit onderzoek wordt aan de hand van goed gekarakteriseerde stammen de toepasbaarheid van verschillende typeringsmethodes geëvalueerd.

                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                  Project type(s)

                                                                                  • Onderzoeksproject