06318

06318

HIlde Greefs is gespecialiseerd in sociale en economische geschiedenis van de nieuwste tijd en verzorgt opleidingsonderdelen in de Opleiding Geschiedenis (waaronder 'Geschiedenis van de nieuwste Tijd', 'Sociale en economische geschiedenis van de nieuwste tijd' en 'Geschiedenis van migratie') en in de Opleiding Sociale Wetenschappen ('Sociale en politieke geschiedenis'). 

Met haar onderzoek is ze verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Haar onderzoek richt zich op sociale en economische geschiedenis tijdens de lange negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw, met bijzondere belangstelling voor migratie, sociale en economische netwerken, en zakelijke elites in havensteden.

Ze is hoofdredacteur van het tijdschrift 'Stadsgeschiedenis' en redactielid van het 'Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis'.

 

Publicatie in de kijker:

Hilde Greefs and Anne Winter (ed.), Migration Policies and Materialities of Identification in European Cities. Papers and Gates, 1500-1930s, New York: Routledge, 2018, 320p. Voor meer informatie: https://www.routledge.com/Migration-Policies-and-Materialities-of-Identification-in-European-Cities/Greefs-Winter/p/book/9781138351783.