Hilde Meersman

Hilde Meersman

Contact

Stadscampus
Tel.
032654119
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen, BEL

Hilde Meersman doceert Economieen Transportmodellen. Zij was tot 2018 ook verbonden aan de TUDelft. Zij geeft gastcolleges aan verschillende buitenlandse universiteiten waaronder MIT en de Universiteit van Lissabon. Zij was de hoofdpromotor van het steunpunt Goederen- en Personenvervoer en van het IWT-project Stedelijke Logistiek en Mobiliteit. Zij is lid van de centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Marine Board of the National Academies of the USA.

Haar onderzoek situeert zich op het snijvlak van transporteconomie, macro-economie en kwantitatieve modellen. Dit stelt haar in staat om de evolutie in de wereldeconomie te koppelen aan specifieke transportproblemen. Ze is, direct of indirect, betrokken bij een groot aantal nationale en internationale onderzoeksprojecten over onderwerpen als internationale investeringen in vervoersinfrastructuur, transportmodellen en -voorspellingen, empirische analyse van havenconcurrentie, binnenvaart, vervoerswijzekeuze, duurzame mobiliteit en de interactie tussen transport en economische activiteit.

Spreekuren:

Oktober-December: donderdag 16-17u of na afspraak

Januari-September: na afspraak