Sinds 2003 zijn we met het ELIZA nauw betrokken bij de evoluties in de huisartsgeneeskunde en meer bepaald de zorg voor onze patiënten in de 'niet-planbare' zorg (onder andere de zorg buiten de kantooruren).

Zowel de organisatie als de kwaliteit van deze zorg staan hierbij centraal in ons onderzoek.

Het iCAREdata project (www.icaredata.eu) sluit hier naadloos bij aan. Deze onderzoeksdatabank  biedt een schat aan gegevens over de niet-planbare zorg en dit over een populatie van meer dan 2 miljoen Vlamingen. Tegelijkertijd is dit een state-of-the-art voorbeeld van hoe een databank met gezondheidsgegevens volgens de meest recente en toekomstige privacy wetgeving opgericht kan worden. Deze databank wordt door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, sinds de COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 ook gebruikt om de patientcontacten in verband met deze epidemie te monitoren.

Mijn onderzoekservaring strekt zich uit over het wijde landschap van de niet-planbare zorg en de reguliere huisartsgeneeskunde. We hebben ruime ervaring in organisatie van de niet-planbare zorg in huisartsenwachtposten (corona-centra), diensten voor spoedgevallen en in apotheken. We hebben uitgebreide expertise binnen onze onderzoeksgroep niet-planbare zorg, over triagesystemen, zowel telefonische als fysieke en dit zowel in de huisartsgeneeskunde als in de ziekenhuisdiensten. Naast het inzetten van routinedata, gegenereerd op wachtposten, spoeddiensten en apotheken via iCAREdata voor wetenschappelijk onderzoek naar organisatie van zorg, leggen we ook de focus op het opvolgen van infectieziekten, voorschrijfgedrag en kwlaiteit van zorg (oa opvolging van antibioticavoorschriften en interventies op voorschrijfgedrag van artsen).

Gaandeweg heb ik naast onderzoekservaring ook ervaring in samenwerking, netwerking en projectmanagement opgedaan.

Op 1 september 2018 behaalde ik het certificaat van Data Protection Officer, wat belangrijk is om de gegevens van onze patiënten optimaal te blijven beschermen. In het kader hiervan ben ik ook stemgerechtigd lid van de Adviesraad voor Gegevensbescherming van de Universiteit Antwerpen.

Onderwijsmatig verdiep ik mij vooral in topics die aansluiten bij ons onderzoek en mijn expertise in data governance (acute zorg in de eerste lijn, optimaal registreren in EMD, triage in de huisartspraktijk) , algemene huisartsgeneeskundige topics en uiteraard ook IPSIG (interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg).

Wat onderzoek betreft richten we ons momenteel vooral op triage in de eerste lijn, zowel telefonisch als fysiek. En dit in nauwe samenwerking met urgentieartsen, verpleegkundigen en huisartsen. Het monitoren van infectieziekten is sinds COVID-19 een extra vaardigheid, mogelijk gemaakt door de dagelijkse aanlevering van routine data van de iCAREdata partners.

Sinds stichtend lid van EurOOHnet (www.eurOOHnet.eu) is ons onderzoekscentrum ook actief betrokken bij de jaarlijkse congressen van dit onderzoeksnetwerk en kunnen we de zorg in België ook kaderen binnen Europa. Bovendien biedt EurOOHnet ons de mogelijkheid om snel en efficient onderzoekspartners uit meer dan 15 Europese landen aan te spreken.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Assisterend academisch pers.

  • praktijkassistent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

mandaat sociaal mandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat