Hilde Philips

Docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)
Sociale Epidemiologie & Gezondheidsbeleid (SEHPO)

Expertise

  • Onderzoek over: - triage systemen in de acute zorg en de eerstelijnszorg. - organisatie van de zorg in het kader van continuïteit - gebruik en optimalisatie van het elektronisch patiënten dossier (EPD) - gebruik van onderzoeksdatabanken voor wetenschappelijk onderzoek - gegevensbescherming in wetenschappelijk onderzoek en EPD - cardiovasculair risico bepaling in de huisartsenzorg Ervaring met nationale en internationale onderzoeksprojecten. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.