Ilja Van Damme

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Expertise

  • Antwerp Time Machine - Ruimtelijke geschiedenis - Stadsgeschiedenis - Geschiedenis van stedelijk leven, cultuur en creativiteit - Verbruiksgeschiedenis - Geschiedenis van kleinhandel en shopping

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.