Onderzoeksgroep

Expertise

1. Het verhogen van de efficiëntie van het proces van ideevorming (in de vroege fase / front-end of innovation) van nieuwe producten en diensten naar haalbare marktkansen in organisaties. - Zelf ontwikkelde Idea to Market toolkit (I2M) ondersteunt dit proces. 2. Goed ontworpen producten en diensten resulteren van een diepgaand begrip van de gebruikersnoden en-wensen. Het belang van een aanpak die de gebruiker en diens ervaring centraal stelt, kan niet genoeg benadrukt worden. - Zelf ontwikkelde Human centered design (HCD) roadmap ondersteunt dit proces. 3. De PSS design methodologie, tools en achterliggend onderzoek ondersteunen het ontwerpen van product-dienst systemen met langere levensduur door de combinatie van producten en diensten, hun unieke interactie met de gebruiker en de ervaring / beleving die deze teweegbrengt. (Gebruikmakend van inzichten uit de domeinen: systems and systemic thinking, service design, human-centered design, interaction design, product design and design thinking). - Zelf ontwikkelde (PhD) methodologie ondersteunt dit proces. - Creativity Support Index | psychometrische bevraging (tool) kan gebruikt en geïnterpreteerd worden om de ondersteuning van creativiteit te meten op 6 onderliggende factoren: collaboration, immersion, resultswortheffort, expressiveness, enjoyment, exploration. 4. onderzoeksmethodologie: Ontwerpend onderzoek 5. Achtergrond in change management.

REuse Lab. 01/09/2022 - 31/08/2023

Abstract

Het REuse Lab is een serviceplatform dat bedrijven in circulaire transitie ondersteunt in de implementatie en ontwikkeling van herbruikbare alternatieven voor single-use producten. Het REuse Lab richt zich specifiek op het genereren van kennis voor technische objectieve kwaliteitsgarantie, kwaliteitsperceptie door vertrouwen en gebruiksgemak en ervaring, en voor de optimalisatie van een kwaliteitsborging door de waardeketen en nieuwe services. Het multidisciplinaire REuse Lab biedt expertise om in co-creatie met bedrijven en sectoren de hindernissen die de introductie van producten voor hergebruik belemmeren of vertragen aan te pakken, d.m.v. data verzameling in een wetenschappelijke experimentele setting. Verder bouwend op lopend onderzoek geeft deze IOF financiering het REuse Lab de mogelijkheid om de noodzakelijke basis business structuur uit te werken om een hefboom te creëren naar nieuwe financiering vanuit zowel de derde als vierde geldstroom.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject