Over Jan Vanhoof

Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg, schoolbeleid en verandermanagement en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.

Overzicht lopende en recent afgelopen onderzoeksprojecten

Lopend

  • Herinrichten van Burgerschapseducatie in Tijden van (On)Verbondenheid: De Rol van Emoties bij het Vinden van een Balans Tussen Eenheid en Diversiteit (Onderzoeker -Imke Brumer)
  • De doorlichting als hefboom voor onderwijskwaliteit. Stand van zaken en inbedding in een systeembreed kwaliteitsmonitoringsysteem (Onderzoeker - Randi Buvens)
  • Conceptualiseren, ontwikkelen en valideren van een professionaliseringstool evaluatie (Onderzoeker - Dries D'haese)
  • Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs (Onderzoeker - Glen Molenberghs en Roos Van Gasse)
  • Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen - Gebruik van schoolfeedback (Onderzoeker - Evelyn Goffin)
  • Antecedents for academic optimism in segregated educational contexts (Onderzoeker - Ruud Lelieur)
  • Alternatieve wegen naar onderwijssucces? Een kwalitatief-etnografische studie van onderwijsinitiatieven genomen door ‘kwetsbare’ individuen en groepen (Julia Steenwegen)

Afgelopen

Andere gedeelde documenten

  • Hier kan u de Nederlandstalige paper met als titel ‘Betekenisgeving van formele prestatiegegevens door leraren en schoolleiders: een conceptuele review’ terug vinden. Deze paper gaat dieper in op de inhoud van het Edubron-blogbericht ‘Aandacht voor betekenisgeving: omdat data niet vanzelf-sprekend zijn’.
  • Deze rubriek verduidelijkt verwachtingen bij het uitwerken van een masterproef. Het doel is te verhelderen aan welke kenmerken een masterproef minimaal dient te voldoen en wat een goede tot excellente masterproef daaraan weet toe te voegen.
  • Op basis van gesprekken met schoolleiders en leraren die recent aan verandertrajecten vorm gaven en deelnamen ontwikkelden we, vertrekkende van deze dragers van beleidsvoerend vermogen, een rubriek omtrent het gedrag van de schoolleiders tijdens een veranderproces.

Recente boekpublicaties

Doeltreffend Schoolbeleid - Praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen (Jan Vanhoof & Peter Van Petegem)

Zicht op leerwinst. Scenario's voor gestandaardiseerd toetsen (Maarten Penninckx, Jan Vanhoof, Amy Quintelier, Sven De Maeyer, Peter Van Petegem) (Interesse: Lees het opiniestuk n.a.v. de publicatie of bekijk de landenstudies die in het kader van de studie uitgevoerd werden)

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten (Roos Van Gasse, Jan Vanhoof, Paul Mahieu & Peter Van Petegem)

Waar zit beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen? Aanknopingspunten voor zelfevaluatie en ontwikkeling (Vanhoof Jan, Deneire Alexia, Van Petegem Peter)

Evaluatie in het Vlaamse onderwijs: Beleid en praktijk van leerling tot overheid (Penninckx Maarten, Vanhoof Jan, Van Petegem Peter)

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren: principes die motiveren, inspireren én werken (Vanhoof Jan, Van de Broek M., Penninckx M., Donche Vincent, Van Petegem Peter)

Zelfevaluatie als motor voor schoolontwikkeling: Succesfactoren en valkuilen (Vanhoof Jan, Van Petegem Peter)

Een alternatieve kijk op evaluatie - Evaluatie op de testbank: een handboek voor het ontwikkelen van alternatieve evaluatievormen (Van Petegem Peter & Vanhoof Jan)