Jeroen Puttevils doet onderzoek naar de stedelijke samenlevingen van de laatmiddeleeuwse en 16e-eeuwse Nederlanden, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen cultuur, economie en toekomst-denken. Denk aan het kopen en verkopen in langeafstandshandel, gokken op allerlei gebeurtenissen en loterijen. Sinds 2020 is hij de PI van het ERC Starting Grant project Back to the Future: Future expectations and actions in late medieval and early modern Europe, c.1400-c.1830. In dit project worden toekomstverwachtingen en acties onderzocht op basis van correspondenties van kooplieden.