Jim Ureel

Jim Ureel

Contact

Stadscampus
Tel.
032654576
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen, BEL

Onderwijs

Jim Ureel is tenure-track docent aan het departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken aan de Universiteit Antwerpen, waar hij opleidingsonderdelen in de bachelor Toegepaste Taalkunde en de master Vertalen doceert. Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van bachelorscripties en masterproeven. 

Onderzoek

Jim Ureel is lid van de onderzoeksgroep Translation, Interpreting and Intercultural Studies (TricS) aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek is gericht op hoe vreemdetaalleerders sociolinguïstische competentie – oftewel de bekwaamheid om taal op een geschikte wijze te gebruiken – verwerven en toepassen als zij in een vreemde taal (nl. Engels) communiceren. Daarbij besteedt hij extra aandacht aan gespecialiseerde vreemdetaalleerders zoals toegepaste taalkundigen, vertalers en tolken.

Dienstverlening

Jim Ureel neemt verscheidene vormen van dienstverlening op. Op vlak van onderwijsgerelateerde dienstverlening is hij onder andere ondervoorzitter van de examencommissie en lid van onderwijscommissies. Daarnaast is hij ook een actief lid van werkgroepen voor projectaanvragen en van de editorial board van de journal Linguistica Antverpiensia New Series – Themes in Translation Studies. Hij is ook een reviewer en organiseert congressen.