Jim Ureel

Docent Toegepaste Taalkunde / Vertaalwetenschap / Engels

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • Taalverwerving: (T1) tweede-/vreemdetaalverwerving (T2) Engels als tweede/vreemde taal (T3) onderwijs en tweede-/vreemdetaalverwerving (T4) sociolingu├»stiek en tweede-/vreemdetaalverwerving (T5) cognitieve belasting (in het taalonderwijs) Engelse taal: (E1) Engels grammatica (E2) Engels tekstproductie (schriftelijk en mondeling) (E3) vertaling (Nederlands naar het Engels) Vertaalwetenschap: (V1) algemene vertaalwetenschap (V2) vertaalcompetentie (V3) vertaalrevisiecompetentie (focus: stilistische vertaalrevisie)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.