Jo Leroy

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Veterinaire fysiologie en biochemie

Expertise

  • In het laboratorium onderzoeken we het belang van de metabole gezondheid van de moeder op de vruchtbaarheid in het algemeen. Meer specifiek wordt het effect op het niveau van de eicel en het vroege embryo onderzocht. Ook voeding blijkt een belangrijke rol te spelen in de kwaliteit van de eicel. We onderzoeken de gevolgen voor de ontwikkeling van het embryo en voor de gezondheid van de nakomeling. specifieke onderzoeken: Analyses in het kader van metabole gezondheid op het niveau van het individu (bloedanalyses, weefselanalyses). In vitro celcultuur, in vitro ferilisatie en embryo cultuur geassisteerde reproductieve technieken analyses celfysiologie, celmetabolisme, transcriptoom en epigenoom analyses experimentele proefopzet veldproeven (melkvee)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.