Joke Bilcke

Post - doc navorser FWO

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID)

Expertise

  • Ik heb een uitgebreide expertise op het gebied van gezondheidseconomische evaluaties, in het bijzonder in hoe onzekerheid in rekening brengen in dergelijke analyses, en hoe resultaten met onzekerheid te interpreteren. Ik behaalde een Master in Biologie, een Master in Biostatistiek en een PhD in Gezondheidseconomie. Ik voer zowel conceptueel-methodologisch als toegepast onderzoek uit. Mijn onderzoek omvat de ontwikkeling van: (1) methoden voor het omgaan met onzekerheid in gezondheidseconomische evaluaties; (2) internationale normen voor het uitvoeren en interpreteren van gezondheidseconomische evaluaties met onzekerheid, met name met betrekking tot infectieziekten; (3) methoden voor het schatten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; (4) bevragingen om gezondheidszorgconsumptie binnen en buiten hospitalen te analyseren, en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven; en diepgaande literatuur studies. Ik heb talrijke methodologische en beleidsstudies uitgevoerd in verschillende landen, waaronder ziektelast en economische evaluatiestudies toegepast op influenza, respiratoir syncytiaal virus (RSV), pneumokokken, varicella-zoster, rotavirus en buiktyfus.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.