Jonas Hereijgers

Jonas Hereijgers

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
032652348
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

Jonas Hereijgers behaalde zijn dubbeldoctoraat in de ingenieurswetenschappen in 2016 aan de VUB en UAntwerpen en is sindsdien werkzaam aan de Universiteit Antwerpen als postdoctoraal onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Applied Electrochemistry & Catalysis (ELCAT).

In dit mandaat doet Jonas onderzoek naar geordende 3D elektroden voor elektrochemie. Elektrochemie is één van de antwoorden op de vraag naar een meer groene en hernieuwbare chemische industrie. Door elektriciteit toe te voegen tijdens de reactie, kan deze veel efficiënter verlopen waardoor bijvoorbeeld geen hoge temperaturen meer nodig zijn. Deze worden in de klassieke chemische industrie typisch opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen, wat nefast is voor het milieu.

Het elektrodeoppervlak waar de reactie plaatsgrijpt en het transport van de reagentia naar dit oppervlak zijn van cruciaal belang en moeten voldoende groot zijn opdat voldoende product wordt gevormd. Deze parameters tracht Jonas te verbeteren door het ontwikkelen van geordende 3D elektroden.