Coronastudie handelaars

Doel van het onderzoek

De coronacrisis raakt de retail- en horecasector zeer hard. Hoe gaan de ondernemers met deze crisis om? En hoe ziet de toekomst er voor deze sectoren uit?

Om dit te onderzoeken heeft de UAntwerpen een enquête ontwikkeld, gericht aan de handelaars. Deze enquête meet o.a.:

  • Het omzetverlies door de coronacrsis.
  • De eventuele opening van nieuwe verkoopkanalen (e-commerce). 
  • De leveringsmethoden die gebruikt worden.
  • Moeilijkheden die ondernemers hierbij ondervinden.
  • De rol van de fysieke winkel in de toekomst.

Dit onderzoek houdt bij deze vragen ook specifiek rekening met de sector en de locatie van de zaak binnen de stad of gemeente.

Voor handelaars

Omzetverlies door corona? Verkoopt u nu ook online? Help ons de impact van corona te meten!

Met deze enquête wil de UAntwerpen de impact van de coronacrisis op jullie sector in kaart brengen. Door op het einde uw e-mail adres in te vullen wordt u op de hoogte gehouden over hoe uw collega's het aanpakken. Bovendien helpt u de steden en gemeenten om de impact van de crisis op de middenstand correct te meten en de maatregelen daarop af te stemmen

De enquête is ondertussen afgelopen, u kan de analyse vinden onder het puntje "resultaten". Meer interesse? Neem dan contact op!

Voor steden, gemeenten en provincies

Meet de impact van corona op de middenstand in uw gemeente

Om deze inzichten binnen uw gemeente te krijgen, vragen wij u de volgende link onder uw handelaars te verspreiden:
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_djwI1gTFDn8nIoZ

Een voorbeeldmail om naar uw handelaars te sturen, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief, kan u hier downloaden.

De inhoud van de enquête kan u vinden door onderaan deze pagina de pdf-versie te downloaden. 

De uiteindelijke resultaten zullen door de UAntwerpen op een seminarie voor steden en gemeenten gepresenteerd worden. Voor de resultaten van uw stad of gemeente, of voor verdere informatie, kan u contact opnemen via de gegevens in de zijbalk van deze website.

Wij danken u bij voorbaat om zoveel mogelijk handelaars aan te spreken, wat voor een hogere nauwkeurigheid van de studie zorgt.

Download hier de enquête (pdf - 750KB)

Resultaten

De eerste resultaten werden verspreid via de VRT

In totaal werden 258 enquêtes ingevuld. 182 ondernemers doorliepen de volledige vragenlijst. De top drie sectoren zijn Kleding & Mode, Horeca en Levensmiddelen (samen 54% van de respondenten). Een enquête werd ingevuld van buiten België en twee vanuit Brussel. De overige ondernemers bevinden zich in Vlaanderen. Op de onderstaande kaart is de geografische spreiding van de respondenten weergegeven. Het aantal antwoorden per is helaas te weinig om op gedetailleerd niveau significante conclusies te trekken. Het is wel mogelijk om de algemene trends in kaart te brengen.

Voor de uitbraak van de coronacrisis had net onder de helft van de respondenten een online verkoopskanaal. De meesten onder hen haalden slechts een zeer beperkt deel van hun inkomsten uit dat kanaal. De grootste obstakels gelinkt aan de online verkoop zijn te vinden in de volgende figuur. Het extra werk om het online kanaal te onderhouden blijkt de grootste moeilijkheid. Dit kwam ook terug in de ‘Andere’ categorie. Voor zij die enkel offline verkochten, bleek het extra werk ook een van de hoogste drempels om de switch te maken, samen met een veronderstelling dat een online kanaal niet van toepassing was in de sector van de ondernemer.

De coronacrisis bracht natuurlijk verandering met zich mee. De grote meerderheid van de ondernemers was verplicht zijn of haar zaak te sluiten. Dit zorgde van een omzetverlies van om en bij de 75%. De ondernemers die reeds een online kanaal hadden, hebben dit meestal uitgebreid. Van de ondernemers met enkel een fysiek verkooppunt is net niet de helft online gegaan tijdens corona. Voor zij die reeds een online kanaal hadden voor de coronacrisis, is de evolutie in het aantal bestellingen duidelijk zichtbaar in onderstaande figuur. Het mediaan aantal online bestellingen per week dat de ondernemers noteerden steeg van 5 naar 15 (zwarte horizontale lijn). Het betrouwbaarheidsinterval van deze mediaan wordt aangeduid met de schuine zijde. Het gemiddelde, wat beïnvloed wordt door enkele hoge aantallen, steeg van 36 naar 79.

Deze analyse wordt stapsgewijs uitgebreid. Indien u specifieke vragen hebt, kan u steeds contact opnemen.