Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Profcast #50 | Joris Beckers

Over duurzame transportnetwerken en on-demand economie

In podcast-reeks ‘Profcast’ laten we elke week een professor van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie aan het woord. Deze week: Joris Beckers!

Luister op Youtube

Luister op Spotify

Professor Beckers is gespecialiseerd in duurzame stedelijke transportnetwerken en on-demand economie

Joris: "Mijn onderzoek gaat over het transport van goederen en personen in de stad. Hoe ik duurzaamheid zie? Voor mij gaat dat vooral over het zoeken naar oplossingen voor goederen- en personenvervoer die economisch, ecologisch en sociaal een meerwaarde kunnen bieden. Om een voorbeeldje te geven, de deelsteps in de stad. Je denkt automatisch: ah, dat is een mooie oplossing voor een bepaalde doelgroep, maar als het businessmodel van die organisatie niet klopt, is het geen goede oplossing. Ik wil zoeken naar oplossingen die voor alle stakeholders nuttig zijn." 

Prof. Beckers haalde een master in geografie en startte dan een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen 

Joris: "Voor mij is de combinatie tussen geografie en economie heel belangrijk. Geografie gaat over de relatie tussen mens en planeet in het algemeen. Wanneer je kijkt naar pick-up points voor pakjes in de stad, dan denkt een georgraaf: waarom moeten die in de stad staan? Kunnen die bijvoorbeeld ook in niet-stedelijke gebieden nuttig zijn? Een econoom focust bij pick-up points dan weer meer op de meerwaarde: de pick-up points zorgen ervoor dat de bezorgers minder kilometers moeten rijden en zo kosten kunnen besparen en minder uitstoten (zolang mensen hun pakjes niet met de auto gaan ophalen). 

Ik focus op beide onderdelen. Ik probeer studenten dan ook de geografische bril bij te brengen."

Toch wil hij van onze studenten geen volwaardige geografen maken.

 Joris: "Mijn studenten hoeven geen geografen te worden. Ik wil hen wel meegeven dat wanneer ze later in hun job een kostenberekening of een financieel plan zullen maken, dat ze alle variabelen (dus ook de geografische context!) moeten meenemen in hun denkoefening. Misschien zorgt dat er net voor dat hun businessplan zal werken, of net niet."