Jurgen Joossens

Jurgen Joossens

Contact

Campus Middelheim
Tel.
032653025
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BEL

Jurgen Joossens is hoofd van de Dienst Valorisatie, de dienst die onderzoekers van de AUHA (Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) ondersteunt bij de bescherming en exploitatie van wetenschappelijke kennis. Zo wordt de intellectuele eigendom van de AUHA beheerd door de Dienst Valorisatie. Daarnaast zorgt het valorisatieteam voor een brede verspreiding van de beschikbare kennis en technologie en zoekt het naar het meeste geschikte valorisatietraject, zoals een onderzoekssamenwerking met een private partner of een licentie op intellectuele eigendom. Ook het oprichten van een eigen spin-off bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Het team organiseert tevens opleidingen voor onderzoekers, onder meer in ondernemerschap en het beheer van intellectuele eigendom. Tot slot beheert de Dienst Valorisatie ook het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en rapporteert het de behaalde resultaten naar de Vlaamse overheid.

Jurgen Joossens is apotheker van opleiding en behaalde een doctoraat in de medicinale chemie. Hij startte zijn professionele carrière als onderzoeker bij Janssen Pharmaceutica. Nadien was hij gedurende meer dan 10 jaar werkzaam als IOF-mandataris voor het Antwerp Drug Discovery Network van de Universiteit Antwerpen. In deze periode was hij medeauteur van meer dan 50 wetenschappelijke publicaties en mede-uitvinder op 9 patentaanvragen.