Onderzoeksgroep

IOF Alliance Valorisatiemanager UAntwerpen - UZA 07/11/2022 - 31/12/2026

Abstract

In de levenswetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. In het bijzonder alle andere professoren en onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen worden ondersteund door een centraal IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. Voor projecten in samenwerking met onderzoekers die tevens een klinische functie aan het UZA hebben, wordt ondersteuning voorzien vanuit dit mandaat: IOF Alliance Valorisatiemanager UAntwerpen-UZA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  IOF Valorisatie Levenswetenschappen 07/03/2022 - 31/12/2026

  Abstract

  In de levenswetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. In het bijzonder alle andere professoren en onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen worden ondersteund door dit IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. De projecten kunnen onder meer biomerkeronderzoek, biologische tools, exploitatie van analysemethoden, in vitro en in vivo modellen, medical devices, e-Health en revalidatietoepassingen betreffen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   IOF Valorisatie - Project Development 01/07/2021 - 31/12/2026

   Abstract

   Binnen de AUHA werken meerdere onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. Alle andere professoren worden ondersteund door een centraal IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. Een aantal valorisatiedossiers hebben nood aan specifieke opvolging. Dit IOF mandaat zal onafhankelijk van enig valorisatiedomein, wetenschapsdomein of IOF-consortium deze projecten kunnen oppikken en aldus een extra hefboom kunnen verwezenlijken op onze valorisatie output parameters.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    IOF Valorisatie Sociale en Humane Wetenschappen. 01/03/2021 - 31/12/2026

    Abstract

    Meer en meer wordt ook in de SHW samenwerking met de private sector betracht en gerealiseerd. Innovatieve softwaretoepassingen spelen daarin een belangrijke rol, maar ook op uiteenlopende domeinen als communicatie, ethiek, organisatievormen, transport, wetgeving en veiligheidswetenschappen bestaat een nood aan economische en maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Voor de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen en het Instituut voor Ontwikkelingsbeheer en –beleid wordt dit IOF mandaat de spilfiguur in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     IOF Valorisatie Exacte en Toegepaste Wetenschappen 20/08/2017 - 31/12/2026

     Abstract

     In de exacte en toegepaste wetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. Alle andere professoren en onderzoekers van de faculteiten Wetenschappen, Toegepaste Ingenieurswetenschappen en Ontwerpwetenschappen worden door deze IOF mandataris ondersteund in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. Van wiskundige modellering over materiaalkunde tot productontwikkeling bouw je de portfolio van samenwerking met het bedrijfsleven verder uit.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      IOF Valorisatie Sociale & Humane Wetenschappen. 01/04/2017 - 31/12/2026

      Abstract

      Meer en meer wordt ook in de SHW samenwerking met de private sector betracht en gerealiseerd. Innovatieve softwaretoepassingen spelen daarin een belangrijke rol, maar ook op uiteenlopende domeinen als communicatie, ethiek, organisatievormen, transport, wetgeving en veiligheidswetenschappen bestaat een nood aan economische en maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Voor de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, Toegepaste Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen en het Instituut voor Ontwikkelingsbeheer en –beleid wordt dit IOF mandaat de spilfiguur in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project website

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       IOF Valorisatie Levenswetenschappen. 01/01/2021 - 16/07/2021

       Abstract

       In de levenswetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. In het bijzonder alle andere professoren en onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen worden ondersteund door dit IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. De projecten kunnen onder meer biomerkeronderzoek, biologische tools, exploitatie van analysemethoden, in vitro en in vivo modellen, medical devices, e-Health en revalidatietoepassingen betreffen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Valorisatie van geëxtraheerde EPS (extracellular polymeric substances) uit spuislib door het gebruik als nabehandelingsproduct voor beton en als additief in lijmen. 01/01/2020 - 30/06/2021

        Abstract

        Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt een nieuwe afvalstroom met zich mee: spuislib. Waterzuiveringsbedrijven laten dit spuislib meestal tegen betaling verwijderen. In 2 afgelopen PWO projecten (VaSA en DemoVaSA) werd bestudeerd hoe deze afvalstroom gevaloriseerd kan worden. Er werd een extractieprocedure op punt gesteld om EPS te extraheren uit dit slib. Deze EPS bestaan voornamelijk uit polysacchariden en eiwitten, hierdoor kunnen ze gebruikt worden in verschillende industriële applicaties. In dit project zullen de geëxtraheerde EPS gevalideerd worden in 2 applicaties. Als eerste applicatie zal er een nabehandelingsproduct voor beton aangemaakt worden waarin de geëxtraheerde EPS verwerkt zitten. Het voordeel van dit nabehandelingsproduct ten opzichte van commercieel beschikbare producten is het feit dat dit product op water gebaseerd is en niet op een organisch solvent. Er zijn al een aantal producten op de markt die ook op water gebaseerd zijn, maar deze bevatten vaak producten afkomstig uit aardolie (vb. paraffine). Naast het gebruik van EPS in een nabehandelingsproduct voor beton kunnen de EPS ook dienen als additief in lijmen. De geëxtraheerde EPS kunnen tot 70 % uit eiwitten bestaan. Momenteel worden er aan sommige lijmen al eiwitten toegevoegd. Het is echter zo dat deze eiwitten vaak van plantaardige oorsprong zijn (vb. soja, camelina), hierdoor kan er een conflict ontstaan omdat deze gewassen ook gebruikt worden in food en feed. De geëxtraheerde EPS zijn afkomstig van een afvalstroom en zijn vrij eenvoudig te extraheren, hierdoor is de kost om ze te verkrijgen beperkt. Langs de ene kant willen bedrijven die beschikken over een afvalwaterzuiveringsinstallatie graag van hun slib af omdat ze nu dikwijls betalen om het slib te laten verwijderen. Langs de andere kant zijn er bedrijven die op zoek zijn naar innovaties op vlak van beton en lijmen. Op vlak van valorisatie wordt er gekeken naar 2 kanten de market needs: langs de ene kant zal er dienstverlening opgezet worden rond de extractie van EPS uit spuislib, langs de andere kant kunnen de toepassingen in beton en lijm die in dit project ontwikkeld worden gepatenteerd worden.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         IOF Valorisatie Levenswetenschappen. 01/05/2017 - 31/12/2020

         Abstract

         In de levenswetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. In het bijzonder alle andere professoren en onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen worden ondersteund door dit IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. De projecten kunnen onder meer biomerkeronderzoek, biologische tools, exploitatie van analysemethoden, in vitro en in vivo modellen, medical devices, e-Health en revalidatietoepassingen betreffen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project website

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2015 - 31/12/2020

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling van een preklinisch platform aan de UA voor de evaluatie van nieuwe therapeutische benaderingen rond ziekten van het oogoppervlak. 01/01/2014 - 31/12/2015

          Abstract

          Aandoeningen aan het oppervlak van het oog, zoals droge ogen, vertonen een prevalentie tussen 15 en 29%. De enige FDA goedgekeurde behandeling op voorschrift is cyclosporine 0.05% (Restasis®), maar deze formulatie is niet beschikbaar in de EU. Nieuwe therapieën voor ziekte aan het oogoppervlak zijn dus noodzakelijk. De expertise aanwezig in ADDN creëert een unieke opportuniteit om hierrond een onderzoeksplatform op te zetten met als doel een verhoogde samenwerking met bedrijven.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Serthera: afzonderen en monitoren van serine protease-activiteit als technologische basis voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. 01/06/2013 - 31/08/2014

          Abstract

          Het algemene doel is om expertiseplatform rond inhibitor en probe ontwikkeling uit te bouwen met een focus op serine proteases. Het academisch platform zal samenwerkingen opzetten met academische en industriële partners. Het project zal leiden tot kennisgeneratie in het domein.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling van uPA-probes met toepassing in beeldvorming en diagnostiek. 01/05/2011 - 30/04/2013

          Abstract

          In dit project worden uPA probes welke hun werking reeds hebben aangetoond in in vitro studies verder ontwikkeld via cellulaire en in vivo studies. De innovatieve probes zijn recent aangemeld bij de interface dienst om de octrooiprocedure te starten. Een eerste stap in het valorisatieproces is het aantonen van proof of concept in een in vivo model. Het resultaat dat hieruit volgt zal toelaten om verdere financiering aan te vragen via grotere kanalen zoals Fournier-Majoie,IWT en investeerders (VC). Het uiteindelijk valorisatiedoel is de oprichti ng van een spin-off bij voorkeur binnen de termijn van 3 jaar.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Topicaal-toepasbare en langdurig werkzame glucocorticoïde receptor agonisten voor de behandeling van inflammatoire huidaandoeningen. 15/04/2011 - 14/04/2012

          Abstract

          Dit 'proof-of-concept' onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van innovatieve langdurig werkzame en selectieve glucocorticoïde receptor agonisten voor de topicale behandeling van cutane inflammatoire ziekten zoals atopische dermatitis en psoriasis.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Gecombineerde actieve anti-retrovirale microbiciden (CHAARM). 01/01/2010 - 30/06/2015

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU . UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Van protease inhibitoren met een verlengde doelwitinteractie tot activiteit-gebaseerde probes: nuttige instrumenten in verschillende gebieden van het geneesmiddelenonderzoek. 01/01/2010 - 31/12/2013

          Abstract

          De doelstelling van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van protease inhibitoren die over geschikte eigenschappen beschikken om als chemische "tools" ingezet te worden in verschillende deelaspecten van het geneesmiddelenonderzoek. Meer specifiek hebben deze "tools" het potentieel om gebruikt te worden in het onderzoek naar en de validatie van nieuwe targets, bij "hit" en "lead" identificatie, maar ook voor de bepaling van off-target effecten, de kwantificering van biomerkers en voor moleculaire beeldvorming.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2009 - 31/12/2014

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/11/2006 - 31/12/2008

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Bereiding en biologische evaluatie van metalloproteinase en urokinase inhibitoren als potentiële inhibitoren van het angiogenese- en metastase proces. 01/10/2003 - 30/09/2005

          Abstract

          Angiogenese is een fundamenteel proces in reproductie en wondheling. Onder deze omstandigheden is neovascularisatie strict gereguleerd. Ongecontroleerde angiogenese is echter verantwoordelijk voor vaste tumorgroei en metastase. Daarom beschouwt men de inhibitie van angiogenese als één van de meest belovende strategieën voor de ontwikkeling van nieuwe antitumorale geneesmiddelen. Er werden gedurende de laatste 20 jaar verschillende angiogenese factoren geïdentificeerd. De meeste van hen zijn echter weinig specifiek. Daarentegen zijn urokinase-type plasminogeen activator en enkele leden van de matrix metalloprotease (MMP) familie wel selectieve angiogenese inducers en dus excellente doelwitten voor het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen. Urokinase is een serine protease. Verbindingen met een difenyl aminofosfonaat tripeptide structuur zijn potentiële inhibitoren. Deze verbindingen worden gekenmerkt door een guanidine of amidine groep. Een reeks van verbindingen zal gesynthetiseerd worden, waarbij gezocht zal worden naar de optimale guanidine-amidine structuur binnen de reeks van de difenyl aminofosfonaat tripeptiden. MMP's zijn zink proteasen, en de meeste inhibitoren bevatten een hydroxamaat groep als zink binder. Wij zullen de ?-ketofosfonaat groep gebruiken als potentieel inhiberende functie. De pseudopeptide structuur zal afgeleid worden van de bekende hydroxamaat inhibitoren die selectief zijn voor MMP2 en MMP9 en die beide betrokken zijn in het angiogenese proces. Er zullen ook verschillende cyclopeptiden gesynthetiseerd worden als inhibitoren voor MMP2 en MMP9.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Bereiding en biologische evaluatie van metalloproteinase en urokinase inhibitoren als potentiële inhibitoren van het angiogenese- en metastase proces. 01/10/2001 - 30/09/2003

          Abstract

          Angiogenese is een fundamenteel proces in reproductie en wondheling. Onder deze omstandigheden is neovascularisatie strict gereguleerd. Ongecontroleerde angiogenese is echter verantwoordelijk voor vaste tumorgroei en metastase. Daarom beschouwt men de inhibitie van angiogenese als één van de meest belovende strategieën voor de ontwikkeling van nieuwe antitumorale geneesmiddelen. Er werden gedurende de laatste 20 jaar verschillende angiogenese factoren geïdentificeerd. De meeste van hen zijn echter weinig specifiek. Daarentegen zijn urokinase-type plasminogeen activator en enkele leden van de matrix metalloprotease (MMP) familie wel selectieve angiogenese inducers en dus excellente doelwitten voor het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen. Urokinase is een serine protease. Verbindingen met een difenyl aminofosfonaat tripeptide structuur zijn potentiële inhibitoren. Deze verbindingen worden gekenmerkt door een guanidine of amidine groep. Een reeks van verbindingen zal gesynthetiseerd worden, waarbij gezocht zal worden naar de optimale guanidine-amidine structuur binnen de reeks van de difenyl aminofosfonaat tripeptiden. MMP's zijn zink proteasen, en de meeste inhibitoren bevatten een hydroxamaat groep als zink binder. Wij zullen de ?-ketofosfonaat groep gebruiken als potentieel inhiberende functie. De pseudopeptide structuur zal afgeleid worden van de bekende hydroxamaat inhibitoren die selectief zijn voor MMP2 en MMP9 en die beide betrokken zijn in het angiogenese proces. Er zullen ook verschillende cyclopeptiden gesynthetiseerd worden als inhibitoren voor MMP2 en MMP9.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject