Onderzoeksgroep

Expertise

Brede expertise als onderzoeker, project en team manager in projecten rond circulaire economie, afvalbeheer en -behandeling, afvalbeleid in Vlaanderen en Europa, secundaire grondstoffen, levenscyclusanalyse, beste beschikbare technieken (BBT) en industriële emissies.

Grondstoffeneffectiviteit als wegwijzer voor de transformatie naar een circulaire economie 01/06/2021 - 31/03/2023

Abstract

Het economische proces is stevig verankerd in een materiële basis die onderhevig is aan duidelijke beperkingen, resulterend in een toenemend verbruik van hulpbronnen en de daarmee samenhangende negatieve gevolgen voor het milieu, wat een van de belangrijkste uitdagingen voor mens en planeet vormt. In deze context zijn ingrijpende en systemische transformaties vereist, met als centraal element de overgang naar een meer circulaire economie (CE) die de waarde van producten, onderdelen en materialen gedurende een maximale periode behoudt. Met de Europese Green Deal is er een duidelijke ambitie om de CE op te schalen en zo een systeem neer te zetten dat CE-strategieën combineert die de functie en waarde van producten (bijvoorbeeld levensduurverlenging), componenten (bijvoorbeeld hergebruik van onderdelen) en materialen maximaal behouden (bijv. materiaalrecycling), terwijl tegelijkertijd wordt bespaard op de energie en moeite die nodig zou zijn om de verloren functionaliteiten te herstellen (effectiviteit van hulpbronnen). Bij gebrek aan indicatoren gericht op de effectiviteit van het gebruik van hulpbronnen, bouwt het postdoc-project voort op het eerder uitgevoerde PhD-project dat leidde tot de ontwikkeling van de maatstaf 'effectiviteit van hulpbronnen'. Het Post-Doc-project zal de metriek toepassen op bestaande en toekomstige projecten van het ADVANCE-team bij VITO, in samenwerking met collega's van de Universiteit Antwerpen en andere bedrijven en instellingen. De toepassingscasestudy's zullen bijdragen aan de begeleiding van betrokken consortia en industriële partners en zullen ook een basis vormen voor SCI-publicaties die de resultaten en methodologische uitbreidingen verder zullen demonstreren en bijdragen (bijv. extra hiërarchische niveaus, het koppelen van de metriek aan LCA ). Gezien de diversiteit aan projecten en casestudy's, zal de maatstaf verder worden uitgebreid met case-specifieke kenmerken (bv. vezellengte bij textielrecycling, vervuilingsniveau bij plasticrecycling). Er is eerder getoond hoe de metriek kan worden uitgebreid met extra dimensies, b.v. rekening houdend met de tijddynamische toepassing ervan of met energetische overwegingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Urban pre-Composter, decentraal voorbehandelen van GFT-afval. 03/03/2018 - 30/04/2018

Abstract

De Urban pre-Composter is een openbare ondergrondse installatie voor het inzamelen van GFTafval in grote steden in sorteerstraatjes. De grote meerwaarde van dit ontwerp is dat het decentraal GFT-afval voorbehandelt. Hierdoor wordt een volumereductie bekomen met als gevolg een verminderde economische en ecologische impact van het GFT-afval. Concreet resulteert het voorgestelde concept in een vermindering van de hoeveelheid vrachtwagens in een stad. Dit leidt tot een directe verlaging van de ecologische voetafdruk van een stad. Daarnaast leidt het op sociaal vlak tot het voordeel dat er minder hinder is en het project dus bijdraagt tot een aangenamere leefomgeving. Dit project focust op het omzetten van het innovatief ontwerp op papier naar een geverifieerd werkend concept dat gecommercialiseerd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evaluatie en classificatie van antropogene grondstoffen met het oog op circulaire economie 01/03/2017 - 28/02/2019

Abstract

Het doel van dit post-doc project is om een bevattelijke kennisbasis te bouwen van verschillende antropogene grondstoffen die mogelijk ontgonnen kunnen worden. Daarnaast zal het project de volledige en grondige evaluatie mogelijk maken van grondstoffenstromen, op basis van economische en niet-monetaire (bvb. milieugerelateerde) criteria. De niet-monetaire effecten van recyclage en urban-miningactiviteiten zullen opgenomen worden in de systematische en transparante evaluatiemethodiek. Bovendien zullen er kennisleemtes worden geïdentificeerd op vlak van urban mining en recyclageactiviteiten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Urban pre-Composter, decentraal voorbehandelen van GFT-afval. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

De Urban pre-Composter is een openbare ondergrondse installatie voor het inzamelen van GFTafval in grote steden in sorteerstraatjes. De grote meerwaarde van dit ontwerp is dat het decentraal GFT-afval voorbehandelt. Hierdoor wordt een volumereductie bekomen met als gevolg een verminderde economische en ecologische impact van het GFT-afval. Concreet resulteert het voorgestelde concept in een vermindering van de hoeveelheid vrachtwagens in een stad. Dit leidt tot een directe verlaging van de ecologische voetafdruk van een stad. Daarnaast leidt het op sociaal vlak tot het voordeel dat er minder hinder is en het project dus bijdraagt tot een aangenamere leefomgeving. Dit project focust op het omzetten van het innovatief ontwerp op papier naar een geverifieerd werkend concept dat gecommercialiseerd kan worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Herwinnen van waardevolle metalen uit minerale reststromen door innovatieve hydrometallurgische processen. 01/09/2014 - 04/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

CFD modellering van lokale luchtkwaliteit en ultrafijn stof. 01/10/2010 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Emissie, vorming en verspreiding van ultrafijne deeltjes. 01/10/2007 - 30/09/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vorming en karakterisatie van neo-ceramische coatings op silica door middel van amino-organosilaan-precursoren. 30/09/1993 - 29/09/1995

Abstract

Een chemische modificatietechniek bij hoge temperatuur en druk wordt ontwikkeld (C.S.C. chemical surface coating) voor de synthese van neokeramische verbindingen op silica uitgaande van amino-organosilaanprecuroren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Vorming en karakterisatie van neokeramische coatings op silica d.m.v. amino-organosilaanprecursoren 30/09/1991 - 29/09/1993

  Abstract

  Een chemische modificatietechniek bij hoge temperatuur en druk wordt ontwikkeld (C.S.C. chemical surface coating) voor de synthese van neokeramische verbindingen op silica uitgaande van amino-organosilaanprecuroren

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Vorming van neoceramische coatings (nitriden en oxynitriden van silicium) door middel van gecontroleerde modificatiereacties op vaste stoffen 30/09/1990 - 29/09/1991

   Abstract

   Een chemische modificatietechniek bij hoge temperatuur en druk wordt ontwikkeld (C.S.C. chemical surface coating) voor de synthese van neokeramische verbindingen op silica uitgaande van amino-organosilaanprecuroren

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject