Onderzoeksgroep

Expertise

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek van zowel traditionele kruidengeneesmiddelen als commerciëel beschikbare kruidenpreparaten en voedingssuplementen. Dit omvat naast de isolatie, structuuropheldering en activiteitsbepaling van componenten ook de ontwikkeling en de validatie van analytische methoden om de kwaliteit van deze producten te garanderen. Met het oog op de verhoogde activiteit van mogelijke biologische metabolieten van deze producten, wordt hun samenstelling ook nagegaan na in vitro gastro-intestinale omzetting en levermetabolisatie. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe actieve metabolieten te identificeren. Eveneens wordt de kwaliteit en samenstelling van dermatologische producten nagegaan met het oog op de identificatie van mogelijke allergenen in deze producten.

Verfijning van de zebravisembryo ontwikkelingstoxiciteit test tot een sensitieve screening test. 01/11/2020 - 31/10/2023

Abstract

Binnen Europa worden alternatieve methoden voor de toxiciteitsbeoordeling van xenobiotica steeds belangrijker. Verschillende farmaceutische, agrochemische en cosmetische bedrijven gebruiken reeds het zebravisembryo als alternatief voor dierproeven om nieuwe compounds te screenen op teratogeniciteit. Toch worden er zowel vals negatieve als vals positieve resultaten gerapporteerd in de zebravisembryo ontwikkelingstoxiciteit test (ZEDTA) voor, respectievelijk, reeds gekende teratogene en niet-teratogene stoffen in zoogdieren. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn de vals negatieve resultaten belangrijker omdat teratogene stoffen gemist kunnen worden. Dit project heeft als doel de ZEDTA verder te verfijnen om de sensitiviteit van de test te vergroten en zo geboorteafwijkingen veroorzaakt door geneesmiddelen beter te voorspellen. Om dit doel te bereiken zal eerst het aantal morfologische eindpunten uitgebreid worden door een skeletkleuring. Ten tweede zal, o.w.v. de intrinsiek lage biotransformatiecapaciteit van zebravisembryo's, een metabool activeringssysteem worden ontwikkeld om de zebravisembryo's ook bloot te stellen aan potentieel teratogene metabolieten. Tenslotte worden extra eindpunten geprogrammeerd in een beeldanalyseprogramma gecombineerd met een geautomatiseerde verwerking. Dit project zal de gevoeligheid en verwerkingssnelheid van de ZEDTA vergroten waardoor het screenen van geneesmiddelen op mogelijke geboorteafwijkingen beter, sneller en proefdiervrij zal gebeuren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Verfijning van de zebravisembryo ontwikkelingstoxiciteit test voor regulatoire toepassingen. 01/11/2019 - 31/10/2020

Abstract

Binnen Europa worden alternatieve methoden voor de toxiciteitsbeoordeling van xenobiotica steeds belangrijker. Verschillende farmaceutische, agrochemische en cosmetische gebruiken reeds het zebravisembryo als een alternatief voor dierproeven voor het screenen van nieuwe compounds op teratogeniciteit. Toch worden er zowel vals negatieve als vals positieve resultaten gerapporteerd in de zebravisembryo ontwikkelingstoxiciteit test (ZEDTA) voor, respectievelijk, reeds gekende teratogene en niet-teratogene stoffen in zoogdieren. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn de vals negatieve resultaten belangrijker omdat teratogene stoffen door de ZEDTA gemist kunnen worden. Dit project heeft als doel het ZEDTA-protocol verder te verfijnen om de sensitiviteit van de test te vergroten en zo in de toekomst de ZEDTA als potentiële gevalideerde en regulatoire test te kunnen gebruiken. Om dit doel te bereiken zal eerst het aantal bepaalde morfologische eindpunten uitgebreid worden door een skeletkleuring in de ZEDTA. Ten tweede zal, vanwege de intrinsiek lage biotransformatiecapaciteit van zebravisembryo's, een metabool activeringssysteem worden ontwikkeld om de zebravisembryo's ook bloot te stellen aan potentieel teratogene metabolieten. Tenslotte worden extra eindpunten geprogrammeerd in een beeldanalyseprogramma gecombineerd met een geautomatiseerde verwerking. Dit project zal de gevoeligheid en verwerkingssnelheid van de ZEDTA vergroten met potentieel regulatoir gebruik tot gevolg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Bioactivatie van humane proteratogenen in het zebravisembryo, een mogelijke alternatieve test voor teratogeniciteit. 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

In Europa is er een sterke focus op het vinden van alternatieven voor het testen van toxiciteit van geneesmiddelen in ontwikkeling. For developmental toxicity, the mouse Embryonic Stem Cell test and the rat Whole Embryo Culture are commonly used, but assays in non-mammalian whole organisms are currently proposed as they more fully represent the complexity of early development. The zebrafish (Danio rerio) is one of the preferred species due to their small size, high fecundity and rapid ex utero development. However, knowledge on the ontogeny of biotransformation enzymes in this species remains scarce. This is a pivotal information, especially for proteratogens that require bioactivation to exert their teratogenic potential. The cytochrome P450 enzymes (CYPs) represent the most important enzyme family in this oxidative process and are also important for the (de) activation of endogenous molecules that regulate normal embryonic development. The aim of this research project is to assess the bioactivation capacity of zebrafish embryos by using molecular techniques that target specific CYP isoenzymes. As such, this project will show whether zebrafish embryos can bioactivate, and thus detect, proteratogens or not, which is key information when considering this alternative assay for developmental toxicity testing.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject