Leni Franken

Doctor assistent

Foto ID

Over Leni Franken

In 2001 behaalde ik mijn kandidaatsdiploma (bachelor) in de wijsbegeerte aan de UFSIA (huidige UA) en in 2003 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma (master) in de wijsbegeerte aan de KULeuven, waar ik eveneens een aggregaat voor het secundair onderwijs behaalde (2004). Daarnaast heb ik van 2003 tot 2005 godsdienstwetenschappen (major religiestudies) aan de KULeuven gestudeerd. Tussen 2005 en 2008 werkte ik als leerkracht godsdienst in het secundair onderwijs en sinds 2008 ben ik verbonden aan het Centrum Pieter Gillis, waar ik in 2012 promoveerde op het proefschrift "Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek filosofische analyse". Sinds 2013 werik ik deeltijds als doctor-assistent aan het Centrum Pieter Gillis, waar ik het vak  "levensbeschouwing en maatschappij" doceer aan de faculteit rechten.

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. Over deze onderwerpen publiceerde ik in diverse nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en gaf ik presentaties op een aantal nationale en internationale congressen.

Hieronder vindt u een selectie uit mijn meest recente publicaties.

 1. Franken, Leni (2016). Liberal Neutrality and State Support for Religion. A Political-philosophical Analysis. Zürich: Springer (B1) http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-28944-1
 2. Franken, Leni (2016). Islamonderwijs in België: heden, verleden en toekomst. Samenleving en politiek 2016(44), 51-59. (A2.2) http://www.sampol.be/samenleving-en-politiek/zoeken-in-sampol/2047
 3. Franken, Leni (2016). Religious freedom in education: the United States versus Belgium. Religion & education, DOI http://dx.doi.org/doi:10.1080/15507394.2016.1147914. (A1.2)
 4. Franken, Leni (2016). The freedom of religion and the freedom of education in twenty-first-century Belgium: a critical approach. British journal of religious education DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1080/01416200.2015.1113934 (A1.1)
 5. Franken, Leni (2015). Godsdienst- en onderwijsvrijheid in België anno 2015. Res publica: tijdschrift voor politieke wetenschappen 57(4), 483-502. (A2.1)
 6. Franken, Leni (2015). Overheidssteun voor religie : antiperfectionisme of perfectionisme? Netherlands journal of legal philosophyhttp://dx.doi.org/doi:10.5553/NJLP/.000031
 7. Franken Leni (2015). State Support for religion in Belgium: a critical evaluation. Journal of church and state, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1093/jcs/csv099. (A1.1)
 8. Franken, Leni (2014). Religious and Citizenship Education in Belgium/Flanders: Suggestions for the Future. Education, Citizenship and Social Justice 9(3), 255-267. (A1.2) 
 9. Loobuyck Patrick & Leni Franken (2011) Toward integrative religious education in Belgium and Flanders: challenges and opportunities. British journal of religious education 33(1), 17-30. (A1.1)
 10. Franken Leni & Patrick Loobuyck (eds.) (2011) Religious Education in a Plural, Secularised Society: a Paradigm Shift. Berlin: Waxmann Verlag. (B3)

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
 • post - doc navorser FWO

Contact

Stadscampus
Prinsstraat 13
S.HvL.217
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654492
leni.franken@uantwerpen.be