09387

09387

Contact

Stadscampus
Tel.
032654492
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen, BEL

In 2001 behaalde ik mijn kandidaatsdiploma (bachelor) in de wijsbegeerte aan de UFSIA (huidige UA) en in 2003 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma (master) in de wijsbegeerte aan de KULeuven, waar ik eveneens een aggregaat voor het secundair onderwijs behaalde (2004). Daarnaast heb ik van 2003 tot 2005 godsdienstwetenschappen (major religiestudies) aan de KULeuven gestudeerd. Tussen 2005 en 2008 werkte ik als leerkracht godsdienst in het secundair onderwijs en sinds 2008 ben ik verbonden aan het Centrum Pieter Gillis, waar ik in 2012 promoveerde op het proefschrift "Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek filosofische analyse". Sinds 2013 werik ik deeltijds als doctor-assistent aan het Centrum Pieter Gillis, waar ik het vak  "levensbeschouwing en maatschappij" doceer aan de faculteit rechten.

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. Over deze onderwerpen publiceerde ik in diverse nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en gaf ik presentaties op een aantal nationale en internationale congressen.

Hieronder vindt u een selectie uit mijn publicaties.

1) Franken Leni, Loobuyck Patrick (eds.) (2011). Religious Education in a Plural, Secularised Society: a Paradigm Shift. Berlin: Waxmann Verlag. 

2) Franken, Leni (2014). ‘Religious and Citizenship Education in Belgium/Flanders: Suggestions for the Future’. Education, Citizenship and Social Justice 9(3), 255-267.  

3) Franken, Leni (2016). Liberal Neutrality and State Support for Religion. A Political-philosophical Analysis. Zürich: Springer.  [qualified as top 50% most downloaded eBooks in the relevant SpringerLink eBook Collection in 2016]

4) Franken, Leni (2016). The freedom of religion and the freedom of education in twenty-first-century Belgium: a critical approach’. British journal of religious education 38(3), 308-324. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1080/01416200.2015.1113934

5) Franken, Leni (2017). Geld voor je god? De financiering van levensbeschouwingen in België. Brussel: University Press of Antwerp.

6) Franken, Leni & Patrick Loobuyck (2017). ‘Neutrality and Impartiality in RE: an impossible aim?’ (Editorial). British Journal of religious education 39(1), 1-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2016.1218219

7) Franken, Leni (2017). ‘Islamic Education in Belgium: Past, Present, and Future’. Religious Education 112(5): 491-503. DOI: https://doi.org/10.1080/00344087.2017.1303300

8) Franken, Leni (2017). ‘Deconfessionalizing RE in Québec and Flanders: a Comparative Study’. British Journal of Religious education. DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01416200.2017.1292210?needAccess=true&

9) Franken, Leni (2017). ‘Coping with diversity in Religious Education: an overview’. Journal of Beliefs and Values 38(1), 105-120. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13617672.2016.1270504

10) Franken, Leni & Paul Vermeer (2017). ‘Deconfessionalising RE in pillarised education systems: a case study of Belgium and the Netherlands’. British Journal of religious education (online version), 1-14. https://doi.org/10.1080/01416200.2017.1405792

 

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • Onderwijsbegeleider