Onderzoeksgroep

Centrum voor Ethiek

Expertise

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. De voorbije jaren heb ik me vooral toegespitst op levensbeschouwelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor niet-confessioneel onderwijs over levensbeschouwingen en neutraliteit; islamonderwijs in België en in Europa; en vergelijkende studies in Religious Education. Mijn benadering hierbij is niet empirisch of theologisch, maar gebaseerd op politieke filosofie, epistemologie en religiewetenschappen.

Levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapseducatie binnen een liberaal, postseculier kader - met bijzondere aandacht voor het vak ECR in Québec. 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Dit project is een onderdeel van de internationale onderzoeksagenda op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs (religious education), waarin de volgende vraag centraal staat: in hoeverre zou confessioneel levensbeschouwelijk onderwijs (teaching into religion) vervangen en/of aangevuld moeten worden door niet-confessioneel levensbeschouwelijk onderwijs (teaching about religion) en in hoeverre kunnen leerlingen ook iets leren van de studie van religies, burgerschapseducatie en (moraal)filosofie (learning from religion)? In dit project wordt er gefocust op deze paradigmawissel en dit vanuit een filosofisch en religiewetenschappelijk perspectief. Binnen het project onderscheiden we twee onderzoeksomeinen: (1) een ethische reflectie op de mogelijkheden en beperkingen van levensbeschouwelijk onderwijs in een liberale, postseculiere samenleving. Hier zal bijzondere aandacht worden gegeven aan het habermasiaanse postseculiere perspectief en de gevolgen ervan voor de plaats van religie, ethiek en burgerschap in verplichte onderwijscurricula. De hamvraag is hier hoe levensbeschouwelijk onderwijs in overeenstemming kan worden gebracht met de principes van neutraliteit, (post)secularisme en met het gegeven van de levensbeschouwelijke diversiteit. Het tweede onderzoeksthema (2) is een religiewetenschappelijke reflectie op de deconfessionalisering van levensbeschouwelijk onderwijs, met specifieke aandacht voor de recente evolutie in Quebec. Daar plaatste de overheid in 2008 een algemeen, verplicht vak over ethiek en religieuze cultuur (ECR) op het onderwijscurriculum, als alternatief voor de confessionele vakken en het vak moraal. In dit deel van het project zullen vooral methodologische vragen worden gesteld zoals: "hoe wordt 'religie' geconceptualiseerd, voorgesteld en bestudeerd in het vak ECR? Wat is de houding ten aanzien van oosterse en seculiere levensbeschouwingen in ECR? Hoe kunnen religieuze teksten gebruikt worden binnen een methodologisch areligieus schoolvak? Welke vorm van 'onpartijdigheid' is vereist voor de leerkrachten ECR?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)