Leni Franken

Onderwijsbegeleider

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Ethiek

Expertise

  • Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. De voorbije jaren heb ik me vooral toegespitst op levensbeschouwelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor niet-confessioneel onderwijs over levensbeschouwingen en neutraliteit; islamonderwijs in België en in Europa; en vergelijkende studies in Religious Education. Mijn benadering hierbij is niet empirisch of theologisch, maar gebaseerd op politieke filosofie, epistemologie en religiewetenschappen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.