Lore Van Praag

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)

Expertise

  • Lore Van Praag is het hoofd van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) aan de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een Master en PhD in Sociologie aan de Universiteit Gent. Haar onderzoeksexpertise richt zich op klimaatmigratie in Marokko, de integratie van migranten in Europese landen, interetnische relaties op scholen, tracking in het onderwijs, discriminatie, schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, onderwijsbeleid, basis- en secundair onderwijs, grounded theory en etnografie. Ze doceerde de vakken 'Inleiding in de sociologie' (bachelorcursus) en 'Sociologie van het onderwijs' (mastercursus) (Universiteit Gent, 2014) en doceert momenteel 'Inleiding in de antropologie', 'Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie' (bachelor cursussen, Universiteit Antwerpen, 2018 - lopend) en de zomerschool 'Europa: migratie en diversiteit'. Ze coördineerde onderzoeksprojecten, zoals het Validiv-project over meertaligheid in basisscholen in Vlaanderen (SBO-project) en de RESL.Eu over Early School Leavers in Europe (FP7). Ze maakt deel uit van het door BELSPO gefinancierde MIGRADAPT-project over migratieaspiraties en klimaatverandering in Marokko, het H2020 MICADO-project over de integratie van nieuwkomers in Europa, het H2020 PERCEPTIONS-project over de impact van nieuwe technologieën, sociale media en percepties van Europe op migratie naar Europa. Binnen deze projecten ligt haar onderzoeksexpertise voornamelijk in het coördineren van mixed methods of kwalitatieve onderzoeksmethoden van deze projecten, het uitvoeren van literatuuronderzoek, beleidsoverzichten en veldwerk evenals het verspreiden van de resultaten. Ze publiceerde internationale en nationale artikelen in peer-reviewed tijdschriften en boeken.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.