Maarten Weyn is industrieel ingenieur elektronica-ict en behaalde zijn doctoraat in Computerwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, België. Hij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, vice-decaan onderzoek van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen en adjunct-voorzitter van het Industrieel Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen. Hij is medeoprichter van de spin-offs Aloxy, CrowdScan, IoSa en AtSharp, betrokken bij de oprichting van de spin-offs 1OK en Viloc en werkte actief mee als maker bij het Canvas programma Team Scheire.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Mandaten

  • vicedecaan

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat sociaal mandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat