Marcel Eens

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Gedragsecologie & Ecofysiologie

Expertise

  • Evolutionair biologisch en moleculair ecologisch onderzoek. Veldecotoxicologisch en gedragsonderzoek bij vogels.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.