Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

Kwalitatief onderzoek naar de leefwereld van LGBTQ personen. Intersectionele benaderingen. Populaire cultuure, sociologie van de muziek. Queer studies