Marnix Beyen

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis

Expertise

  • Historisch onderzoek en advies zowel in de studie van de politieke instellingen, als die van politieke theorieën en ideologieën, van de politieke cultuur en van de internationale betrekkingen

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.