Michel Walrave is als hoogleraar verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is als vicedecaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen verantwoordelijk voor maatschappelijke dienstverlening. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS.

Sinds de jaren negentig verricht hij onderzoek en publiceert hij rond één centraal thema: online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy.

Enerzijds focust z'n onderzoek op de motieven van individuen om persoonlijke informatie online mee te delen (m.a.w. online zelfonthulling), meer in het bijzonder in sociaalnetwerksites. Hij bestudeert de kansen van online zelfonthulling (o.a. voor sociaal kapitaal), maar ook de risico’s die dit kan inhouden (misbruik van persoonlijke informatie bij cyberpesten/cyberrelationeel geweld of NCII (non-consensual distribution of intimate images)). Bovendien, onderzoekt hij hoe intieme vormen van zelfonthulling, zoals sexting, en hun gevolgen verklaard kunnen worden. 

Anderzijds bestudeert hij de motieven van internetgebruikers om persoonlijke informatie toe te vertrouwen aan bedrijven en overheden en hoe individuen omgaan met nieuwe vormen van interactieve persuasieve communicatie. Hij onderzoekt onder meer hoe personen omgaan met hyrbride vormen van online marketing die een commerciële boodschap integreren in entertainment en soms aanzetten om persoonlijke gegevens toe te vertrouwen (zoals apps, socialmediamarketing). Daarnaast verricht hij onderzoek over hoe privacygevoeligheid en vertrouwen een rol spelen in het vrijgeven van persoonsgegevens en het gebruiken van nieuwe digitale toepassingen, zoals gezondheidsapps of COVID-19 contact tracing apps. 

Aan de Universiteit Antwerpen doceert hij twee cursussen over marketingcommunicatie (Reclame, Sponsoring & PR, Direct Marketing & e-Marketing) en één cursus over Overheids- en Socialprofit-communicatie.

Michel Walrave is eveneens betrokken bij verschillende nationale en internationale netwerken, waaronder als voorzitter van de stuurgroep van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. Hij is eveneens lid van het Healthnar netwerk en Belgische partner in het World Internet Project.

In het verleden heeft hij, voor het Observatorium van de Rechten op het Internet, meegewerkt aan onder meer een boek en advies over cyberpesten (2009) en een boek en advies over jongeren en online marketing (2011). Voor het Europees Social Fonds heeft hij onderzoek uitgevoerd en meegewerkt aan handleidingen voor werkgevers en werknemers over telewerken (Tijd voor Telewerk (2003), All Inclusive @ work (2005), Anders Werken (2005)).

Hij is associate editor van het wetenschappelijk tijdschrift Cyberpsychology en was guest editor van een special issue van het tijdschrift over privacy. 

Michel Walrave heeft een master in de Communicatiewetenschappen, een master in de Media- en Informatiekunde en een doctoraat in de Sociale Wetenschappen (Privacy gescand? 1999, KU Leuven). 

Meer informatie over publicaties kan u raadplegen in z'n bibliografie