Snel naar: startpagina UAntwerpen
  
Foto ID

Volg Michel op

Over Michel Walrave

Michel Walrave is hoofddocent en ondervoorzitter van het Departement Communicatiewetenschap van de Universiteit Antwerpen. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS die onder meer onderzoek verricht over jongeren en ICT. 

Zijn expertise situeert zich in de studie van sociale implicaties van ICT. In het bijzonder focust hij op ICT-gebruik en gerelateerde risico's.

Zijn onderzoek focust op de volgende thema's:

 • kinderen, jongeren en ICT, m.n. het gebruik van ICT, motieven en gevolgen van zelfonthulling in sociaalnetwerksites, o.a. de gevolgen voor de privacy van gebruikers en risico's zoals cyberpesten, sexting;
 • e-privacy en e-marketing: online marketingtoepassingen, online privacy risico's, privacybeleid en -regulering;
 • hoe kinderen, jongeren en volwassenen omgaan met online reclame en online marketing, meer in het bijzonder 'hybride' vormen van online marketingcommunicatie zoals advergames, in-game advertising, marketing op sociaalnetwerksites.

In het verleden heeft hij ook onderzoek uitgevoerd over e-werken (implementatie, voordelen en nadelen van e-werken voor werknemers en bedrijven). 

Zijn onderwijsopdrachten concentreren zich op de sociale gevolgen van ICT, marketingcommunicatie, e-marketing en ten slotte overheids- en social-profitcommunicatie aan de Universiteit Antwerpen en als gastdocent in diverse universiteiten. 

Hij is lid van de Expertencommissie Overheidscommunicatie van het Vlaams Parlement en lid van verschillende Europese onderzoeksnetwerken. Hij werd als expert aangesteld in de commissie die de evaluatie uitvoerde van de European Safer Social Networking Principles. 

Michel Walrave is master in de Communicatiewetenschappen, master in de Media- en Informatiekunde en heeft een doctoraat in de Sociale Wetenschappen. 

Nieuwe publicaties

Mediawijs Online - Nieuw boek over jongeren en sociale media

Waarom klikt het zo tussen jongeren en sociale media?

Welke kansen bieden sociale media hen en met welke risico’s krijgen ze te maken?

Wat kun je doen om jongeren hierbij zo goed mogelijk te begeleiden?

Heel wat ouders, leraren, jeugdwerkers en andere begeleiders van jongeren stellen zich deze vragen. Deze gids gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak. Zo kunnen sociale media een rol spelen in de ontwikkeling van vriendschaps- en liefdesrelaties. Jammer genoeg kan het soms ook fout lopen. Jongeren kunnen geconfronteerd worden met cyberpesten of grooming. Intieme berichten, zoals sexting, kunnen misbruikt worden. Deze en andere risico’s komen aan bod, om ze beter te begrijpen en jongeren te begeleiden om hiermee om te gaan.

Mediawijs online focust ook op hoe men jongeren bewust kan maken van hun digitale voetafdruk om hun onlinereputatie en privacy te beschermen. De gids werd opgesteld in samenwerking met leraren en praktijkdeskundigen uit talrijke organisaties die dagelijks beroepsmatig geconfronteerd worden met e-safetyproblemen. Hierdoor komen bij ieder thema ook praktijkgerichte tips aan bod om kansen en problemen te herkennen, bespreekbaar te maken en jongeren bij te staan met advies.

Meer info? 

 

Under pressure to sext? Applying the theory of planned behaviour to adolescent sexting.

in Behaviour & Information Technology

Auteurs:

Michel Walrave, Wannes Heirman & Lara Hallam

Abstract:

Adolescent sexting – the electronic swapping of sexually intimate texts or images – has attracted significant media and policy attention. However, questions remain about the predictors of this phenomenon, in which mobile phones play a central role in adolescents’ exploration of sexuality. Therefore, a survey involving 498 adolescents aged between 15 and 18 years was conducted.

The first aim of this study is to determine the predictive value of personal attitudes, subjective norm (SN) and perceived behavioural control by applying the theory of planned behaviour (TPB). As the second aim, we wish to assess the relative importance of the most salient beliefs underpinning the TPB components, since this will allow us to gain a more nuanced insight into the characteristics of adolescent sexting.

Analyses reveal that SN is the most important predictor, followed by adolescents’ attitudes towards sexting. Perceived behavioural control is significantly but weakly associated with teenagers’ sexting intentions. Within SN, friends and romantic partners represent the most important sources of social pressure, while only positive behavioural outcomes are found to affect adolescents’ sexting intentions. The most important control belief affecting adolescents’ intention to sext is the belief that it occurs relatively more often among those whom adolescents feel they can trust entirely.

Free online access  

For a summary, please check the press release of Taylor & Francis Group, Oxford

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.
 • hoofddocent

Interne mandaten

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan)
 • Departementsraad Communicatiewetenschappen (ondervoorzitter)
 • Faculteitsraad Faculteit PSW (effectief stemgerechtigd lid)
 • Faculteitsvergadering Faculteit PSW (effectief stemgerechtigd lid)
 • Opleidingscommissie master i/d Communicatie Wetenschappen (effectief stemgerechtigd lid)
 • Opleidingscommissie master Politieke Communicatie (effectief stemgerechtigd lid)
Expertenmandaat (Expertenorgaan)
 • Examencommissie master i/d Communicatie Wetenschappen (effectief stemgerechtigd lid)
 • Examencommissie master Politieke Communicatie (effectief stemgerechtigd lid)
 • ICT Overlegcomité (effectief stemgerechtigd lid)
 • Stuurgroep Communicatie (effectief stemgerechtigd lid)
Sociaal Mandaat (Mandaat)
 • Vertrouwenspersoon (Titularis)

Publicaties in de kijker

Walrave Michel, Vanwesenbeeck Ini, Heirman Wannes. Connecting and protecting? Comparing predictors of selfdisclosure and privacy settings use between adolescents and adults
Cyberpsychology: journal of psychosocial research on cyberpspace-issn 1802-7962-6(2012),p. -
http://hdl.handle.net/10067/1001010151162165141
Heirman Wannes, Walrave Michel, Ponnet Koen. Predicting adolescents' disclosure of personal information in exchange for commercial incentives : an application of an extended theory of planned behavior
Cyberpsychology, behavior, and social networking-issn 2152-2715-16(2013),p. 81-87
http://hdl.handle.net/10067/1048340151162165141
Walrave Michel, Heirman Wannes. Under pressure to sext? Applying the theory of planned behaviour on adolescents' sexting
-(2013),
Walrave Michel, Heirman Wannes. Adolescents, online marketing and privacy : predicting adolescents' willingness to disclose pesonal information for marketing purposes
Children and society-issn 0951-0605-27(2013),p. 434-447
http://hdl.handle.net/10067/937900151162165141
Walrave Michel, Heirman Wannes. Cyberbullying : predicting victimisation and perpetration
Children and society-issn 0951-0605-25(2011),p. 59-72
http://hdl.handle.net/10067/869710151162165141

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsstraat 2
S.M.487
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655681
Fax 032655798
michel.walrave@uantwerpen.be