Foto ID

Volg Michel op

Over Michel Walrave

Michel Walrave is als hoogleraar verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS.

Sinds de jaren negentig verricht hij onderzoek rond één centraal thema : online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy.

Enerzijds focust hij op de motieven van individuen om persoonlijke informatie online mee te delen (m.a.w. online zelfonthulling), meer in het bijzonder in sociaalnetwerksites. In samenwerking met zijn collega’s, bestudeert hij de motieven en kansen (o.a. sociaal kapitaal) van online zelfonthulling, maar ook de risico’s die dit kan inhouden (misbruik van persoonlijke informatie, cyberpesten e.d.m.). Bovendien, bestudeert hij ook hoe gevoelige, intieme vormen van zelfonthulling (zoals sexting) en hun gevolgen, kunnen verklaard worden. 

Anderzijds bestudeert hij samen met z’n collega’s, de motieven van internetgebruikers om persoonlijke informatie toe te vertrouwen aan bedrijven en hoe consumenten omgaan met nieuwe vormen van interactieve marketing. Hij bestudeert hoe kinderen en jongeren omgaan met hyrbride vormen van online marketing die een commerciële boodschap integreren in entertainment en soms individuen aanzetten om persoonlijke gegevens toe te vertrouwen (zoals advergames, socialmediamarketing).

Hij doceert twee cursussen over marketingcommunicatie (Reclame, Sponsoring & PR, Direct Marketing & e-Marketing) en één cursus over Overheids- en Socialprofitcommunicatie. Michel Walrave is eveneens betrokken bij verschillende nationale en internationale netwerken, waaronder het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, het Healthnar netwerk en het World Internet Project. Voor het Observatorium van de Rechten op het Internet, heeft hij ook meegewerkt aan onder meer een boek en advies over cyberpesten en een advies/boek over jongeren en online marketing. Hij is lid van het redactieteam van het wetenschappelijk tijdschrift Cyberpsychology

Michel Walrave heeft een master in de Communicatiewetenschappen, een master in de Media- en Informatiekunde en een doctoraat in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven). 

Enkele publicaties:

Whether or not to engage in sexting: Explaining adolescent sexting behaviour by applying the prototype willingness model.

Michel Walrave , Koen Ponnet, Joris Van Ouytsel, Ellen Van Gool, Wannes Heirman, Anouk Verbeek

Abstract

Sexting has received increasing scholarly and media attention. Especially, minors’ engagement in this behaviour is a source of concern. As adolescents are highly sensitive about their image among peers and prone to peer influence, the present study implemented the prototype willingness model in order to assess how perceptions of peers engaging in sexting possibly influence adolescents’ willingness to send sexting messages. A survey was conducted among 217 15- to 19-year-olds. A total of 18% of respondents had engaged in sexting in the 2 months preceding the study. Analyses further revealed that the subjective norm was the strongest predictor of sexting intention, followed by behavioural willingness and attitude towards sexting. Additionally, the more favourable young people evaluated the prototype of a person engaging in sexting and the higher they assessed their similarity with this prototype, the more they were willing to send sexting messages. Differences were also found based on gender, relationship status and need for popularity.

Check het artikel online. Meer informatie over het onderzoek en de publicatie kunt u verkrijgen bij de auteurs. 

Andere studies over sexting en publicaties hierover, vindt u hierna in het overzicht van publicaties over dit thema. 

Mediawijs OnlineJongeren en sociale media.

Waarom klikt het zo tussen jongeren en sociale media?

Welke kansen bieden sociale media hen en met welke risico’s krijgen ze te maken?

Wat kun je doen om jongeren hierbij zo goed mogelijk te begeleiden?

Heel wat ouders, leraren, jeugdwerkers en andere begeleiders van jongeren stellen zich deze vragen. Deze gids gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak. Zo kunnen sociale media een rol spelen in de ontwikkeling van vriendschaps- en liefdesrelaties. Jammer genoeg kan het soms ook fout lopen. Jongeren kunnen geconfronteerd worden met cyberpesten of grooming. Intieme berichten, zoals sexting, kunnen misbruikt worden. Deze en andere risico’s komen aan bod, om ze beter te begrijpen en jongeren te begeleiden om hiermee om te gaan.

Mediawijs online focust ook op hoe men jongeren bewust kan maken van hun digitale voetafdruk om hun onlinereputatie en privacy te beschermen. De gids werd opgesteld in samenwerking met leraren en praktijkdeskundigen uit talrijke organisaties die dagelijks beroepsmatig geconfronteerd worden met e-safetyproblemen. Hierdoor komen bij ieder thema ook praktijkgerichte tips aan bod om kansen en problemen te herkennen, bespreekbaar te maken en jongeren bij te staan met advies.

Meer informatie over de inhoud van het boek, inclusief recensies, vindt u op de volgende website

Over cyberpesten:

Heirman Wannes, Angelopoulos Spyros, Wegge Denis, Vandebosch Heidi, Eggermont Steven, Walrave Michel. Cyberbullying-entrenched or cyberbully-free classrooms? A class network and class composition approach. Journal of computer-mediated communication-issn 1083-6101-(2015),p. 1-18

Heirman Wannes, Walrave Michel. Predicting adolescent perpetration in cyberbullying : an application of the theory of planned behavior. Psicothema. -issn 0214-9915-24(2012),p. 614-620 

Heirman Wannes, Walrave Michel, Vandebosch Heidi, Wegge Denis, Eggermont Steven, Pabian Sara. Cyberbullying research in Belgium : an overview of generated insights and a critical assessment of the mediation of technology in a web 2.0 world. Cyberbullying across the globe : gender, family, and mental health. Navarro, R. [edit.]; et al. Berlin, Springer(2015) (boekhoofdstuk, meer info bij de auteurs). 

Van Ouytsel Joris, Vandebosch Heidi, Walrave Michel, Ponnet Koen. Cyberpesten : hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? 4W : weten wat werkt en waarom : wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs-issn 2213-8757-4(2014),p. 6-13

Van Ouytsel Joris, Walrave Michel, Vandebosch Heidi. Correlates of cyberbullying and how school nurses can respond. NASN school nurse-issn 1942-6038-30(2015), p. 162-170

Veenstra S., Vandebosch Heidi, Walrave Michel. Cyberbullying : defining, understanding and intervening. Cyber safety : an introduction / Leukfeldt, E.R. [edit.]; e.a.-isbn 978-94-90947-75-0-The Hague, Eleven International Publishing(2012).

Walrave Michel, Heirman Wannes. Cyberbullying : predicting victimisation and perpetration. Children and society-issn 0951-0605-25(2011), p. 59-72

Walrave Michel, Heirman Wannes. Towards understanding the potential triggering features of technology. Truths and myths of cyber-bullying. International perspectives on stakholder responsibility and children's safety / Shariff, Shaheen [edit.]; e.a.-isbn 9781433104664-New York, N.Y., Lang (2010)

Walrave Michel, Van Ouytsel Joris. Mediawijs online : jongeren en sociale media. isbn 978-94-014-1701-3-Leuven, LannooCampus (2014)

Walrave Michel, Demoulin Marie, Heirman Wannes, van de Perre Aurélie. Cyberharcèlement: risque du virtuel, impact dans le réel. -Bruxelles, SPF Economie. Observatoire des Droits de l'Internet (2009).

Walrave Michel, Demoulin Marie, Heirman Wannes, van de Perre Aurélie. Cyberpesten: pesten in bits and bytes. -Brussel, FOD Economie. Observatorium van de Rechten op Internet (2009).

Over sexting:

Walrave Michel, Ponnet Koen, Van Ouytsel Joris, Van Gool Ellen, Heirman Wannes, Verbeek Anouk. Whether or not to engage in sexting : explaining adolescent sexting behaviour by applying the prototype willingness model.
Telematics and informatics-issn 0736-5853-(2015), p. 1-13

Van Ouytsel Joris, Walrave Michel, Ponnet Koen, Heirman Wannes. The association between adolescent sexting, psychosocial difficulties, and risk behavior : integrative review. Journal of school nursing-issn 1059-8405-31(2015), p. 54-69

Van Ouytsel Joris, Van Gool Ellen, Ponnet Koen, Walrave Michel. Brief report : the association between adolescents' characteristics and engagement in sexting. Journal of adolescence-issn 0140-1971-37(2014),p. 1387-1391

Van Ouytsel Joris, Walrave Michel, Van Gool Ellen. Sexting : between thrill and fear : how schools can respond. Clearing house-issn 0009-8655-87(2014), p. 204-212

Van Ouytsel Joris, Ponnet Koen, Walrave Michel. The associations between adolescents consumption of pornography and music videos and their sexting behavior. Cyberpsychology, behavior, and social networking-issn 2152-2723-17(2014),p. 772-778

Van Ouytsel Joris, Walrave Michel, Ponnet Koen, Heirman Wannes, d' Haenens Leen. Prevalentie van sexting bij Vlaamse jongeren : een verkennende studie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie-issn 0771-9825-39(2014),p. 114-126

Walrave Michel, Heirman Wannes, Hallam Lara. Under pressure to sext? Applying the theory of planned behaviour to adolescent sexting. Behaviour and information technology-issn 0144-929X-33(2014),p. 85-97

Walrave Michel, Van Ouytsel Joris. Mediawijs online : jongeren en sociale media. isbn 978-94-014-1701-3-Leuven, LannooCampus (2014)

Over online privacy:

Van Gool Ellen, Van Ouytsel Joris, Ponnet Koen, Walrave Michel. To share or not to share? Adolescents self-disclosure about peer relationships on Facebook : an application of the Prototype Willingness Model.
Computers in human behavior-issn 0747-5632-44(2015), p. 230-239

Walrave Michel, Heirman Wannes. Adolescents, online marketing and privacy: predicting adolescents' willingness to disclose pesonal information for marketing purposes. Children and society-issn 0951-0605-27(2013),p. 434-447

Walrave Michel, Vanwesenbeeck Ini, Heirman Wannes. Connecting and protecting? Comparing predictors of selfdisclosure and privacy settings use between adolescents and adults. Cyberpsychology: journal of psychosocial research on cyberpspace-issn 1802-7962-6(2012)

Van Ouytsel Joris, Walrave Michel, Ponnet Koen. How schools can help their students to strengthen their online reputations. Clearing house-issn 0009-8655-87(2014),p. 180-185

Walrave Michel, Heirman Wannes. Jongeren 2.0 : een open boek of privacygevoelig? Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie-issn 0771-9825-37(2012),p. 108-118

Van Ouytsel Joris, Meeus Wil, Walrave Michel, Driesen Aleksander. Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame : het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten. Pedagogiek: wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming-issn 1567-7109-34(2014),p. 123-149

Heirman Wannes, Walrave Michel, Ponnet Koen. Predicting adolescents' disclosure of personal information in exchange for commercial incentives : an application of an extended theory of planned behavior. Cyberpsychology, behavior, and social networking-issn 2152-2723-16(2013),p. 81-87

Heirman Wannes, Walrave Michel, Ponnet Koen, Van Gool Ellen. Predicting adolescents' willingness to disclose personal information to a commercial website : testing the applicability of a trust-based model. Cyberpsychology: journal of psychosocial research on cyberpspace-issn 1802-7962-(2013)

Walrave Michel, Heirman Wannes. Disclosing or protecting? Teenagers'online self-disclosure. Computers, privacy and data protection : an element of choice / Gutwirth, S. [edit.]; e.a.-isbn 978-94-007-0640-8-Dordrecht, Springer (2011)

Walrave Michel, Heirman Wannes, Jacquemin Hervé, Feld Julie, Coppens François. e-Marketing & minderjarigen. isbn 978-90-5728-323-9-Brussel, FOD Economie, Observatorium van de Rechten op het Internet(2011)

Walrave Michel, Heirman Wannes, Jacquemin Hervé, Feld Julie, Coppens François. e-Marketing & mineurs. isbn 978-90-5728-322-2-Bruxelles, SPF Economie, Observatoire des Droits de l'Internet(2011)

Walrave Michel, Heirman Wannes, Van Gool Ellen. Connecting and protecting? Teenagers self-disclosure and privacy in social network sites. Life without media / Comas, Eva [edit.]; e.a.-isbn 9781433122613-New York, N.Y., Lang(2013)

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsstraat 2
S.M.487
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655681
Fax 032655798
michel.walrave@uantwerpen.be