Foto ID

Volg Michel op

Over Michel Walrave

Michel Walrave is als hoogleraar verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS.

Sinds de jaren negentig verricht hij onderzoek rond één centraal thema : online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy.

Enerzijds focust hij op de motieven van individuen om persoonlijke informatie online mee te delen (m.a.w. online zelfonthulling), meer in het bijzonder in sociaalnetwerksites. In samenwerking met zijn collega’s, bestudeert hij de motieven en kansen (o.a. sociaal kapitaal) van online zelfonthulling, maar ook de risico’s die dit kan inhouden (misbruik van persoonlijke informatie, cyberpesten e.d.m.). Bovendien, bestudeert hij ook hoe gevoelige, intieme vormen van zelfonthulling (zoals sexting) en hun gevolgen, kunnen verklaard worden. 

Anderzijds bestudeert hij samen met z’n collega’s, de motieven van internetgebruikers om persoonlijke informatie toe te vertrouwen aan bedrijven en hoe consumenten omgaan met nieuwe vormen van interactieve marketing. Hij bestudeert hoe kinderen en jongeren omgaan met hyrbride vormen van online marketing die een commerciële boodschap integreren in entertainment en soms individuen aanzetten om persoonlijke gegevens toe te vertrouwen (zoals advergames, socialmediamarketing).

Hij doceert twee cursussen over marketingcommunicatie (Reclame, Sponsoring & PR, Direct Marketing & e-Marketing) en één cursus over Overheids- en Socialprofitcommunicatie.

Michel Walrave is eveneens betrokken bij verschillende nationale en internationale netwerken, waaronder het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, het Healthnar netwerk en het World Internet Project. Voor het Observatorium van de Rechten op het Internet, heeft hij ook meegewerkt aan onder meer een boek en advies over cyberpesten en een advies/boek over jongeren en online marketing. Hij is lid van het redactieteam van het wetenschappelijk tijdschrift Cyberpsychology en was in 2016 guest-editor van een special issue van het tijdschrift over privacy. 

Michel Walrave heeft een master in de Communicatiewetenschappen, een master in de Media- en Informatiekunde en een doctoraat in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven). 

Publicaties:

Whether or not to engage in sexting: Explaining adolescent sexting behaviour by applying the prototype willingness model.

Michel Walrave , Koen Ponnet, Joris Van Ouytsel, Ellen Van Gool, Wannes Heirman, Anouk Verbeek

Abstract

Sexting has received increasing scholarly and media attention. Especially, minors’ engagement in this behaviour is a source of concern. As adolescents are highly sensitive about their image among peers and prone to peer influence, the present study implemented the prototype willingness model in order to assess how perceptions of peers engaging in sexting possibly influence adolescents’ willingness to send sexting messages. A survey was conducted among 217 15- to 19-year-olds. A total of 18% of respondents had engaged in sexting in the 2 months preceding the study. Analyses further revealed that the subjective norm was the strongest predictor of sexting intention, followed by behavioural willingness and attitude towards sexting. Additionally, the more favourable young people evaluated the prototype of a person engaging in sexting and the higher they assessed their similarity with this prototype, the more they were willing to send sexting messages. Differences were also found based on gender, relationship status and need for popularity.

Check het artikel online. Meer informatie over het onderzoek en de publicatie kunt u verkrijgen bij de auteurs. 

Andere studies over sexting en publicaties hierover, vindt u hierna in het overzicht van publicaties over dit thema. 

Mediawijs OnlineJongeren en sociale media.

Waarom klikt het zo tussen jongeren en sociale media?

Welke kansen bieden sociale media hen en met welke risico’s krijgen ze te maken?

Wat kun je doen om jongeren hierbij zo goed mogelijk te begeleiden?

Heel wat ouders, leraren, jeugdwerkers en andere begeleiders van jongeren stellen zich deze vragen. Deze gids gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak. Zo kunnen sociale media een rol spelen in de ontwikkeling van vriendschaps- en liefdesrelaties. Jammer genoeg kan het soms ook fout lopen. Jongeren kunnen geconfronteerd worden met cyberpesten of grooming. Intieme berichten, zoals sexting, kunnen misbruikt worden. Deze en andere risico’s komen aan bod, om ze beter te begrijpen en jongeren te begeleiden om hiermee om te gaan.

Mediawijs online focust ook op hoe men jongeren bewust kan maken van hun digitale voetafdruk om hun onlinereputatie en privacy te beschermen. De gids werd opgesteld in samenwerking met leraren en praktijkdeskundigen uit talrijke organisaties die dagelijks beroepsmatig geconfronteerd worden met e-safetyproblemen. Hierdoor komen bij ieder thema ook praktijkgerichte tips aan bod om kansen en problemen te herkennen, bespreekbaar te maken en jongeren bij te staan met advies.

Meer informatie over de inhoud van het boek, inclusief recensies, vindt u op de volgende website

Sexting:

Van Ouytsel, J., Ponnet, K., Walrave, M., & d’Haenens, L. (2017). Adolescent sexting from a social learning perspective. Telematics and Informatics, 34(1), 287-298.

Van Ouytsel, J., Walrave, M., Ponnet, K., & Heirman, W. (2015). The association between adolescent sexting, psychosocial difficulties, and risk behavior: Integrative review. The Journal of School Nursing, 31(1), 54-69.

Walrave, M., Ponnet, K., Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Heirman, W., & Verbeek, A. (2015). Whether or not to engage in sexting: Explaining adolescent sexting behaviour by applying the prototype willingness model. Telematics and Informatics, 32(4), 796-808.

Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2014). The associations between adolescents' consumption of pornography and music videos and their sexting behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(12), 772-778.

Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Ponnet, K., & Walrave, M. (2014). Brief report: The association between adolescents' characteristics and engagement in sexting. Journal of Adolescence, 37(8), 1387-1391.

Van Ouytsel, J., Walrave, M., & Van Gool, E. (2014). Sexting: Between thrill and fear - How schools can respond. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87(5), 204-212.

Van Ouytsel, J., Walrave, M., Ponnet, K., Heirman, W., & d'Haenens, L. (2014). Prevalentie van sexting bij Vlaamse jongeren : een verkennende studie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 39(4), 114-126.

Walrave, M., Heirman, W., & Hallam, L. (2014). Under pressure to sext? Applying the theory of planned behaviour to adolescent sexting. Behaviour and information technology, 85-97

Walrave, M., Van Ouytsel, J. (2014). Mediawijs online : jongeren en sociale media. Leuven, LannooCampus.

Online privacy:

Walrave, M., Poels, K., Antheunis, M., van Noort, G., & Van den Broeck, E. (2016). Like or dislike? Adolescents' responses to personalized social network site advertising. Journal of Marketing Communications, 1-18. 

Van Gool, E., Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2015). To share or not to share? Adolescents self-disclosure about peer relationships on Facebook : an application of the Prototype Willingness Model. Computers in Human Behavior, 44, 230-239

Van Ouytsel, J., Walrave, M., & Ponnet, K. (2014). How schools can help their students to strengthen their online reputations. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 87(4), 180-185

Walrave, M., Heirman, W. (2014). Jongeren 2.0 : een open boek of privacygevoelig? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 108-118.

Van Ouytsel, J., Meeus, W., Walrave, M., & Driesen, A. (2014). Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame : het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten. Pedagogiek: wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 34(2), 123-149.

Heirman, W., Walrave, M., & Ponnet, K. (2013). Predicting adolescents' disclosure of personal information in exchange for commercial incentives : an application of an extended theory of planned behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,  81-87.

Heirman, W., Walrave, M., Ponnet, K., & Van Gool, E. (2013). Predicting adolescents' willingness to disclose personal information to a commercial website : testing the applicability of a trust-based model. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberpspace, online.

Walrave, M., Heirman, W. (2013). Adolescents, online marketing and privacy: predicting adolescents' willingness to disclose pesonal information for marketing purposes. Children and Society, 27, 434-447

Walrave, M., Heirman, W., & Van Gool, E. (2013). Connecting and protecting? Teenagers self-disclosure and privacy in social network sites. In: Life Without Media, Comas, E., et al. (edit.), New York: Lang.

Walrave, M., Vanwesenbeeck, I., & Heirman, W. (2012). Connecting and protecting? Comparing predictors of selfdisclosure and privacy settings use between adolescents and adults. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberpspace, online.

Walrave, M., Heirman, W (2012). Disclosing or protecting? Teenagers'online self-disclosure. In: Computers, Privacy and Data Protection : An Element of Choice, Gutwirth, S. et al. (edit.), Dordrecht: Springer.

Walrave, M., Heirman, W., Jacquemin, H., Feld, J., & Coppens, F. (2011). e-Marketing & minderjarigen. FOD Economie, Observatorium van de Rechten op het Internet.

Walrave, M., Heirman, W., Jacquemin, H., Feld, J., & Coppens, F.  (2011). e-Marketing & mineurs. Bruxelles, SPF Economie, Observatoire des Droits de l'Internet.

Online marketing: 

Vanwesenbeeck, I., Walrave, M. & Ponnet, K. (2016). Children and advergames : the role of product involvement, prior brand attitude, persuasion knowledge and game attitude in purchase intentions and changing attitudes. International Journal of Advertising, 1-22. 

Vanwesenbeeck, I., Ponnet, K., & Walrave, M. (2016). Go with the flow : how children's persuasion knowledge is associated with their state of flow and emotions during advergame play. Journal of Consumer Behaviour, 15(1), 38-47.

Vanwesenbeeck, I., Walrave, M. & Ponnet, K. (2016). Reclamewijsheid van Vlaamse jongeren in een sociaalnetwerkgame : vergelijkende studie tussen billboardreclame en productgebruik. Kind en Adolescent : Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 37(1), 38-57 

Vanwesenbeeck, I., Walrave, M. & Ponnet, K. (2016). Young adolescents and advertising on social network games : a structural equation model of perceived parental media mediation, advertising literacy, and behavioral intention. The Journal of Advertising, 45(2), 183-197.

Vanwesenbeeck, I., Ponnet, K., & Walrave, M. (2016). Young adolescents' advertising literacy and purchase intention in social network games : influence of perspective taking and need for cognition. Journal of Consumer Behaviour, early view.

Vanwesenbeeck, I., Walrave, M. & Ponnet, K. (2016). Jongeren en reclame in sociaalnetwerkgames: de invloed van ouders en school op reclamewijsheid en gedragsintenties. Tijdschrift voor communicatiewetenschap,  43(4), 392-415.

Walrave, M., Van Ouytsel, J., Zarouali, B., Ponnet, K., & Poels, K. (2015). Reclamewijsheid 2.0: Hoe kinderen en jongeren omgaan met sociale media marketing. In Sociale media anno 2015 : actuele juridische aspecten, Lievens, E. et al. (edit.), Antwerpen: Intersentia, 63-89 (meer info bij de auteurs).

Zarouali, B., Walrave, M., Poels, K., & Vanwesenbeeck, I. (2016). Online reclamewijsheid bij kinderen : herkennen en begrijpen van reclamebanners en de rol van need for cognition en reclamewijsheidslessen.  Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 44(1), 24-45.

Online dating en cyber dating abuse:

Van Ouytsel, J., Walrave, M., Ponnet, K., & Temple, J. R. (2016). Digital forms of dating violence – what school nurses need to know. NASN School Nurse. Online.

Van Ouytsel, J., Ponnet, K., Walrave, M., & Temple, J. R. (2016). Adolescent cyber dating abuse victimization and its associations with substance use, and sexual behaviors. Public Health, 135, 147-151.

Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2016). Cyber Dating Abuse Victimization Among Secondary School Students From a Lifestyle-Routine Activities Theory Perspective. Journal of Interpersonal Violence. 1-10

Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Walrave, M., Ponnet, K., & Peeters, E. (2016). Exploring the role of social networking sites within adolescent romantic relationships and dating experiences. Computers in Human Behavior, 55, Part A, 76-86.

Cyberpesten:

Heirman, W., Walrave, M., Vandebosch, H., Wegge, D., Eggermont, S., Pabian, S. (2015). Cyberbullying research in Belgium : an overview of generated insights and a critical assessment of the mediation of technology in a web 2.0 world. Cyberbullying Across the Globe : Gender, Family, and Mental Health. Navarro, R. et al. (edit.), Berlin:  Springer (boekhoofdstuk, meer info bij de auteurs). 

Heirman, W., Angelopoulos, S., Wegge, D., Vandebosch, H., Eggermont, S., & Walrave, M. (2015). Cyberbullying-entrenched or cyberbully-free classrooms? A class network and class composition approach. Journal of Computer-Mediated Communication, 1-18.

Heirman, W., Walrave, M. (2012). Predicting adolescent perpetration in cyberbullying : an application of the theory of planned behavior. Psicothema, 614-620.

Van Ouytsel, J., Vandebosch, H., Walrave, M., & Ponnet, K. (2014). Cyberpesten : hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? 4W : weten wat werkt en waarom : wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs,  6-13.

Van Ouytsel, J., Walrave, M., & Vandebosch, H. (2015). Correlates of cyberbullying and how school nurses can respond. NASN school nurse, 162-170. 

Walrave, M., Van Ouytsel, J. (2014). Mediawijs online : jongeren en sociale media. LannooCampus.

Veenstra S., Vandebosch, H., & Walrave, M. (2012). Cyberbullying : defining, understanding and intervening. Cyber safety : an introduction / Leukfeldt, E.R. [edit.] The Hague: Eleven International Publishing.

Walrave, M., Heirman, W. (2011). Cyberbullying : predicting victimisation and perpetration. Children and Society, 59-72. 

Walrave, M., Heirman, W. (2010). Towards understanding the potential triggering features of technology. Truths and myths of cyber-bullying. International perspectives on stakholder responsibility and children's safety,  Shariff, S. et al. (edit.), New York: Lang. 

Walrave, M., Demoulin, M., Heirman, W., van de Perre, A. (2009). Cyberharcèlement: risque du virtuel, impact dans le réel, Bruxelles, SPF Economie. Observatoire des Droits de l'Internet.

Walrave, M., Demoulin, M., Heirman, W., van de Perre, A. (2009). Cyberpesten: pesten in bits and bytes. Brussel, FOD Economie. Observatorium van de Rechten op Internet.

 

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsstraat 2
S.M.487
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655681
Fax 032655798
michel.walrave@uantwerpen.be