Michel Walrave is als gewoon hoogleraar verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS. Sinds de jaren negentig verricht hij onderzoek over het online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy. Hij focust op de motieven om data online mee te delen, ook intieme communicatie zoals sexting. Daarnaast onderzoekt hij de risico’s die dit kan inhouden, o.a. misbruik van data bij cyberpesten, haatspraak, cyberrelationeel geweld, en het zonder toestemming verspreiden van intieme beelden. Tenslotte bestudeert hij ook digitale interpersoonlijke communicatie in families, waaronder (grand)sharenting.