Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)

Expertise

  • Michel Walrave is hoogleraar Communicatiewetenschappen en woordvoerder van de onderzoeksgroep MIOS van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op het online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy. Hij verricht onderzoek over de motieven van individuen om persoonlijke informatie online mee te delen, de opportuniteiten die dit inhoudt (o.a. sociaal kapitaal) maar ook de risico's waarmee individuen geconfronteerd worden (bijvoorbeeld cyberrelationeel geweld en cyberpesten). De mogelijke gevolgen van intieme vormen van online zelf-onthulling (nl. sexting) worden eveneens onderzocht. Naast onderzoek over interpersoonlijke zelf-onthulling, bestudeert hij het toevertrouwen van persoonlijke informatie door consumenten aan bedrijven en hoe consumenten omgaan met nieuwe vormen van interactieve marketing (zoals advergames en reclame op sociaalnetwerksites).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.