Milorad Milosevic is hoogleraar verbonden aan het departement fysica van de Universiteit Antwerpen, en één van de onderzoeksleiders van het NANOlab Center of Excellence en van de onderzoeksgroep TFM (Theorie van Functionele Materialen). Zijn onderzoek richt zich op multischaal modellering en numerieke experimenten op nieuwe en in silico ontworpen functionele materialen, op atomaire en nanoschaal. Toepassingen van dit onderzoek zijn zuinige, lichtgewicht en compacte electronica, spintronica en magneto-optische toepassingen. 

Zijn lesopdracht omvat computationele fysica en laag-dimensionele fysica op Masterniveau en numerieke methoden op Bachelorniveau. 

Milorad is de UA-coördinator van het Master of Science in Physics programma, een onderdeel van de internationale Master of Nanophysics and Materials Science (NANOMAT). Hij is tevens de verantwoordelijke voor de Erasmus-, stage- en doctoraatsprogramma's binnen het departement fysica en lid van verschillende UA-raden voor internationalisering.