Milorad Milosevic

Professor in Quantum Physics of Materials

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Theorie van de gecondenseerde materie

Expertise

  • High-performance computations for material physics problems (in the past applied to superconducting, magnetic, metal-semiconductor hybrid materials, as well as soft-hard matter hybrids, e.g. large biomolecules with metallic ions/atoms/nanoparticles). Description of quantum effects in atomically-engineered functional materials for specific electronic, magnetic, and/or optical performance. Design, engineering and characterization of electronic devices based on new functional materials.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.