Ik ben als docent verbonden aan het Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken van de Universiteit Antwerpen en de onderzoeksgroep TricS. Ik doe onderzoek naar de Toegankelijkheid van Media en Culltuur, met name naar audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.

Ik ben tevens manager van OPEN, het Expertisecentrum Toegankelijke Media & Cultuur van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte.

Meer informatie over mijn onderzoek, presentaties en publicaties vind je ook op mijn website.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • tenure track docent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat