Patrick Cras

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Translationele Neurowetenschappen (TNW)

Expertise

  • Neuropathologisch onderzoek van menselijk en dierlijke zenuwstelsel, immunohistochemie van zenuwstelselspecifieke eiwitten, immunodiagnostiek van cerebrospinaal vocht, enzyme linked immunoassay proteine tau en amyloid-beta, immunoblotting van 14-3-3.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.