Onderzoeksgroep

Expertise

Neuropathologisch onderzoek van menselijk en dierlijke zenuwstelsel, immunohistochemie van zenuwstelselspecifieke eiwitten, immunodiagnostiek van cerebrospinaal vocht, enzyme linked immunoassay proteine tau en amyloid-beta, immunoblotting van 14-3-3.

Multidimensionale analyse van het zenuwstelsel bij gezondheid en ziekte (µNeuro). 01/01/2020 - 31/12/2025

Abstract

Neuropathologie is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij beeldvorming en beeldgestuurde interventies onmisbaar geworden zijn. De snelle groei van diepgravende onderzoekstechnologieën en de verschillende schalen waarop deze werken, hebben echter geleid tot een knelpunt op het niveau van integratie, enerzijds van de verschillende beeld datasets onderling, en anderzijds van de multimodale beeldinformatie met omics-afgeleide en klinische gegevensbanken. Om te voldoen aan de groeiende nood voor holistische interpretatie van multischaal- (molecule, cel, organ(oid), organisme) en meerlagige (beeldvorming, omica, chemo-fysisch) informatie over de (dys)functie van het centraal en perifeer zenuwstelsel, stellen we μNEURO voor, een consortium dat bestaat uit 8 gevestigde teams met complementaire expertise in neurologie, biomedische en microscopische beeldvorming, elektrofysiologie, functionele genetica and geavanceerde data analyse. Het doel van μNEURO is om neuropathologisch onderzoek te stimuleren en nieuwe pathogene mechanismen te identificeren die betrokken zijn bij neuro-ontwikkelings- and -degeneratieve aandoeningen (bvb., Alzheimer's ziekte, epilepsie, Charcot-Marie-Tooth) en dit op een cel-tot-organisme brede schaal. Het verwerken van grote spatiotemporele beeld data en de cross-correlatie van multimodale beelden met gerichte verstoringen staat centraal. Bovendien zal de inclusie van (pre) klinische teams de vertaling naar een klinische setting versnellen en toelaten klinische gevallen te doorgronden met behulp van dier- en cellulaire modellen. Als kenniscentrum voor neuro-georiënteerde beeldomica bevordert μNEURO vooruitgang voor de universiteit en de gemeenschap, waaronder i) nieuwe inzichten in moleculaire pathways van aandoeningen van het zenuwstelsel; ii) nieuwe hulpmiddelen en modellen die uitgebreide experimenten en integrale analyse mogelijk maken; iii) verbeterde translationele pipeline voor ontwikkelen en validatie van nieuwe diagnostische biomarkers en therapeutische chemische samenstellingen; iv) verbeterde zichtbaarheid, samenwerking en internationaal gewicht en concurrentievoordeel voor grote multi-partner onderzoeksprojecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effect van gehoorverlies en verlies van evenwichtsfunctie op cognitief functioneren in oudere personen: correlatie met corticaal auditief-geëvokeerde potentialen en veranderingen in hersenvolume op MRI. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

De wereldbevolking vergrijst dramatisch, met 12% ervan 60 jaar of ouder, en een toenemend aantal dat dementie ontwikkelt. Toch is tot nu toe geen remedie of therapie gevonden om de ziekte te vertragen. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat gehoorverlies het risico op het ontwikkelen van dementie verhoogt. Omdat gehoorverlies kan worden behandeld met een gehoorapparaat of cochleaire implantatie, kan dit het begin van dementie mogelijk vertragen. Veel studies hebben een verbetering van de cognitie gemeld na gehoorrevalidatie, maar dit kan veroorzaakt worden allen door het beter verstaan van de (meestal) verbale testen. Veel studies hebben reeds aangetoond dat de functie van het evenwichtsorgaan, gelegen in het binnenoor, ook een effect heeft op de cognitie. Echter, terwijl gehoorverlies en verlies van evenwichtsfunctie vaak tegelijkertijd voorkomen, werd dit nog niet systematisch geëvalueerd bij oudere volwassenen. Ons doel is om het effect van gehoorverlies en verlies van evenwichtsfunctie op leren en geheugen (d.w.z. cognitie) te bestuderen bij oudere proefpersonen (55 jaar of ouder) en patiënten met milde cognitieve stoornissen en de ziekte van Alzheimer. We zullen dit doen door systematisch het gehoor en de vestibulaire functie bij deze personen te evalueren, door een cognitieve beoordelingstool te gebruiken die werd aangepast aan een mogelijk slechthorende populatie, door objectieve metingen van elektrische activiteit in de auditieve cortex te gebruiken die wordt veroorzaakt door geluid en door het analyseren van MRI-volume veranderingen in relevante delen van de hersenen om te detecteren wie het risico loopt om cognitieve stoornissen te ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar een patiëntgerichte behandeling voor multiple sclerose: een dendritische cel-gebaseerd vaccin voor de behandeling van multiple sclerose. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel waarin het eigen immuunsysteem de isolatieschede rondom de zenuwuiteinden, myeline genaamd, aanvalt. Dit leidt tot verstoring van de signaaloverdracht in de hersenen en het ruggenmerg en tot verlies van hersenweefsel. MS is de meest voorkomende oorzaak van niet-traumatische hersenschade bij jonge volwassenen. Tot op heden worden veel aspecifieke immunomodulerende en algemene immunosuppressieve behandelingen gebruikt om de ziekte te vertragen, maar deze behandelingen hebben verschillende bijwerkingen, variërend van milde tot ernstige en levensbedreigende problemen, waaronder andere auto-immuunziekten en infecties. Er blijft dus een onvervulde behoefte bestaan ​​aan specifieke behandelingen met een goed veiligheidsprofiel. Het herstellen van antigeenspecifieke tolerantie is een interessante benadering om deze problemen aan te pakken. Theoretisch zou een beperkt aantal vaccinaties met tolerogene dendritische cellen (tolDC) op de lange termijn het eigen immuunsysteem van de patiënt opnieuw kunnen voeden. Op basis van ons eerdere onderzoek in het laboratorium naar MS en klinische studies bij andere auto-immuunziekten, zijn we klaar om de behandeling met tolDC naar MS-patiënten te brengen. Het doel van dit project is het beoordelen van de veiligheid en haalbaarheid van autologe met myeline-peptide geladen tolDC bij patiënten met actieve MS die deze celgebaseerde vaccinaties zullen ontvangen in een fase I klinische studie. Veiligheid zal worden geëvalueerd door het registreren van bijwerkingen. Haalbaarheid zal worden bepaald door succesvolle productie van tolDC. Positieve resultaten kunnen leiden tot klinische onderzoeken die de werkzaamheid evalueren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een "negatief" cellulair vaccin voor de behandeling van multiple sclerose: inductie van langetermijn tolerantie door het verhinderen van epitope spreading met behulp van mRNA-geëlectroporeerde dendritische cellen. 01/01/2016 - 30/09/2018

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een inflammatoire neurodegeneratieve aandoening met een prevalentie van 1 op de 1000 mensen in Europa. Hoewel de exacte oorzaak nog niet gekend is, wordt MS gemedieerd door een auto-immuunreactie gericht tegen lichaamseigen myeline antigenen, dit zijn de eiwitten die tot expressie worden gebracht in de isolerende laag rond de zenuwuitlopers in het centrale zenuwstelsel. Deze immuunreactie veroorzaakt een progressieve vernietiging van de zenuwen van de hersenen en het ruggenmerg, waardoor een breed scala van motorische en sensorische stoornissen zich presenteren. Op basis van onze recente onderzoeksresultaten, veronderstellen we dat een gespecialiseerde populatie immuuncellen, nl. dendritische cellen (DC), deze immuunreactie controleren.Inderdaad, door hun cruciale rol in het bewaren van de balans tussen immuniteit en tolerantie, kunnen DC gebruikt worden om abnormale immuunreacties bij auto-immuunziekten zoals MS te onderdrukken. Het uiteindelijke doel is om tolerantie tegen myeline antigenen in MS patiënten te induceren via DC. DC kunnen via verschillende methoden worden opgeladen met specifieke antigenen, waardoor ze tolerantie kunnen induceren op een antigenspecifieke manier in plaats van een algemene onderdrukking van de immuunrespons te veroorzaken. We zullen twee van deze technieken vergelijken, in combinatie met een dosisescalatiestudie, en met het oog op het waarborgen van de veiligheid van patiënten na het toedienen van een vaccin met tolerantie-inducerende DC (tolDC). Patiënten worden verdeeld in twee groepen, op basis van de strategie waarmee de DC met antigen werden opgeladen, en bijwerkingen, recidief-interval en immunologische respons na vaccinatie zullen geëvalueerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Een geïntegreerd onderzoek naar de pathogenese van neurodegeneratie (NEUROBRAINNET). 01/04/2012 - 31/12/2017

  Abstract

  Het netwerk zal zich richten op neurodegeneratieve ziekten van het centraal zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale kwab degeneratie, Lewy body dementie, de ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen inclusief amyotrofe lateraal sclerose. Het netwerk heeft tot doel een beter inzicht te verkrijgen in de neurodegeneratieve processen die tot deze ziekten leiden. Deze ernstige aandoeningen, die sterk toenemen in prevalentie door de veroudering van de samenleving, hebben een zeer grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, en hebben uiteindelijk de dood tot gevolg, vaak na een lang en slopend ziekteverloop. De ziekten hebben wereldwijd zeer grote socio-economische gevolgen, maar een efficiënte behandeling is nog altijd niet voor handen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Klinische en genetische epidemiologie van de ziekte van Parkinson: belang van ziekteprogressie en niet-motorische symptomen. 01/10/2011 - 30/09/2012

   Abstract

   De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening, die veroorzaakt wordt door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Tijdens het laatste decennium werden vijf causale genen geïdentificeerd die leiden tot monogenetische familiale vormen van PD. Er werd aangetoond dat variaties in deze genen eveneens de susceptibiliteit verhogen voor het ontwikkelen van sporadische PD. In dit project zal prospectief een grote Belgische populatie van familiale en sporadische PD patiënten verzameld worden. We zullen de patiënten uitgebreid fenotypisch karakteriseren met gevalideerde meetinstrumenten op verschillende tijdsmomenten. Genetische variaties (simpele mutaties, CNV's en variaties in regulatorische regio's) in de reeds gekende causale PD genen worden opgespoord bij elke patiënt met state-of-the-art genetische technieken. We zullen eveneens genotype-fenotype correlatiestudies uitvoeren. Vermits de heterogeniteit in het fenotype van PD voornamelijk tot uiting komt in variabele ziekteprogressie, zal de nadruk worden gelegd op deze ziekteprogressie, respons op dopaminerge therapie en niet-motorische symptomen. In samenwerking met internationale onderzoekspartners zullen patiënt-controle gebaseerde associatiestudies opgezet worden om zo nieuwe genetische risicofactoren te identificeren. In informatieve families zullen nieuwe causale PD genen via positionele cloneringsstrategie geïdentificeerd worden. Een belangrijke troef van dit project is de koppeling van objectieve gegevens over de ziekteprogressie met resultaten uit high-throughput genetische onderzoeken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Het effect van aërobe training op de fysieke fitheid en zelfredzaamheid na een cerebrovasculair accident. 01/01/2010 - 31/12/2011

   Abstract

   Patiënten met een cerebrovasculair accident vertonen vaak jaren na het insult motorische en functionele beperkingen, die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit resulteert in een verminderde aerobe capaciteit met een verhoogd risico op cardiovasculair lijden. Het korte en het lange termijn effect van aerobe training op de fysieke fitheid en de zelfredzaamheid werd tot op heden slechts beperkt gedocumenteerd bij CVA-patiënten. Maar ook schrijven dat je dit gaan doen ! zijn het vijf regels of zinnen, want nu heb je er nog maar drie zinnen

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Klinische en genetische epidemiologie van de ziekte van Parkinson: belang van ziekteprogressie en niet-motorische symptomen. 01/10/2009 - 30/09/2011

   Abstract

   De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening, die veroorzaakt wordt door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Tijdens het laatste decennium werden vijf causale genen geïdentificeerd die leiden tot monogenetische familiale vormen van PD. Er werd aangetoond dat variaties in deze genen eveneens de susceptibiliteit verhogen voor het ontwikkelen van sporadische PD. In dit project zal prospectief een grote Belgische populatie van familiale en sporadische PD patiënten verzameld worden. We zullen de patiënten uitgebreid fenotypisch karakteriseren met gevalideerde meetinstrumenten op verschillende tijdsmomenten. Genetische variaties (simpele mutaties, CNV's en variaties in regulatorische regio's) in de reeds gekende causale PD genen worden opgespoord bij elke patiënt met state-of-the-art genetische technieken. We zullen eveneens genotype-fenotype correlatiestudies uitvoeren. Vermits de heterogeniteit in het fenotype van PD voornamelijk tot uiting komt in variabele ziekteprogressie, zal de nadruk worden gelegd op deze ziekteprogressie, respons op dopaminerge therapie en niet-motorische symptomen. In samenwerking met internationale onderzoekspartners zullen patiënt-controle gebaseerde associatiestudies opgezet worden om zo nieuwe genetische risicofactoren te identificeren. In informatieve families zullen nieuwe causale PD genen via positionele cloneringsstrategie geïdentificeerd worden. Een belangrijke troef van dit project is de koppeling van objectieve gegevens over de ziekteprogressie met resultaten uit high-throughput genetische onderzoeken.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Het juridisch-ethisch statuut van menselijk lichaamsmateriaal, in het bijzonder organen en weefsels. 01/07/2009 - 30/06/2013

   Abstract

   Zowel voor therapeutische als onderzoeksdoeleinden is afgestaan menselijk lichaamsmateriaal zeer waardevol, bv. bloed, sperma, eicellen, organen en weefsels. Doel van het project is na te gaan wat het juridisch - ethisch statuut is van afgestaan lichaamsmateriaal, wat de argumenten pro en contra zijn tegen commercialisering van afgestaan lichaamsmateriaal en wat de rol is van de overheid.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Een prospectieve studie naar de invloed van sensorimotorische incongruentie op de transitie van acute naar chronische whiplash-geassocieerde aandoeningen. 01/07/2009 - 30/06/2013

   Abstract

   In dit onderzoek willen we nagaan of een aanhoudend conflict tussen motorische activiteit en sensorische feedback aanleiding kan zijn voor sensitisatie van het centrale zenuwstelsel en het ontwikkelen van chronische pijn na een acuut whiplash trauma. De proefpersonen zullen gedurende 6 maanden worden opgevolgd en op 3 verschillende tijdstippen worden getest (0, 2 en 6 maanden na het whiplash trauma).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Klinisch en preklinisch onderzoek naar het effect van cellulaire mediatoren op het bijsturen van pathogene responsen in multiple sclerose. 01/01/2009 - 31/12/2012

   Abstract

   In voorliggend project willen we de haalbaarheid en toepasbaarheid van tolerogene DC en Treg als cellulaire mediatoren om pathogene reacties in MS patiënten te onderdrukken, klinisch en preklinisch onderzoeken. Huidig onderzoek zal de fundamentele basis leggen voor de eventuele latere ontwikkeling van een cellulair vaccin voor de behandeling van MS. Patiënten die lijden aan MS zouden in de toekomst gevaccineerd kunnen worden met tolerogene DC en/of immuunonderdrukkende Treg om alzo autoreactieve T-cellen, die autoimmuniteit veroorzaken, te elimineren of te inactiveren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Flexibele wiskundige en statistische modellen voor microbiologische risicobeoordeling. 01/01/2005 - 31/12/2008

    Abstract

    Dit onderzoek past in een breed interdisciplinair onderzoeksgebied en wil zich voornamelijk toespitsen op het modelleren van complexe (gecorreleerde) datastructuren en het daarmee gepaard gaande theoretisch raamkader voor betrouwbare inferentie. In het bijzonder wil het zich toespitsen op het ontwikkelen van flexibele wiskundige en statistische modellen voor microbiologische risicobeoordeling van zoonoses in de voedselketen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Differentiatie van stamcellen tot functionele neuronale cellen : een in vitro en in vivo model voor de behandeling van traumatische hersen- en ruggemergletsels bij kinderen. 01/07/2003 - 30/06/2007

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: Jorens Philippe
    • Co-promotor: Berneman Zwi
    • Co-promotor: Buytaert Philippe
    • Co-promotor: Cras Patrick
    • Co-promotor: Delbeke Luc
    • Co-promotor: Van Bockstaele Dirk
    • Co-promotor: Van Bogaert Pierre-Paul
    • Co-promotor: Van Tendeloo Vigor
    • Co-promotor: Verlooy Jan

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Phosphorylering van het microtubule geassocieerd proteïne tau in de ziekte van Creutzfeldt-Jacob. 01/01/2002 - 31/12/2005

    Abstract

    De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een aandoening die behoort tot de prion ziekten. In de pathogenese van deze ziekte bestaan er zekere overeenkomsten met de ziekte van Alzheimer (AD). Gefosforyleerd proteine tau wordt gevonden in het cerebrospinaal vocht van AD en CJD patiënten. Het huidig projekt onderzoekt de fosforylering van tau in vitro en in een diermodel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Analyse van het 14-3-3 eiwit en het tau fosforylatie metabolisme met betrekking tot de differentiaal diagnose van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in een vroege klinische fase. 01/10/2001 - 30/09/2004

    Abstract

    De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een snel progressieve vorm van dementie veroorzaakt door een abnormale vorm van het prion eiwit. We hebben recent aangetoond dat het microtubule geassocieerd proteïne tau gefosforyleerd is in CJD. Het project omvat een onderzoek naar de mechanismen van de fosforylatie van tau in CJZ, de detectie van de vorming van vrije radicalen, het onderzoek van phospho-tau in scrapie en in een diermodel van GSS en onderzoek van isovormen van 14-3-3.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren in de ziekte van Parkinson. 01/10/2000 - 30/09/2001

    Abstract

    De ziekte van Parkinson wordt vermoedelijk veroorzaakt door een neurotoxische invloed op een kwetsbare substantia migra. Het onderzoek omvat het opsporen van risico factoren van de ziekte.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Ontwikkeling en kwaliteitscontrole van diagnostische testen in cerebrospinaal vocht en in hersen- en lymfeweefsel m.b.t. Creutzfeld-Jacob's ziekte. 01/10/1999 - 30/09/2001

     Abstract

     De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame dementie die alleen met zekerheid gediagnosticeerd wordt door neuropathologische onderzoeken. Het project omvat de ontwikkeling en implementatie van diagnostische testen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Correlatie tussen in vivo biologische merkers en neuropathololgie in dementie. 01/10/1999 - 31/05/2001

      Abstract

      Door de vergrijzing van de bevolking wordt dementie een belangrijk maatschappelijk probleem. De ziekte van Alzheimer is de meest frequente oorzaak van dementie, maar vasculaire oorzaken, dementie met Lewy lichaampjes en fronto-temporale dementie leveren een niet onbelangrijke bijdrage. De ontwikkeling van diagnostische criteria, strukturele en functionele beeldvorming hebben een grote bijdrage geleverd in de accurate diagnostiek. De laatste jaren heeft ons onderzoek zich gericht op de detectie van biologische merkers in cerebrospinaal vocht (CSV) en plasma. In het CSV van Alzheimer patiënten wordt een verhoging geobserveerd van het microtubule geassocieerd proteïne tau, de voornaamste bouwsteen van neurofibrillaire kluwens en een verlaagde concentratie van het A? amyloid eiwit, een polypeptide dat zich bevindt in seniele plaques. Het voorliggende projekt wil de correlatie onderzoeken tussen de neuropathologische afwijkingen die bij autopsie en de bevindingen van in vivo biologische merkers.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren in de ziekte van Parkinson. 01/10/1998 - 30/09/2000

       Abstract

       De ziekte van Parkinson wordt vermoedelijk veroorzaakt door een neurotoxische invloed op een kwetsbare substantia migra. Het onderzoek omvat het opsporen van risico factoren van de ziekte.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Retrospectieve en prospectieve studie van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België. 01/10/1998 - 31/12/1999

        Abstract

        De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame oorzaak van dementi, waarvan de diagnose alleen kan worden bevestigd door neuropathologisch onderzoek. Ons project omvat de studie van klinische verschijnselen, neuropathologisch onderzoek en onderzoek van cerebrospinaal vocht.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Ontwikkeling en kwaliteitscontrole van diagnostische testen in cerebrospinaal vocht en in hersen- en lymfeweefsel m.b.t. Creutzfeld-Jacob's ziekte. 01/10/1997 - 30/09/1999

         Abstract

         De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame dementie die alleen met zekerheid gediagnosticeerd wordt door neuropathologische onderzoeken. Het project omvat de ontwikkeling en implementatie van diagnostische testen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling van biologische merkers in cerebrospinaal vocht voor diagnose van de ziekte van Alzheimer, gebaseerd op het microtubule geassocieerd eiwit tau en synaptische eiwitten. 01/01/1997 - 31/12/1998

          Abstract

          De ziekte van Alzheimer is een progressieve dementie waarvan de diagnose alleen met zekerheid kan gesteld worden na het overlijden. Onderzoek van cerebrospinaal vocht draagt bij tot de differentiÙle diagnose.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Tau-fosforylering in mutant amyloid precursor proteine getransfecteerde neuroblastoma cellen. 30/09/1995 - 31/12/1996

           Abstract

           Neurofibrillaire kluwens en amyloid zijn de voornaamste afwijkingen in de hersenen van Alzheimer patiënten. In LA-N-5 neuroblastoma cellen worden epitopen van neurofibrillaire kluwens tot expressie gebracht en het metabolisme van amyloid precursor eiwit in deze omstandigheden wordt onderzocht.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Cloneren van het chromosoom 14q24.3 gen voor familiale preseniele Alzheimer dementie. 01/01/1995 - 31/12/1998

            Abstract

            Dit project heeft als doel het gen te isoleren en de genmutatie te identificeren die verantwoordelijk is voor chromosoom 14 gekoppelde preseniele Alzheimer dementie. Hiervoor zal het kandidaatgebied op chromosoom 14q24.3 gecloneerd worden in YAC's en cosmiden. Dit zal gebruikt worden om genen op te sporen gebruikmakende van directe cDNA selectie en exon amplificatie technieken. Mutatieanalyse zal uitgevoerd worden om het ziektegen te identificeren.

            Onderzoeker(s)

            • Promotor: Van Broeckhoven Christine
            • Co-promotor: Cras Patrick
            • Co-promotor: Hendriks Lydia
            • Co-promotor: Martin Jean-Jacques

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studie van de endogene en exogene fosforylaties van astrocyt-gesecreteerde eiwitten. 01/01/1994 - 31/12/1997

             Abstract

             Het effect van de fosforylatie van de factoren betrokken in de groei en differentiatie van neuronale en glicale cellijnen zal worden bestudeerd. De ecto- en exokinasen en hun substraten zullen worden ge'soleerd en ge'dentificeerd met aminozuur sequentie bepaling.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              De invloed van fosforylering op het metabolisme van amyloid precursor eiwit. 01/01/1993 - 31/12/1993

              Abstract

              Neurofibrillaire kluwens en amyloid zijn de voornaamste afwijkingen in de hersenen van Alzheimer patiënten. In LA-N-5 neuroblastoma cellen worden epitopen van neurofibrillaire kluwens tot expressie gebracht en het metabolisme van amyloid precursor eiwit in deze omstandigheden wordt onderzocht.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Interactie van amyloid precursor eiwit, extracellulaire matrix en cytoskelet in de ziekte van Alzheimer. 01/01/1991 - 31/12/1991

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject