Patrick Dendale doceert sinds 2002 Franse taalbeheersing en Franse taalkunde in de opleiding Taal- en Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UAntwerpen. Daarvoor was hij van 1997 tot 2002 maître de conférences aan de Universiteit van Metz in Frankrijk en docent aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen, de huidige Thomas More hogeschool (1991-1997).

Hij is Academisch Uitwisselings coördinator Taal- en Letterkunde van de Faculteit LW.

Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) van het Departement Taalkunde et doet onderzoek dat zich situeert binnen de lexicologie, semantiek en de pragmatiek van het Frans, over evidentiële en epistemisch-modale markering, talige commitment, modaal-evidentiële gebruiken van Feranse tijden, talige polyfonie of dialogisme en spatiale voorzetsels met hun metaforische extensies. Hij heeft sinds 1989 buitenlandse lezingen en conferenties gegeven in meer dan 50 steden in 17 landen.

Hij is initiatiefnemer van de vrij te consulteren on-line bibliografie van studies over lexicale en grammaticale uitdrukkingen in het Frans, Lexicales. (https://www.uantwerpen.be/en/projects/lexicales/).

Hij is promotor van een lopend project (2016-2019) over het ontstaan en de evolutie van de epistemische conditionnel.

Van 2001 tot 2003 was hij voorzitter en later secretaris-penningmeester (2003-2016) van de Belgische Kring voor Linguïstiek. Hij is lid van het wetenschappelijk comité van de tijdschriften Belgian Journal of Linguistics, Cahiers de Praxématique, Faits de Langue en Cahiers de Lexicologie et tot 2016 ook van Cahiers de Lexicologie, van de collecties Cahiers Chronos en Recherches linguistiques en van talloze wetenschappelijke conferenties. Hij is (co-)editor van een tiental collectiva en thematische tijdschriftnummers.