Activiteiten internationaal : kort overzicht

 • Buitenlandse lezingen in 55 verschillende steden in 19 landen,  (1989 - 2022)
 • 5 jaar hoofddocent-onderzoeker in Frankrijk (1997-2002)
 • Lid  5 doctoraatsjury’s en 3 Habilitationsthesissen in Frankrijk
 • Lid wetenschappelijke comités van 7 buitenlandse tijdschriften en boekcollecties
 • Peer reviewing voor 30+ internationale tijdschriften en 4 internationale uitgevers
 • Peer reviewing van internationale projecten (Frankrijk, Nederland, Zwitserland)
 • Co-auteurschappen met 8 buitenlandse collega’s (voor publicaties)
 • Co-auteurschappen met 6 collega’s werkzaam in het buitenland
 • Supervisie onderzoeksverblijven aan de UA van 2 Spaanse, 1 Franse, 1 Kameroenese collega’s 
 • Organisatie van 6 panels in het buitenland (Frankrijk, Hong Kong, Hongarije, Ttalië, Spanje, Zweden)
 • Organisatie van 7 colloquia/workshops/studiedagen in België met internationaal deelnemersveld
 • Lidmaatschap van 4 internationale wetenschappelijke verenigingen
 • Docentenuitwisseling Erasmus met Italië (2015)
 • Academisch Erasmuscoördinator T&L sinds 2012
 • Doceer- en onderzoekstalen: Frans (hoofdzakelijk) en Engels