Patrick De Pelsmacker is gewoon hoogleraar marketing verbonden aan het marketingdepartement van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Hij doceert onderzoeksmethoden en marketingcommunicatie. Zijn onderzoek focust op reclame-effectiviteit, nieuwe reclamemedia en reclameformats, online consumentengedrag, cross-culturele marketingcommunicatie, en duurzaam consumentengedrag.

Afdeling

Statuut & functies

Emeritus

  • emeritus occasionele opdracht

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat