Paul Cos is gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Hij doceert er cursussen celculturen, microbiologie, farmaceutische microbiologie en infectieziekten. Momenteel is hij directeur business & policy van de Federation of European Microbiological Societies (FEMS). Hij heeft meer dan 250 wetenschappelijke artikels gepubliceerd en heeft een h-index van 47. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn: 1) bacteriële longinfecties en 2) targeting redox homeostatis bij mycobacteria.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat