Paul Cos behaalde in 2001 een doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Nadien was hij postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen en in 2009 werd hij benoemd als hoofddocent en in 2014 als hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Hij doceert er cursussen microbiologie, farmaceutische microbiologie en infectieziekten aan de opleidingen Biochemie, Biomedische, Diergeneeskundige en Farmaceutische Wetenschappen. Momenteel is hij voorzitter van de Onderwijscommissie Farmaceutische Wetenschappen. Van 2020 tot eind 2022 is hij directeur business & policy van de Federation of European Microbiological Societies (FEMS).

Hij heeft meer dan 230 wetenschappelijke artikels gepubliceerd in internationale “peer-reviewed” tijdschriften en heeft een h-index van 41. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn: 1) biofilm-gerelateerde longinfecties en 2) targeting redox homeostatis bij mycobacteria.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat