Onderzoeksgroep

Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH)

Expertise

In vitro en in vivo biofilm testen, geïntegreerde antimicrobiële (bacterien, schimmels, gisten en parasieten) screening en profilering van zuivere stoffen en extracten, targeting redox homeostatis bij mycobacteria

Implementatie van in vivo modellen om potentiële kandidaten voor de behandeling van droge ogenziekte te identificeren. 01/10/2021 - 30/09/2022

Abstract

Dit onderzoeksproject richt zich op droge ogen ziekte (DED of dry eye disease), een multifactoriële aandoening van het traanvocht en het oogoppervlak die leidt tot symptomen van ongemak, visuele stoornissen en instabiliteit van de traanfilm. Het gaat gepaard met een verhoogde osmolariteit van de traanfilm en ontsteking van het oculaire oppervlak. DED kan worden onderverdeeld in traandeficiënte en evaporatieve types. Evaporatieve droge ogenziekte kan worden onderverdeeld in de Meiboomklierdysfunctie (MKD) en blootstellingsgerelateerde droge ogen. MKD is de meest voorkomende oorzaak van evaporatieve droge ogenziekte en wordt gedefinieerd als "een chronische, diffuse afwijking van de Meiboomklieren, gewoonlijk gekenmerkt door eindbuisobstructie en/of kwalitatieve/kwantitatieve veranderingen in de klierafscheiding". Onderzoek naar MKD is een prioriteit. Een geschikt diermodel is daarom een essentieel instrument om translationeel onderzoek mogelijk te maken met als einddoel het vinden van betere behandelingen voor droge ogenziekte. Dit project is een voortzetting van het MSCA-ITN IT-DED3-project. Een van de grootste uitdagingen is de evaluatie van het cytokineprofiel in een kleine hoeveelheid traanvocht van ratten. Voorlopige resultaten met een op maat gemaakte multiplex (3plex) Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) zijn veelbelovend en de assay zal verder worden geoptimaliseerd en gevalideerd. Het evaporatieve diermodel voor droge ogen zal verder worden geoptimaliseerd op basis van de eerdere resultaten. Om het aantal dierproeven tot een minimum te beperken, wordt ook gewerkt aan een celkweekmodel waarin DED wordt geïnduceerd door het gebruik van hyperosmolaire stress bij monocyten en cornea- en conjunctivale epitheelcellen. Dit zal ons toelaten om de antioxidatieve werking van de meest veelbelovende ontstekingsremmende verbindingen te testen in een in vitro model.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biologie en ecologie van bacteriële en fungale biofilmen bij de mens. 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. De algemene doelstelling van deze onderzoeksgemeenschap is om het ontstaan en de structuur van bacteriële en fungale biofilmen bij de mens beter te begrijpen zodat er op termijn doeltreffend kan tegen opgetreden worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Persistentie in Streptococcus pneumoniae infecties: Opheldering van het belang van persisters in chronische en recurrente infecties 01/11/2020 - 31/10/2022

Abstract

Streptococcus pneumoniae is een belangrijke humane pathogeen. Het is één van de meest voorkomende oorzaken van long- en middenoorontstekingen. Het bestrijden van deze infecties is moeilijk. Het fenomeen van serotype-switching bemoeilijkt het gebruik van vaccins. Ook antibiotica resistentie is een opkomend probleem. Verder wordt persistentie gezien als een belangrijk, maar onderbelicht fenomeen. Persisters worden gedefinieerd als een subpopulatie van cellen, tolerant aan lethale antibioticaconcentraties, en zijn betrokken bij verschillende chronische en recurrente infecties. Toch is er nog niets geweten over het fenomeen van persistervorming bij S. pneumoniae. Met dit project willen we dit hiaat opvullen. Het proces van autolyse bemoeilijkt langdurige studies met in vitro culturen. Om dit te vermijden zal een waaier aan strategieën, waaronder het maken van mutante stammen, worden ontwikkeld. Met overervingsexperimenten en gen sequeneringen om resistentie-mutaties uit te sluiten, zal de aanwezigheid van persisters worden bevestigd. Vervolgens zal er een in vivo model geoptimaliseerd worden dat kan gebruikt worden om de klinische relevantie van de in vitro resultaten te bevestigen. Tenslotte zal de correlatie tussen persistervorming, het antimicrobieel profiel, de oorsprong van de stam en de in vivo virulentie van 50 klinische isolaten worden geëvalueerd. Dit project zal de inzichten in het belang van persisters in de pathologie van S. pneumoniae infecties sterk verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Springplank voor excellentie in geavanceerde ontwikkeling van antibacteriële middelen (SPRINGBOARD). 01/09/2020 - 31/08/2023

Abstract

Het hoofddoel van het SPRINGBOARD-project is het onderzoekspotentieel van het Letse Instituut voor Organische Synthese (LIOS) te versterken door het opzetten van een samenwerkingsnetwerk met de toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen Universiteit Antwerpen, Universiteit Kopenhagen, Universiteit Florence en Universiteit Helsinki - in het domein van geavanceerde ontwikkeling van nieuwe antibacteriële geneesmiddelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

3D-printen van met geneesmiddel-geïncorporeerde medische hulpmiddelen voor gepersonaliseerde geneeskunde. 01/05/2020 - 30/04/2022

Abstract

Additive manufacturing (AM) -technologieën zijn op grote schaal gebruikt in vele wetenschapsdomeinen en toepassingen. Gepersonaliseerde geneeskunde is een van de meest veelbelovende domeinen die kan profiteren van dergelijke technologieën. De Food and Drug Administration (FDA) keurde in 2016 het eerste met geneesmiddel-geïncorporeerd medisch hulpmiddel goed dat via AM geproduceerd werd door de firma Aprecia Pharmaceuticals. Fused filament fabrication (FFF) is een van de AM-technologieën die afhankelijk is van de extrusie van een gesmolten polymeer door een nozzle. De opeenvolgende beweging in de driedimensionale ruimte tijdens het extruderen van het materiaal resulteert in het produceren van objecten met een hoge geometrische complexiteit. Dergelijke geproduceerde objecten konden niet worden gebouwd met conventionele productietechnologieën. Deze technologie heeft met name een groot potentieel in de farmaceutische sector, omdat deze berust op een gekende technologie die wordt gebruikt voor het produceren van hulpmiddelen met geïncorporeerde geneesmiddelen, namelijk hotmelt extrusie (HME) genaamd. In deze technologie wordt een dragerpolymeer gemengd met een bekend actief farmaceutisch ingrediënt (API) met behulp van een schroefextrusiesysteem en vervolgens warm geëxtrudeerd door een matrijs voor verdere verwerking. Dit project is een verderzetting van het PrintAID ITN-project. Het doel is om 3D-printing technologieën te gebruiken voor het printen van anti-infectieuze medische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen dienen biofilm-gerelateerde infecties te voorkomen. Geselecteerde antibacteriële agentia zullen geanalyseerd worden voor hun mechanische, rheologische en thermische eigenschappen en de beste zullen geselecteerd worden als carrier voor de antibacteriële agentia. FFF 3D printing technologie zal aangepast en dan gebruikt worden voor het produceren van medische hulpmiddelen met de geselecteerde formulatie. De aanpassingen zullen zich richten op de reconfiguratie van het extrusiesysteem om het om te zetten van een conventionele filament extruder naar een pellet extruder, zodat een uitgebreidere materiaalselectie mogelijk is. Deze hulpmiddelen zullen getest worden op hun mechanische integriteit en formulatie stabiliteit. In vitro en in vivo stalen zullen geproduceerd worden voor het bestuderen van hun profiel met betrekking tot vrijstelling en activiteit van het antibacterieel agens. Het ultieme doel is een proof-of-concept hulpmiddel te produceren dat bacteriële infecties op bv. Endotracheale tubes kan voorkomen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De exploitatie van nieuwe snelle technologieën als alternatieven voor de conventionele microbiologische testen (microRATE) 01/04/2020 - 31/03/2023

Abstract

Het project getiteld "The Exploration of novel rapid technologies and alternatives to conventional microbiological test approaches" exploreert nieuwe methoden om de klassieke microbiologische testen te vervangen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

IMI-project - ondersteuning - RespiriTB en RespiriNTM. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) zoals Mycobacterium avium complex (MAC) en Mycobacterium abscessus veroorzaken long aandoeningen die gelijken op tuberculose (TBC). Deze infecties komen voornamelijk voor in patiënten met een verzwakt immuunsysteem en in patiënten die lijden aan andere longziekten zoals cystic fibrosis. De incidentie en prevalentie van de longziekten veroorzaakt door NTM neemt wereldwijd toe, voornamelijk in de Verenigde Staten en Japan en in andere delen van de wereld waar TBC verminderd is. NTM ziekten zijn reeds minstens driemaal meer prevalent dan TBC. Behandeling van NTM infecties gebeurt met combinaties van enkele bestaande antibiotica. Echter, de antibiotica gebruikt bij de meest voorkomende bacteriën (MAC en M. Abscessus) zijn veel minder actief dan de huidige behandelingsschema's bij TBC. Bovendien is het meestal noodzakelijk om de behandeling minstens 12 tot 24 maanden aan te houden. Deze lange en complexe behandeling verhoogt bovendien de kans op het induceren van resistentie in NTM en multiresistente NTM werden dan ook al aangetoond. De voornaamste doelstelling van het Respiri-NTM project is het ontdekken van nieuwe geneesmiddelkandidaten die gebruikt kunnen worden in meer efficiënte en kortere combinatie behandelingen van NTM en multiresistente NTM en die minder vatbaar zijn voor resistentie ontwikkeling. Deze nieuwe moleculen zullen het energie metabolisme van NTM als doelwit hebben en zullen ontwikkeld worden vanuit recente ontdekte inhibitoren van de mycobacteriële respiratory keten.Bovendien zal een nieuwe fenotypische screening gebeuren om nieuwe doelwitten in NTM te ontdekken. Tenslotte zullen we ook gastheer factoren die essentieel zijn voor het intracellulaire overleven van NTM als doelwit nemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Een platform voor functionele analyse van klinisch relevant respiratoire parameters in kleine diermodellen voor infectieus en niet-infectieus pulmonair onderzoek. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

Deze aanvraag heeft betrekking op de aankoop van nieuwe basisinfrastructuur, meer specifiek een FlexiVent-systeem van Emka Technologies. FlexiVent is een platform voor standaard respiratoir onderzoek dat kan worden gebruikt in vele toepassingen van pulmonaire onderzoek. Het systeem biedt grote voordelen in vergelijking met de klassieke, niet-invasieve plethysmografie omdat het nauwkeurig, reproduceerbaar en een bewezen nut heeft op basis van de vele publicaties. FlexiVent is veel beter in staat longafwijkingen op te sporen via veranderingen in functionele residuele capaciteit, totale longcapaciteit, vitale capaciteit en compliantie van de luchtwegen. Bovendien laat analyse van longfuncties via FlexiVent toe luchtwegaandoeningen bij muizen te onderscheiden door gebruik te maken van klinisch relevante variabelen en wordt daarom algemeen geaccepteerd als de gouden standaard in de functionele evaluatie van infectieuze en niet-infectieuze pathologische, respiratoire ziektemodellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Exploitatie van essentiële enzymes van de mycothiol biosynthese voor een verbeterde behandeling van mycobacterium avium complex infecties. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Longziekte veroorzaakt door leden van het Mycobacterium avium complex (MAC) neemt wereldwijd toe. Behandeling van MAClongziekte vereist een combinatie van meerdere geneesmiddelen die tot 12 maanden duurt en die vaak leidt tot bijwerkingen, falen van de behandeling, herinfectie van MAC en de opkomst van geneesmiddelresistentie. Hierdoor moeten nieuwe strategieën onderzocht worden die kunnen leiden tot een meer succesvolle behandeling van MAC-infecties. Mycothiol cysteïne ligase (MshC) en het mycothione reductase (Mtr) zijn twee belangrijke enzymen van de bacillaire redox-homeostase en zijn nog niet geëxploreerde targets. Onze hypothese is dat deze genen een essentiële rol spelen in zowel de virulentie als de stresstolerantie binnen MAC en dat deze genen targeten tot een synergistisch effect zou kunnen leiden met bestaande en opkomende anti-mycobacteriële therapeutica. In dit projectvoorstel proberen we deze hypothesen te onderzoeken door een panel van recombinante MAC-stammen te genereren die ons toelaten om de impact van de doelwitgenen op de fysiologische groei, stresstolerantie, cellulaire en in vivo virulentie en synergie met bestaande of opkomende MAC therapeutica te bestuderen. De bevindingen kunnen toekomstige doelgerichte geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's van potentiële Mtr- en MshC-inhibitoren ondersteunen. Op lange termijn kunnen de bevindingen in dit onderzoek leiden tot een veiligere, kortere en meer kosteneffectieve behandeling van MAC-infecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen tegen tuberculosis die in synergie werken met bedaquiline, cytochrome bc of cytochrome bd inhibitors (RespiriTB) 01/05/2019 - 30/04/2025

Abstract

Ondanks grote vooruitgang in biomedisch onderzoek is tuberculosis (TB), veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis (Mtb), nog steeds de dodelijkste infectieziekte in de wereld. De opties voor de behandelingen zijn beperkt, duur en niet altijd verkrijgbaar in ontwikkelingslanden en de patiënten vertonen vele nevenwerkingen van de huidige geneesmiddelen. Er is dus een grote nood aan de ontwikkeling van nieuwe combinatietherapieën met meer efficiënte, kortere en veiligere behandelingen voor alle vormen van TB. Het doel van RESPIRI-TB is om nieuwe geneesmiddelkandidaten te bekomen die minder gevoelig zijn aan resistentie-ontwikkeling en die een kortere therapieduur geven voor TB en multi-drug TB. Zo'n geneesmiddelencombinatie zal synergistisch werken op het energiemetabolisme van Mtb of op complementaire doelwitten. Om dit te bereiken worden recent ontdekte inhibitoren van de Mtb respiratoire pathway verder ontwikkeld. Daarnaast richt het onderzoek zich op het Mtb moleculair mechanisme om reactieve zuurstofverbindingen te reduceren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een uitgebreid platform voor het rationeel ontwerp van inhibitoren die de redox-homeostase in Mycobacterium tuberculosis verstoren. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) veroorzaakt tuberculosis dat een belangrijk wereldwijd gezondheidsprobleem is. TB is verantwoordelijk voor meer dan 1.7 miljoen doden in 2016. De prevalentie van geneesmiddelenresistentie bij Mtb vraagt om nieuwe en specifieke doelwitten die zich richten op unieke pathways. Het project richt zich op een multidisciplinaire aanpak om de redox homeostasis bij Mtb te verstoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar het ontstekingsremmend effect van Rothia mucilaginosa in chronische longaandoeningen. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

In dit project worden de anti-inflammatoire effecten van Rothia mucilaginosa getest in complexe en fysiologisch relevante in vitro modellen van cystic fibrosis en COPD lung inflammatie en in muizenmodellen. De anti-inflammatoire stoffen geproduceerd door deze bacterie worden geïdentificeerd en hun werkingsmechanisme bepaald.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

IUC-project. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

ENTOBIOTA - Van zwarte naar gouden soldatenvlieg (Hermetia illucens): meerwaardecreatie door exploratie van de microbiota en het metabolisme. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit project zal voor de larven van de zwarte soldatenvlieg (BSFL) nieuwe toepassingen onderzoeken met een hogere meerwaarde dan hun waarde nu als voederingrediënt. Preliminair onderzoek bevat aanwijzingen rond extra valorisatiemogelijkheden voor deze larven in de veevoeder-, farma- en afvalverwerkingssector, die een hogere meerwaarde genereren. Dit project wil dan ook de "zwarte" in "gouden larven" veranderen. Zo willen we strategieën ontwikkelen die gebruik maken van (symbiotische) micro-organismen om (i) de productiviteit van de larven te verhogen, (ii) de microbiële veiligheid te verhogen, (iii) de nutritionele samenstelling te verbeteren, (iv) nieuwe antimicrobiële stoffen te identificeren en (v) de afbraak van plastics en hun additieven mogelijk maken en/of versnellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde Training in Geneesmiddelenontwikkeling voor de Droge Ogen Ziekte (IT-DED3). 01/01/2018 - 31/08/2022

Abstract

Het Europees netwerk voor de geïntegreerde training in geneesmiddelenontwikkeling voor de ziekte van droge ogen (IT-DED3) heeft als doel om multidisciplinaire en ondernemende onderzoekers op te leiden in de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor patiënten die leiden aan droge ogen ziekten (DED). DED is een chronische, mulltifactoriële aandoening van het oogoppervlak en is een groot en toenemend gezondheidsprobleem. Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en translatie van "bench to bedside" is hoogstnodig en daarom verenigt IT-DED3 expertise in medicinale chemie, proceschemie, oogformulatie, DED ziektemodellen, beeldvorming, biomerker onderzoek en klinische oftalmologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe concepten in anti-Leishmania behandeling door modificatie van de interactie tussen de zandvlieg-overgedragen parasiet en het natuurlijk immuunsysteem van de gastheer 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Leishmaniasis is een belangrijke parasitaire aandoening met verscheidene klinische manifestaties, inclusief de dodelijke viscerale vorm. Nieuwe initiatieven rond medicijnontwikkeling zijn van essentieel belang gezien de ernstige bijwerkingen van de huidige behandelingen en/of de toenemende ontwikkeling van geneesmiddelresistentie. Dit project beoogt nieuwe concepten te ontwikkelen om problemen van behandelingsfalen te omzeilen. Door de introductie van een zandvlieg-kolonie op LMPH, zullen de gastheer-parasiet interacties zoals parasiet virulentie, immuniteit en ziekte-geassocieerde pathologie, en de effectiviteit van de behandeling bestudeerd kunnen worden in proefdiermodellen waarin de infectie geïnitieerd wordt door een beet van de insect vector. Deze natuurlijke infecties zullen ook een verbeterde karakterisering van nieuwe anti-leishmania producten, controle van de effectiviteit van de behandeling en de ontwikkeling van geneesmiddelen-resistentie en de aanpassing van klinische isolaten aan in vitro en in vivo laboratorium modellen toelaten. Deze studie zal tevens de interactie bestuderen tussen gastheer immuuncellen (neutrofielen en monocyten) en recente klinische parasiet-isolaten en laboratoriumstammen met verschillen in virulentie geassocieerd met resistentie tegen geneesmiddelen. Cellulaire reacties zullen hierbij worden bestudeerd met behulp van een state-of-the-art kinomics platform, waarmee fenotypische vingerafdrukken van intracellulaire kinase activering op een eenvoudige manier afgenomen kunnen worden. Dit zal belangrijke informatie opleveren over de parasiet-gastheer interactie en over ontstekingsreacties in het algemeen. Gezien neutrofielen infectie-bevorderende eigenschappen werden toegeschreven, zal selectieve beïnvloeding van hun immune cel functies worden onderzocht als een aanvullende strategie om parasitaire infecties te controleren. Dit is een nieuwe aanpak die minder onderhevig zou moeten zijn aan de ontwikkeling van resistentie-mechanismen. Deze strategie zou ook ondersteunend kunnen zijn tot de identificatie van nieuwe medicijn- en vaccinatie-targets

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Installatie van een center of excellence in Centraal-Oost Cuba om de productie en het onderzoek naar bioactieve planten te bevorderen. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het doel van het project is om een center of excellence te installeren in Centraal-Oost Cuba voor onderzoek naar traditioneel gebruikte bioactieve planten en hun metabolieten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Primaire en secundaire in vitro evaluatie van compounds tegen viscerale leishmaniase, humane Afrikaanse trypanosomiase en de ziekte van Chagas. 01/11/2015 - 31/12/2021

Abstract

Dit DnDi gefinancierd project behelst de preklinische evaluatie van anti-parasitaire compounds voor de behandeling van Leishmaniasis, de ziekte van Chagas en Afrikaanse trypanosomiase. Compounds worden ook geëvalueerd op hun cytotoxiciteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In vivo evaluatie van biofilm-gerelateerde longontstekingen. 01/10/2020 - 30/09/2021

Abstract

Persisterende longinfecties gaan meestal samen met de vorming van biofilms, wat kenmerkend is voor chronische ziekten zoals mucoviscidose (cystic fibrosis of CF). Bovendien is biofilmvorming in endotracheale tubes (ETT) gerelateerd aan ventilator-geassocieerde longontsteking (Ventilator-Associated Pneumonia of VAP) en dit geeft aanleiding tot een hoge morbiditeit en mortaliteit. Naast antibioticaresistentie kan het falen van antibioticatherapie ook het gevolg zijn van de hergroei van een kleine populatie van bacteriën die persisters worden genoemd. Wanneer bacteriën worden behandeld met een dodelijke dosis antibiotica, overleeft deze kleine fractie van antibiotica-tolerante cellen om daarna een nieuwe populatie te genereren, welke dan zorgen voor de chronische aard van de longontsteking. Daarom zijn nieuwe ideeën nodig om biofilm-gerelateerde longinfecties te voorkomen en te behandelen. Nieuwe antibacteriële doelwitten en incorporatie van antibacteriële verbindingen in 3D-geprinte katheters worden momenteel onderzocht. Een chronisch P. aeruginosa longinfectiemodel, op basis van intratracheale infectie van bacteriën ingekapseld in alginaat beads, werd geoptimaliseerd in samenwerking met de KULeuven om persistentie te karakteriseren. Dit diermodel bootst CF na en verschillende laboratoriumstammen met lage en hoge persistentie worden momenteel in vivo onderzocht om de infectiedosis en het behandelingsschema voor persistentiestudies te valideren. Natuurlijke isolaten uit andere klinische omgevingen, zoals dierlijke en natuurlijk oorsprong, zullen ook worden getest. Het VAP-model kadert in een H2020 ETN-project, genaamd PRINT-AID. Het doel van dit project is om een nieuwe generatie van 3D-geprinte, gepersonaliseerde medische hulpmiddelen met antimicrobiële functie te ontwikkelen en te evalueren. Evaluatie van nieuwe lead compounds, in vitro testen in dynamische biofilmsystemen en celmodellen, en verbetering van het productieproces van 3D-geprinte en gecoate katheters worden momenteel uitgevoerd. UAntwerpen zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een VAP-muismodel waarin de 3D-geproduceerde katheters, die eerst geïnoculeerd zullen worden met biofilm-vormende S. aureus, intratracheaal in de hoofdbronchus worden ingebracht. Met dit diermodel willen we zowel de remming van bacteriële adhesie aan tubes in vivo als hun in vivo antibacteriële werking bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Identificatie van RNA biomerkers van ultrasnelle gevoeligheidsbepaling en het testen van optimale drugcombinaties voor het mycobacterium avium complex. 01/01/2020 - 31/10/2020

Abstract

Progressief pulmonaire infecties door species van het Mycobacterium avium–intracellulare complex (MAC) zijn meer en meer prevalent in geïndustrialiseerde landen. Ze zijn behandelbaar, maar een doorsnee regime duurt 12 maanden en omvat combinaties van meerdere antibiotica. Een kernprobleem dat de ontwikkeling van nieuwe of meer efficiënte behandelingen in de weg staat, is het ontbreken van een snelle diagnostische test voor druggevoeligheid in MAC. De huidige methoden zijn extreem traag (3-5 weken), slecht reproduceerbaar en moeilijk te interpreteren. In dit project ontwikkelen we een nieuwe gevoeligsheidstest voor MAC. Ons kernidee is dat een gevoelige bacterie stress voelt in aanwezigheid van een antibioticum, en een resistente niet. De test is dan ook gebaseerd op multiplex metingen van relatieve hoeveelheden van drug-specifieke mRNA merkers na contact met een antibioticum. Dit concept is totaal vernieuwend. Het onderzoek start met transcriptie analysen van MAC onder druk van antibiotica. We zullen probes ontwikkelen om meest uitgesproken stressgenen in multiplex te kwantificeren via Luminex. De parameters van de RNA-gebaseerde drugtest worden geoptimaliseerd met een klinisch relevante set van MAC isolaten. Tenslotte zullen we dit platform gebruiken om synergetische interacties op te sporen tussen oude en nieuwe anti-MAC antibiotica. Het einddoel is een optimale combinatie van antibiotica te identificeren, met de grootst mogelijke impact op klinische MAC isolaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar een nieuw concept van het combineren van een 'geheroriënteerde' molecule met micanozole en met het specifieke doel om verbeterde werking te verkrijgen bij het behandelen van C. albicans. 01/09/2018 - 31/08/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UAntwerpen en anderzijds de opdrachtgever. UAntwerpen levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nanobody gestuurd targeting van sialoadhesine-positieve macrofagen als nieuwe strategie tegen tuberculose. 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Behandeling van tuberculosis wordt bemoeilijkt door de aanpassingen van de pathogeen Mycobacterium tuberculosis die toelaten om te overleven en te groeien in de gastheer macrofaag. Een beter inzicht in de gastheer-pathogeen interactie en ook de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmogelijkheden zijn dus essentieel. Een veelbelovende strategie is de receptor-gemediëerde afgifte van therapeutica via de endocytische Sialoadhesine receptor aanwezig op het oppervlak van fagocyten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Miconazole haalbaarheidsstudie. 01/05/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een miconazol potentiator combinatietherapie als nieuwe behandeling voor recurrent vulvovaginale cadidiasis: kick-start voor een nieuwe busisness case in het domein van mycologische ziekten. 01/03/2017 - 01/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Multidisciplinair European Training Network voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde anti-infectieuze medical devices (PRINT-AID) 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Het doel van dit ETN project is om een nieuw Europees onderwijsplatform uit te bouwen die jonge onderzoekers zullen opleiden om innovatieve oplossingen uit te werken tegen biofilm-gerelateerde infecties door de ontwikkeling van anti-infectieuze 3D-geprinte medical devices. Grensverleggende printing technologieën zullen gecombineerd worden met in vitro en in vivo biofilm modellen en nieuwe tools voor data integratie en standaardisatie. Doctoraatsopleidingen zullen plaatsvinden in een netwerk van 12 partners, waaronder 5 industriële partners, van de EU en de VS.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In vivo multidrug-tolerante persistorcellen en hun evolutie ten gevolge van antibioticumdruk: genetische en fysiologische adaptatiemechanismen. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Antibiotica zijn essentieel in de medische praktijk om een antwoord te bieden aan levensbedreigende infectieziekten. De evolutie van antibiotica resistentie is momenteel een grote bedreiging voor de gezondheidszorg met verhoogde morbiditeit en mortaliteit tot gevolg. Daarnaast kan antibiotica therapiefalen ook leiden tot een subpopulatie van antibiotica-tolerante persister bacteriën. In dit project worden in vitro en in vivo experimenten uitgevoerd om dit verder te onderzoeken voor urinaire tractus en longinfecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biologische evaluatie van 1,3-diaryltriazenen en hun werkingsmechanisme op Mycobacterium tuberculosis. 01/02/2016 - 05/01/2020

Abstract

Voor een groep van symmetrisch gesubstitueerde 1,3-diaryl triazenes werd een sterke antimycobacteriële activiteit aangetoond. In vitro werden geen indicaties voor genotoxiciteit en mutageniciteit vastgesteld en bovendien bleek de antimycobacteriële activiteit, de cytotoxiciteit en de daaruit vloeiende selectiviteitsindex sterk afhankelijk van het substitutie-patroon. In dit project wordt onderzocht (i) hoe de huidige lead verder kan worden geoptimaliseerd, (ii) in welke mate deze moleculen voldoen aan de criteria van het WHO, en (iii) hoe het werkingsmechanisme van deze 1,3-diaryl triazenes functioneert zodat deze makkelijker kunnen worden opgenomen in combinatie-therapieën.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontrafeling van het werkingsmechanisme van octahydrobenzo[j] fenantridinediones als nieuwe krachtige antimycobacteriële verbindingen. 01/10/2014 - 30/09/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van miltefosine-resistentiemechanismen en - dynamiek door experimentele selectie van miltefosineresistente Leishmania amastigoten. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit doctoraat wil de oorzaken bestuderen van het falen van miltefosine in de behandeling van viscerale leishmaniasis. Bioluminescente Leishmania infantum en L. donovani stammen en in vivo imaging laten toe om op een niet-invasieve manier de parasitaire lading en distributie op te volgen tijdens MIL-behandelingen met verschillende doses en duurtijd. Ook het belang van in vivo parasitaire niches, latente infecties en parasitaire MIL-resistentie in therapiefalen zullen bestudeerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Pathogenetische rol van endotheliaal stikstofoxide synthase-ontkoppeling bij ischemie- en reperfusieschade van de long. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoek focuseert zich op de rol van endotheliaal NO synthase (eNOS) bij ischemie-en reperfusieschade in de long. Tijdens de ischemieperiode ondergaat het eiwit eNOS een conformatieverandering waarbij vrije radicalen gegenereerd worden. Tijdens de hierop volgende reperfusiefase reageren de nieuw aangevoerde zuurstofmoleculen met deze radicalen, wat tot een kettingreactie leidt en uiteindelijk tot schade aan de longarchitectuur. Het doel van dit onderzoek is eerst dierexperimenteel, en later klinisch, aan te tonen dat deze ontkoppeling effectief plaatsvindt tijdens IR-schade van de long.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Modelleren van microbiële groei tijdens solid state fermentatie 01/07/2014 - 31/12/2015

Abstract

Ondanks goede prestaties van solid state fermentatie (SSF) op laboschaal, bezit het proces op industriële schaal een aantal nadelen zoals slechte warmteoverdracht en moeilijke pH-regeling. Knelpunt is het gebrek aan informatie over de microbiële kinetiek in SSF als gevolg van de heterogene aard en complexiteit. Dit project beoogt het modelleren van groeikinetiek van Monascus op rijst op basis van experimenten in een computergestuurde SSF-reactor.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verkennende studie van de biodiversiteit in Brazilië om nieuwe bioactieve bestanddelen te identificeren en evalueren alsook extracten tegen besmettelijke tropische ziekten. 01/02/2014 - 31/01/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Capes (Brazilië). UA levert aan Capes de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een preklinisch platform aan de UA voor de evaluatie van nieuwe therapeutische benaderingen rond ziekten van het oogoppervlak. 01/01/2014 - 31/12/2015

Abstract

Aandoeningen aan het oppervlak van het oog, zoals droge ogen, vertonen een prevalentie tussen 15 en 29%. De enige FDA goedgekeurde behandeling op voorschrift is cyclosporine 0.05% (Restasis®), maar deze formulatie is niet beschikbaar in de EU. Nieuwe therapieën voor ziekte aan het oogoppervlak zijn dus noodzakelijk. De expertise aanwezig in ADDN creëert een unieke opportuniteit om hierrond een onderzoeksplatform op te zetten met als doel een verhoogde samenwerking met bedrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biofarmaceutische producten uit natuurlijke bronnen voor biotechnologische ontwikkeling. 01/04/2013 - 31/03/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Rol van receptor signalisatie op functionaliteit van macrofagen tijdens infectie en regulatie van immuunfuncties. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

De doelstelling van dit project is om nieuwe mechanismen te identificeren voor modulatie van macrofagen tijdens activatie van het immuunsysteem en tijdens infectie met pathogenen met behulp van sialoadhesine.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Inductie van miltefosine (MIL)–resistentie op Leishmania amastigoten: studie van het effect van resistentie op de MIL-internalisatie en verwerking en op de parasitaire fitheid. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Viscerale leishmaniasis (VL) wordt veroorzaakt door Leishmania donovani en Leishmania infantum. De huidige therapieën worden geassocieerd met resistentie, hoge kostprijs, parenterale toediening of ernstige nevenwerkingen. Miltefosine (MIL) is hierbij het eerste orale geneesmiddel tegen VL met een goed therapeutisch effect en gebruiksgemak en een aanvaardbaar veiligheidsprofiel. Het werd recent gepositioneerd als eerstelijnstherapie in India, Nepal en Bangladesh. Miltefosine heeft heel wat karakteristieken die resistentie-ontwikkeling bevorderen. De selectie van MIL-resistente stammen moet voorkomen en opgevolgd worden, voornamelijk omdat er geen alternatieve geneesmiddelen in klinische ontwikkeling zijn. Om de ontwikkeling van MIL-resistentie proactief aan te pakken, is laboratoriumonderzoek naar de resistentiemechanismen en hun celbiologische en klinische gevolgen erg belangrijk. Dit onderzoeksproject heeft als doel een gestandaardiseerd, klinisch relevant laboratoriummodel voor MIL-resistentie-inductie te ontwikkelen. De MIL-resistente stammen zullen gebruikt worden om het effect van resistentie op MIL-opname en parasiet-cel interactie te bestuderen in Leishmania-geïnfecteerde macrofagen. Waarbij ook de parasitaire fitheid van de resistente stammen wordt onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Indijking van besmettelijke ziekten via combinatietherapie: socio-microbiologische processen tegengaan om anti-microbiële weerstand te vermijden. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Het hoofddoel van dit project is een nieuw therapeutisch concept te lanceren door nieuwe actoren betrokken bij de weerstandigheid tegen antimicrobiële producten te identificeren. De inhibitie van deze nieuwe doelwitten door "antimicrobial potentiators" zal aanleiding geven tot een verhoogde gevoeligheid van de micro-organismen voor klassieke antimicrobiële producten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van in vitro en in vivo modellen om de dynamiek van de vorming en behandeling van mono- en polymicrobiële biofilms te bestuderen. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontogenie van CYPs en geneesmiddeltransporters in het gastrointestinaal systeem van de zebravis. 16/09/2012 - 15/07/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dynamiek en mechanismen van paromomycine en miltefosine resistentie in de protozoaire parasiet Leishmania. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De rol van oxidatieve stress tolerantie in de antibioticum resistentie van biofilms gevormd door Gram-negatieve bacteriën. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Cos Paul
  • Co-promotor: Van Assche Tim

Onderzoeksgroep(en)

Een drug discovery met specifieke focus op tropische protozoa (leishmaniasis, malaria, slaapziekte en ziekte van Chagas) en mycotische infecties (gisten, dermatofyten en schimmels). 01/09/2011 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DNDI. UA levert aan DNDI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biologie en ecologie van bacteriële en fungale biofilmen bij de mens. 01/01/2011 - 31/12/2020

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. De algemene doelstelling van deze onderzoeksgemeenschap is om het ontstaan en de structuur van bacteriële en fungale biofilmen bij de mens beter te begrijpen zodat er op termijn doeltreffend kan tegen opgetreden worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Rol van bacteriële biofilms als belangrijke oorzaak van therapeutisch falen in intensieve zorgeenheden: een in vitro en in vivo studie van 'biofilm' virulentie factoren. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Isolaten van bacteriën zullen verzameld worden op de intensieve zorgafdeling bij patiënten met urinaire en intravasculaire catheters en endotracheale tubes voor onderzoek naar hun biofilm-vormende eigenschappen in relatie met therapiefalen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van moleculair-biologische en beeldvormings technieken en in vitro en in vivo biofilm modellen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan Escherichia coli verantwoordelijk voor urineweginfecties, Pseudomonas aeruginosa als oorzaak van ventilatie-geassocieerde pneumonie en Staphylococcus aureus voor systemische infecties door veneuze catheters. De verkregen bank van volledig getypeerde stammen zal een diepgaande studie toelaten over mogelijke virulentie factoren die aan de basis liggen van biofilm vorming en therapiefalen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de toepasbaarbeid van dipeptidyl peptidase-inhibitoren als anti-virulentie therapie bij infectie met Porphyromonas gingivalis. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Door toenemende antibioticaresistentie is er nood aan nieuwe therapieën. Een alternatieve strategie voor de behandeling en preventie van bacteriële infecties is de inhibitie van virulentiefactoren. Porphyromonas gingivalis wordt in dit project als modelorganisme gebruikt omdat het goed gekarakteriseerde proteasen, waaronder dipeptidyl peptidasen (DPP's), bezit die als virulentiefactor optreden. Het project heeft als doel te onderzoeken of een reeks nieuw gesynthetiseerde DPP-inhibitoren de pathogeniciteit van P. gingivalis kan verminderen. De activiteit van de remmers zal in vitro onderzocht worden in drie belangrijke biologische modellen die verband houden met DPP-activiteit: bacteriële groei, biofilmvorming en collageenafbraak. Tot slot zal het effect van de protease-remmers geëvalueerd worden in een P. gingivalis muismodel.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Cos Paul
  • Mandaathouder: Clais Sofie

Onderzoeksgroep(en)

Uitgebreide farmacologische studie naar de nieuwe antileishmania geneesmiddelkandidaat oleylphosphocholine (OIPC) en verkennen van andere therapeutische gebieden met het oog op een verhoging van het valorisatiepotentieel van OIPC. 01/01/2011 - 01/11/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Dafra. UA levert aan Dafra de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In vitro en in vivo studie van mono- en polymicrobiële biofilms als belangrijke oorzaak van therapeutisch falen in intensieve zorgeenheden. 01/10/2010 - 30/09/2012

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Lange-termijn monitoring van geneesmiddelen resistentie van viscerale leishmaniasis veroorzaakt door Leishmania infantum bij HIV-patiënten. 01/01/2010 - 31/12/2010

Abstract

Bepaling van de geneesmiddel-gevoeligheid van Leishmania stammen afkomstig van patiënten met HIV co-infectie, gebruik makend van een combinatie van biologische in vitro gevoeligheidstesten (LMPH) en moleculair biologische methoden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van de intestinale mucosale response en oxidatieve stress op het verloop van Giardia duodenalis infecties. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Het project beoogt fundamenteel onderzoek op Giardia met betrekking tot: 1/ de mucosale interacties tussen parasiet en gastheer aan de hand van in vitro en in vivo modellen en 2/ de intestinale pathogenetische factoren (virulentie, inflammatie, motiliteit, e.a. ) die het klinische verloop van de infectie beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar bacteriële virulentie inhibitoren met predictieve in vitro en in vivo modellen. 01/07/2009 - 31/12/2013

Abstract

Dit project stelt als doel meer inzicht te verwerven in de rol en toepasbaarheid van virulentie inhibitoren bij bacteriële infecties. De volgende objectieven worden vooropgesteld: 1. Ontwikkeling van een in vitro multi-species biofilmmodel (tandplak) met P.gingivalis. 2. Ontwikkeling van in vitro virulentiemodel voor P.gingivalis-gemedieerde collageenafbraak. 3. Ontwikkeling van P.gingivalis proefdiermodel. 4. Evaluatie van virulentie inhibitoren in bacteriële in vitro en in vivo modellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bacteriële virulentie als nieuw doelwit voor protease remmers. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project stelt als doel meer inzicht te verwerven in de rol en toepasbaarheid van protease (DPP4) inhibitoren bij bacteriële infecties. De proof-of-concept wordt uitgewerkt aan de hand van Porphyromonas gingivalis modellen, waarbij volgende specifieke objectieven en werkpakketten worden vooropgesteld: 1. Ontwikkeling van in vitro en in vivo virulentiemodellen voor P. gingivalis. 2. Evaluatie van enzym remmers met gezuiverd recombinant P. gingivalis DPP4. 3. Evaluatie van DPP/protease remmers in bacteriële in vitro en in vivo modellen. 4. SAR en optimalisatie van de gevonden "lead compounds". 5. Biochemische karakterisatie van "lead compound" - doelwit enzym interacties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De rol van oxidatieve stress bij het infectieverloop en de behandeling van leishmaniasis. 01/10/2008 - 30/09/2011

Abstract

De specifieke objectieven van dit onderzoeksprojec zijn: ¿ Optimalisatie en validatie van de EPR methode voor ex vivo kwantificatie en identificatie van vrije radicalen in macrofagen. ¿ Bepaling van de rol van oxidatieve stress in de overlevingskansen van de Leishmania parasiet in de macrofaag. ¿ De rol van oxidatieve stress bij het werkingsmechanisme van bestaande (antimonialen) en nieuwe (PX-6518) antileishmania verbindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beschermende gastro-intestinale effecten van melkvetglobulemembraan (MVGM)-glycoproteïnen. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

De doelstelling van dit project is het bekomen van een reeks goed gekarakteriseerde fracties, aangerijkt met MVGM-glycoproteïnen, die potentieel kunnen gebruikt worden tegen H. pylori omwille van hun anti-adhesie en/of antimicrobiële effecten. Hierbij aansluitend zullen deze fracties eveneens gekarakteriseerd worden met betrekking tot hun resistentie tegen gastro-intestinale vertering en, in het geval van een lage verteerbaarheid, met betrekking tot mogelijke effecten op de samenstelling en bioactiviteit van de microbiota in de dikke darm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geschiktheid van de nieuwe antileishmania lead verbinding PX-6518 als een kandidaat-geneesmiddel tegen New-World leishmaniasis. 01/06/2007 - 31/05/2008

Abstract

Het VLIR project omvat veldwerk binnen de context van de lopende evaluatie van de antileishmania stof PX-6518 tegen cutane Leishmania species. De belangrijkste objectieven omvatten het verkrijgen van meer inzicht en ervaring in Nieuwe-Wereld leishmaniases en een overdracht van gevalideerde in vitro laboratoriumtesten te realieren tussen de Noord- en Zuid-partners. De werking van PX-6518 tegen recent verkregen Peruviaanse veldisolaten zal verder onderacoht worden binnen de samenwerking tussen UA-LMPH en de Universiteit van Lima.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van de intestinale mucosale response en oxidatieve stress op het verloop van Giardia duodenalis infecties in proefdiermodellen. 01/10/2006 - 30/09/2007

Abstract

Het nieuw onderzoeksinitiatief bestudeert de micro-aerofiele intestinale protozoa Giardia intestinalis. Dit organisme heeft anti-oxidatieve verdedigingsmechanismen ontwikkeld om de aanwezige O2-spanning in weefsels en organen te weerstaan, o.a. via oxidatie van cellulaire thiols, superoxide dismutase en mogelijks nog andere mechanismen. Het belang van deze mechanismen wordt ondermeer geillustreerd door het feit dat de huidige geneesmiddelen (nitro-verbindingen) door selectieve verhoging van oxidative stress hun werking hebben. Het onderzoekplan omvat volgende stappen: 1. ontwikkelen/optimalisatie van een in vitro kweekmethode voor trophozoiten. 2. vastleggen van in vitro proefomstandigheden voor inductie van cysten 3. op punt stellen van een geschikt diermodel op laboratorium knaagdieren 4. evaluatie van oxidatieve stress op overleving in vitro en in vivo door in situ kwantificering van oxidatieve/antioxidatieve en inflammatoire processen 5. onderzoek naar nieuwe actieve molecules in de in vitro en in vivo testmodellen. 6. evaluatie van bestaande disinfectantia voor de inactivering van cysten in drinkwater 7. interactie van de parasiet op intestinaal weefsel (pathologie, inflammatie, e.a..)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde evaluatie van teststoffen tegen Leishmania- en Trypanosoma-parasieten. 01/09/2006 - 31/10/2015

Abstract

Voor de meeste infectieziekten is de nood voor geneesmiddelen nog steeds hoog, enerzijds omdat geen vaccins ter beschikking zijn en anderzijds omdat resistentie belangrijker wordt, wat de nood aan nieuwe geneesmiddelen steeds scherper stelt. LMPH heeft een actief programma voor de identificatie van nieuwe synthetische of natuurproducten tegen de tropische protozoaire ziekten leishmaniasis, slaapziekte, Chagas ziekte en malaria. Gevalideerde in vitro en in vivo testmodellen werden hiervoor op punt gesteld. Het consortium "Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi)" heeft toegang tot bibliotheken van stoffen welke nog nooit werden getest op de vermelde ziekten. In dit project hebben beide partners hun expertise en know-how samengebracht om een beter en meer productief 'drug discovery" platform te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en validatie van een microtitreerplaat model voor de evaluatie van biociden tegen Staphylococcus aureus biofilms. 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

Biofilms worden gedefinieerd als een gestructureerde populatie bacteriën, ingebed in een zelfgeproduceerde polymere matrix en vastgehecht aan een inert of levend oppervlak. Omdat biofilms een zeer hoge resistentie bezitten tegen biociden wordt een methode voor de detectie van Staphylococcus aureus biofilms ontwikkeld. Daarnaast worden verschillende bestaande en nieuwe biociden getest op hun capaciteit om biofilmgroei te inhiberen of bestaande biofilms te doden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geneesmiddelen onderzoeksplatform voor tropische parasitaire ziekten binnen een publieke-private partner alliantie. 01/12/2004 - 31/12/2011

Abstract

De Universiteit Antwerpen (UA), het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITMA) en een farmaceutische industrie partner Tibotec hebben tot een samenwerking besloten voor het identificeren van nieuwe `lead' verbindingen tegen tropische en verwaarloosde ziekten, zoals malaria, leishmaniasis, slaapziekte en Chagas ziekte. Hierbij zal een in vitro test batterij voor middelgrote doorvoer worden op punt gesteld vanuit de gezamelijke technische know-how en die aan de huidige screeningsnoden van WHO-TDR tegemoet komt. Teststoffen (chemische en natuurlijke) zullen verkregen worden vanuit de bestaande netwerken waarbij tevens een aangepaste logistiek zal worden geimplementeerd. Een secundair objectief is de evaluatie van 'geneesmiddel ontwikkelbaarheid' door een vroege farmacologische en pre-klinische profilering van geselecteerde `hits'. Het project beperkt zich specifiek tot deze tropische ziekten die binnen de prioriteit van WHO-TDR liggen en levert realistische mogelijkheden om nieuwe 'drug leads' te identificeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar anti-oxidatieve en antivirale natuurproducten uit medicinale planten voor de ontwikkeling van een complementaire therapeutische strategie tegen HSV- en HIV-infecties. 01/10/2002 - 30/09/2005

Abstract

In het onderzoek zullen antivirale en anti-oxidatieve verbindingen geïsoleerd worden uit medicinale planten voor de ontwikkeling van een complementaire therapeutische strategie tegen HSV- en HIV-infecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)