Paul De Meulenaere

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Constrained Systems Lab (CoSys-Lab)

Expertise

  • Mijn hoofddoel in onderzoek is het modelgebaseerd ontwerpen voor ingebedded real-time systemen. Dit houdt in: modelgebaseerd ontwerpen, MiL- tot en met HiL-testen, formeel modelleren van ingebedde platformen, heterogene ingebedde platformen, automatische verkenning van de ontwerpruimte, ontwerpen voor betrouwbaarheid en functionele veiligheid. Toepassingsdomeinen zijn automotive en mechatronica.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.