Ik ben onderzoeksprofessor in de Engelse en algemene taalkunde. Mijn onderzoek integreert kennis en methodes uit de linguïstiek, psychologie, geschiedenis, en onderzoek naar complexe systemen. Ik doceer over taalvariatie en -verandering, grammatica, en Digital Humanities. Mijn focus ligt op taalverandering en individuele cognitie: Welke interactie is er tussen individueel gedrag en langetermijnverandering in grote taalgemeenschappen? Wat zijn de patronen/grenzen van ons aanpassingsvermogen? In dit onderzoek word ik gesteund door het Mind-Bending Grammars-team (met ERC/BOF/FWO-financiering).