Ik ben onderzoeksprofessor in de Engelse en algemene taalkunde aan de Universiteit Antwerpen, en ben houder van een doctoraat van de KU Leuven. In mijn onderzoek streef ik naar een breed perspectief door inzichten en onderzoeksmethodes te combineren uit de taalkunde, psycholinguïstiek, geschiedenis, filologie, filosofie en evolutieonderzoek. Op het vlak van onderwijs heb ik onder andere ervaring met het doceren van Engelse grammatica en taalkunde, historische taalkunde, middeleeuwse literatuur, en onderzoeksmethodes voor de humane wetenschappen.

Momenteel verdiep ik me in de fenomenen van typologische verandering en grammaticalisatie op het niveau waar taal begint, namelijk dat van het individuele taalgebruik. De ERC starting grant Mind-Bending Grammars en een fantastisch team ondersteunt dit onderzoeksprogramma tot en met 2020.